עובדת זרה שעבדה במהלך ההיריון בישראל ואושפזה בבית חולים לצורך לידה, זכאית לכיסוי הוצאות האשפוז מהמוסד לביטוח לאומי
הוצאות האשפוז משולמות ישירות לבית החולים על-ידי המוסד לביטוח לאומי
גם אשתו של עובד זר שילדה בבית חולים בישראל זכאית לכיסוי הוצאות אשפוז לצורך לידה, בתנאי שבן זוגה מועסק בישראל 6 חודשים רצופים לפחות לפני הלידה
למידע נוסף ראו מימון הוצאות אשפוז היולדת וענפי הביטוח לעובד זר באתר המוסד לביטוח לאומי


עובדת זרה וכן אשתו של עובד זר, שאושפזה בבית חולים לצורך לידה, זכאית לכיסוי הוצאות האשפוז מהמוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • זרה, אשר אינה תושבת ישראל, זכאית למענק לידה בתנאי שילדה בישראל ובהתקיים אחד התנאים הבאים:
  • העובדת עבדה כדין בישראל במהלך ההיריון.
  • בן זוגה של העובדת עובד ומועסק בישראל 6 חודשים רצופים לפחות לפני הלידה.
 • זכאות זו אינה חלה על פלסטיניות, תושבות יהודה ושומרון.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיע לסניף המוסד לביטוח לאומי עד חודשיים לפני הלידה, כדי לוודא אם ישנה זכאות למימון האשפוז.
 • למי שזכאים, הוצאות האשפוז ישולמו ישירות לבית החולים על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • יולדת ששילמה לבית החולים עבור דמי האשפוז בטעות או מתוך לחץ עשויה להיות זכאית להחזר. לצורך כך חשוב מאוד לשמור על הקבלות שניתנו עבור התשלומים.

זכויות נוספות

 • כל יולדת זכאית לקבל תעודת לידה בעת שחרורה מבית החולים.
 • עובדת זרה שילדה בישראל זכאית למענק לידה.
 • העובדת זכאית לחופשת לידה שבמהלכה תקבל דמי לידה.
 • על העובדת להסדיר את שהייתה בישראל לאחר הלידה באמצעות בקשה לרישיון ב/2 (רישיון ביקור ללא עבודה) למשך 14 שבועות מיום הלידה. לאחר תקופה זו תצטרך העובדת לצאת מהארץ או להישאר בה עם התינוק בכפוף לאישור רשות האוכלוסין וההגירה. למידע נוסף ראו שהייה ועבודה בישראל של עובדת זרה לאחר לידה.
 • משרד הבריאות מפעיל תוכנית לסדרת ביטוח רפואי לילדים שאינם תושבי ישראל. עובדים זרים יכולים לבטח את ילדיהם ולקבל שירותים המקבילים לשירותים הניתנים לילדים תושבי ישראל. למידע נוסף ראו ביטוח רפואי לילדים הנמצאים בישראל ואינם תושבים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים