כיסוי הוצאות אשפוז לצורך לידה של עובדת זרה (מענק אשפוז) (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדת זרה שאושפזה בבית חולים לצורך לידה זכאית לכיסוי הוצאות האשפוז מהמוסד לביטוח לאומי
הוצאות האשפוז משולמות ישירות לבית החולים ע"י המוסד לביטוח לאומי
גם אשתו של עובד זר שילדה בבית חולים בישראל זכאית לכיסוי הוצאות אשפוז לצורך לידה

עובדת זרה וכן אשתו של עובד זר, אשר אושפזה בבית חולים לצורך לידה, זכאית לכיסוי הוצאות האשפוז מהמוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

  • עובדת זרה שילדה בבית חולים בישראל.
  • אשתו של עובד זר שילדה בבית חולים בישראל.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. המוסד לביטוח לאומי יעביר את התשלום ישירות לבית החולים.
  • עובדת ששילמה לבית החולים עבור דמי האשפוז בטעות או מתוך לחץ עשויה להיות זכאית להחזר. לצורך כך חשוב מאוד לשמור קבלות עבור תשלומים.

חשוב לדעת

  • כל יולדת זכאית לקבל תעודת לידה בעת שחרורה מבית החולים.
  • עובדת זרה שילדה בישראל זכאית למענק לידה.
  • העובדת זכאית לחופשת לידה שבמהלכה תקבל דמי לידה.
  • על העובדת להסדיר את שהייתה בישראל לאחר הלידה באמצעות בקשה לרישיון ב/2 (רישיון ביקור ללא עבודה) למשך 14 שבועות מיום הלידה. לאחר תקופה זו תצטרך העובדת לצאת מהארץ או להישאר בה עם התינוק בכפוף לאישור רשות האוכלוסין וההגירה. למידע נוסף ראו שהייה ועבודה בישראל של עובדת זרה לאחר לידה.
  • משרד הבריאות מפעיל תוכנית לסדרת ביטוח רפואי לילדים שאינם תושבי ישראל. עובדים זרים יכולים לבטח את ילדיהם ולקבל שירותים המקבילים לשירותים הניתנים לילדים תושבי ישראל. למידע נוסף ראו ביטוח רפואי לילדים הנמצאים בישראל ואינם תושבים.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים