הקדמה:

עובדת זרה שילדה בישראל זכאית למענק לידה
יתכנו מקרים שבהם רק חלק מהמענק ישולם בבית החולים, וחלקו האחר יועבר ישירות מהמוסד לביטוח לאומי לחשבון הבנק של היולדת
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


עובדת זרה שילדה בישראל זכאית למענק לידה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • לפירוט אופן מימוש הזכות ראו: מענק לידה.
  • יתכנו מקרים שבהם רק חלק מהמענק ישולם בבית החולים, וחלקו האחר יועבר ישירות מהמוסד לביטוח לאומי לחשבון הבנק של היולדת.

חשוב לדעת

  • מענק לידה ישולם לעובדת זרה שילדה בישראל בלבד. אם העובדת יצאה מן הארץ לצורך הלידה או הגיעה לארץ לאחריה, היא לא תהיה זכאית למענק.
  • עובדת זרה שילדה בישראל, זכאית בנוסף גם לדמי לידה ולקצבת ילדים.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים