משרד המשפטים מסייע בייצוג בפני ערכאות משפטיות בתחומים אזרחיים שונים, ביניהם דיני משפחה וענייני המעמד האישי
הסיוע המשפטי מוענק ללא תשלום (למעט תשלום אגרה), לזכאים על-פי הכנסותיהם בהתאם לתנאי הזכאות
הסיוע ניתן גם לקטינים, לפעמים גם בנפרד מהוריהם
למידע נוסף על הסיוע, ראו באתר משרד המשפטים


משרד המשפטים מעניק לאוכלוסיות הזכאיות סיוע משפטי בתחומים אזרחיים הכוללים, בין היתר, ענייני משפחה ומעמד אישי.

 • הסיוע המשפטי כולל שירותים כגון:
  • ייעוץ משפטי
  • ייצוג משפטי בהליכים רלוונטיים
  • עריכת הסכמי שלום בית/גירושין ואישורם בבית המשפט
  • עריכת צוואות ורישומן אצל הרשם לענייני ירושה
 • בתנאים מסוימים ניתן לקבל מימון של הוצאות למגשר.

מי זכאי?

 • הסיוע המשפטי ניתן לזכאים על-פי הכנסותיהם, בהתאם לתנאי הזכאות, כאשר בענייני משפחה נלקחת בחשבון רק הכנסת המבקש עצמו ולא הכנסות בני משפחתו המתגוררים עמו.
דוגמה
כאשר אחד מבני הזוג מבקש להתגרש, הכנסות בן הזוג השני לא תילקחנה בחשבון בחישוב זכאותו הכלכלית לקבלת הסיוע המשפטי.
דוגמה
אדם שנישא בשנית נתבע על-ידי גרושתו למזונות ילדים - הכנסותיה של אשתו הנוכחית לא תילקחנה בחשבון בחישוב זכאותו הכלכלית לקבלת הסיוע המשפטי.
 • קטינים הזקוקים לסיוע משפטי בענייני משפחה יכולים לקבל את הסיוע הן באמצעות הוריהם והן בנפרד מהוריהם, ובמקרה זה יילקחו בחשבון רק הכנסות הקטין, אם ישנן. למידע נוסף ראו סיוע משפטי חינם לקטין בתחום משפחה ומעמד אישי מטעם האגף לסיוע משפטי.
 • אדם הזקוק לסיוע משפטי לצורך גביית מזונות מחייב הנמצא בחו"ל, במדינה אשר יש לה הסכם או אמנה עם ישראל, יהיה זכאי לסיוע משפטי ללא עלות וללא בדיקת זכאות כלכלית.

תהליך מימוש הזכות

נושאים שניתן בהם סיוע

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים