עובדי קבלן כוח אדם במגזר הפרטי זכאים ל-24 ימי מחלה בשנה - 2 ימי מחלה לכל חודש עבודה
עובדי קבלן במגזר הפרטי רשאים לצבור עד 130 ימי מחלה
עובדי קבלן במגזר הציבורי זכאים למספר ימי מחלה הקבוע בחוק דמי מחלה או למספר ימי המחלה הקבוע בהסכם הקיבוצי שבמקום העבודה שבו הם מועסקים בפועל - לפי הגבוה מביניהם


אזהרה
ערך זה עוסק בזכאות של עובדים בחברות כוח אדם (קבלני כוח אדם) מכח צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם
  • הוראות צו ההרחבה אינם חלים על עובדי קבלן כוח אדם המועסקים בתחום המחשוב (בתפקידי תחזוקה, פיתוח והטמעה של מערכות מחשוב), עובדים המועסקים במתן שירות סיעוד, עובדים המועסקים בטיפול בנכי מערכת הביטחון מטעם משרד הביטחון ועובדים המועסקים בשירות הציבורי. על עובדים אלה יחולו הוראות הדין הרגיל, לרבות הוראות של הסכמים קיבוצים וצוי הרחבה החלים עליהם, אם חלים עליהם.
  • כמו כן הוראות צו ההרחבה אינם חלים על מי שעובדים בחברות שירות (קבלני שירות). לעובדי קבלני שירות נקבעו זכויות נפרדות - ראו זכויות עובדי ניקיון ותחזוקה או זכויות עובדי שמירה ואבטחה.

עובדי קבלן במגזר הפרטי צוברים 2 ימי מחלה לכל חודש עבודה, כלומר 24 ימי מחלה בשנה (הטבה של 6 ימים מעל מה שנקבע בחוק דמי מחלה).

  • עובדים אלה זכאים לצבור לכל היותר 130 ימי מחלה אצל אותו קבלן (40 ימים יותר ממה שנקבע בחוק דמי מחלה).
  • עובדי קבלן במגזר הציבורי זכאי צוברים 1.5 ימי מחלה לכל חודש עבודה ורשאי לצבור עד 90 ימים סה"כ, בהתאם לחוק דמי מחלה. אולם אם במקום העבודה בו הם מועסקים בפועל חל הסכם קיבוצי המיטיב עם העובדים מעבר לכתוב בחוק דמי מחלה, יהיו גם עובדי הקבלן זכאים ליהנות ממנו ולצבור את מספר ימי המחלה הגבוה יותר בהתאם להסכם הקיבוצי ולא לפי חוק דמי מחלה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • למידע על הליך מימוש הזכות והנסיבות בהן ניתן לנצל את הימי המחלה ראו ימי מחלה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים