אזרחים ותיקים העונים על תנאי הזכאות יכולים לקבל מהרשויות המקומיות סיוע הכולל, בין היתר, מטפל אישי המגיע לביתם
למידע נוסף ראו באתר משרד הרווחה


אזרחים ותיקים העונים על תנאי הזכאות, יכולים לקבל סיוע מהעובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים שבאזור מגוריהם.

 • סיוע זה עשוי לכלול, בהתאם לתוכנית הפרטנית שנקבעה, מטפל אישי המגיע לביתו של האזרח הוותיק.
 • הטיפול האישי ניתן על-ידי עובדים סמך מקצועיים בהתאם להדרכה שקיבלו מהעובד הסוציאלי.
 • הטיפול יכול להינתן לתקופה של עד שישה חודשים, ולאחר מכן ייבחן הצורך מחדש.
 • סוגי הטיפול הניתנים:
  1. טיפול אישי בגילוח, ליווי לטיפולים, קניות וסידורים - עד 30 שעות בחודש.
  2. סיוע במשק הבית - ניקיון, כביסה, בישול וגיהוץ - עד 40 שעות בחודש.
  3. שילוב של שני הסעיפים הקודמים (טיפול אישי וסיוע במשק הבית) - עד 70 שעות בחודש.
  4. סיוע של עובד סמך מקצועי תיווכי - לקשישים תשושים, בודדים ועריריים המרותקים לביתם (באופן קבוע או זמני) ואינם זכאים לגמלת סיעוד. הסיוע ניתן לקשישים שאינם זקוקים לו שעות רבות ביום - עד 10 שעות בחודש, וכולל:
   • מעקב שוטף - ביקורי בית, מעקב טלפוני ועדכון העובד הסוציאלי על שינויים במצבו של הקשיש.
   • התערבות קצרת מועד - ליווי לבנק, לטיפולים או לבדיקות, סיוע וליווי במעבר לבית אבות, קניית ציוד בסיסי לבית, כגון ריהוט ומכשירים חשמליים (באישור העו"ס), סיוע במילוי טפסים, הבאת תרופות.
   • התערבות במצבים של חירום, משבר או חולי - הזמנת ארוחות חמות לחולים, הזמנת אנשי מקצוע (כגון חשמלאי), ליווי בפינוי חירום מהבית, טיפול אישי כאשר המטפל הקבוע לא הגיע.
   • מבצעים כגון הבאת שי לחגים וציוד לחורף (אם לא ניתנו באמצעות מתנדבים).
 • בנוסף לשירותי המטפלים האישיים, ניתנים על-ידי המחלקות לשירותים חברתיים:

מי זכאי?

 • מי שהגיעו לגיל פרישה (65-62 לנשים לפי תאריך לידתן ו-67 לגברים) ועומדים במבחני הכנסה.
 • הסיוע ניתן בעדיפות למי שנמצאים באחד או יותר מהמצבים הבאים:
  • הם סובלים מהזנחה או מהתעללות.
  • חלה ירידה בתפקודם, הם תשושים או סיעודיים.
  • הם בודדים, ללא משפחה או קשר עם המשפחה.
  • הם מתקיימים מקצבה של הביטוח הלאומי עם תוספת השלמת הכנסה.
 • במקרים חריגים יינתן אישור מיוחד לסיוע למי שכבר זכאים לעזרה במסגרת גמלת סיעוד.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס בקשה לקבלת תמיכה, טיפול או סעד במחלקה לשירותים חברתיים שבאזור המגורים.
 • מנהל המחלקה לשירותים חברתיים רשאי לבקש פרטים או מסמכים נוספים מעבר לאלה המפורטים בטופס הבקשה, אם לדעתו מסמכים אלה עשויים לסייע בקבלת ההחלטה בעניין הסיוע.
 • לצורך בירור הזכאות לסיוע, לעובד הסוציאלי על פי חוק (פקיד הסעד) סמכות חוקית לחקור את מבקש הסיוע וכל אדם אחר שיכול לספק מידע על מצבו של מבקש הסיוע.
  • האדם הנחקר חייב למסור את המידע. העובד הסוציאלי מתחייב לשמור על סודיות המידע הרגיש שמועבר לו.
  • בסמכותו של העובד הסוציאלי לחקור כל אדם שעשוי להיות חייב על פי החוק לשלם מזונות להורהו המבוגר.
  • במקרה שהתברר כי קיים אדם כזה, רשאי העובד הסוציאלי לתבוע את המזונות בשם ההורה, בהסכמתו ושלא בהסכמתו, אם הוא נמצא בטיפולה של המחלקה לשירותים חברתיים.
 • מבקש הסיוע יכול להגיש את הפרטים בכתב או בעל-פה. במקרה שיעדיף להגישם בעל-פה, הוא יכתיב אותם לעובד הסוציאלי ויאשר אותם בחתימת ידו.
  • אם מבקש הסיוע מסרב למסור את הפרטים והמסמכים הנדרשים, מנהל המחלקה לשירותים חברתיים רשאי להפסיק את הסיוע.
  • מסירת פרטים שקריים או העלמת פרטים חשובים עשויה להביא להפסקת הסיוע, ובמקרים מסוימים אף להעמדה לדין פלילי.
 • המחלקה לשירותים חברתיים תישלח לפונים את החלטתה בכתב ובתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים