אזרחים ותיקים העונים על תנאי הזכאות יכולים לקבל מהרשויות המקומיות סיוע הכולל, בין היתר, עזרה חומרית


אזרחים ותיקים העונים על תנאי הזכאות, יכולים לקבל סיוע מהעובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים שבאזור מגוריהם.

 • סיוע זה עשוי לכלול עזרה חומרית, ישירה או עקיפה.
 • עזרה זו אינה כוללת תמיכה כספית שמטרתה להבטיח הכנסה מספקת לצורכי מחיה. במקרים כאלה, יש לברר זכאות לקצבאות קיום קבועות כמו קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק), קצבת שאירים והשלמת הכנסה.
 • שירותי הסיוע החומרי כוללים:
  • השתתפות בהוצאות עבור כביסה וקניית מכנסונים.
  • השלמה ותיקונים של ביגוד וציוד בסיסי לבית, התקנת אמצעי מיגון וקשר ושיפוצים.
  • סיוע במימוש זכויות בתחום הבריאות, סיוע ברכישת מכשירים רפואיים (אם לא ניתן במסגרת אחרת), טיפולי שיניים, הסעות לטיפולים וסיוע ברכישת תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות.
  • אספקת ארוחות מוכנות למי שאינם יכולים לבשל.
  • סיוע למי שזקוקים, על סמך אישור רפואי, לתזונה מיוחדת (כגון חולי צליאק).
  • סיוע בנסיעה לביקור של בני משפחה מדרגה ראשונה.
 • בנוסף לסיוע החומרי, ניתנים על ידי המחלקות לשירותים חברתיים:

מי זכאי?

 • מי שהגיעו לגיל פרישה (65-62 לנשים לפי תאריך לידתן ו-67 לגברים), בהתאם למבחן ההכנסות שיפורט בהמשך.
 • הסיוע ניתן בעדיפות למי שנמצאים באחד או יותר מהמצבים הבאים:
  • הם סובלים מהזנחה או מהתעללות.
  • חלה ירידה בתפקודם, הם תשושים או סיעודיים.
  • הם בודדים, ללא משפחה או קשר עם המשפחה.
  • הם מתקיימים מקצבה של הביטוח הלאומי עם תוספת השלמת הכנסה.
 • במקרים חריגים יינתן אישור מיוחד לסיוע למי שכבר זכאים לעזרה במסגרת גמלת סיעוד.

מבחן הכנסות

 • הזכאות לקבלת סיוע חומרי נקבעת על-פי גובה ההכנסות של האזרח הוותיק ויש לשלם השתתפות עצמית בהתאם להכנסות.
 • ההכנסה הממוצעת לנפש מחושבת על-פי סך הכנסות האזרח הוותיק ובת/בן הזוג מעבודה ושלא מעבודה ב-3 החודשים שקדמו לבקשת הסיוע, מחולק במספר הנפשות במשפחה ומחולק ב-3 (לפרטים נוספים על ההכנסות הנלקחות בחישוב ראו בסעיף 6 בהוראה 1.22 בתע"ס).
 • בהגדרת "משפחה" נכללים הורים וילדים עד גיל 18 (כולל ילדים השוהים במסגרת חוץ-ביתית), וכן ילדים מעל גיל 18 המשרתים בשירות חובה בצה"ל או בנות המשרתות בשירות לאומי.
 • החישובים נעשים על פי שוויה של נקודת זיכוי (נ"ז) חודשית. נכון לשנת 2024, ערכה של נקודת זיכוי חודשית הוא 242 ₪.
 • השתתפות העצמית המינימלית עבור קבלת שירותים היא בשיעור 10% והשתתפות העצמית המינימלית עבור ארוחות חמות היא בשיעור 50%.
דוגמה
 • אזרח ותיק המתגורר לבד, שהכנסתו הממוצעת לחודש היא בשיעור 17 נ"ז, כלומר 4,114 ₪ (242 כפול 17) - "רמת הכנסה ב" בטבלה.
 • בהתאם לטבלה, מי ששייך ל"רמה ב":
  • ההשתתפות העצמית שלו עבור שירותים תהיה בשיעור 20%.
  • ההשתתפות העצמית שלו עבור ארוחות חמות תהיה בשיעור 75%.
דוגמה
 • בני זוג שהגיעו לגיל פרישה, שהכנסתם הממוצעת לנפש לחודש היא בשיעור 32 נ"ז, כלומר 7,744 ₪ (242 כפול 32) - "רמת הכנסה ו" בטבלה.
 • בהתאם לטבלה, למי ששייכים ל"רמה ו":
  • ההשתתפות העצמית עבור שירותים תהיה בשיעור 100%.
  • ההשתתפות העצמית עבור ארוחות חמות תהיה בשיעור 100% (עם זאת, כאשר שני בני הזוג מקבלים ארוחות חמות, הם זכאים להנחה של 25% ממחיר הארוחות).

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים ובני משפחותיהם, למתן מידע על כלל הזכויות, השירותים וההטבות שמגיעים לאזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויותיהם.
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה - טל: 074-7696562 אתר נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובטיפול במקרים של אפליה אסורה
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות טיפול בשוהים זרים בישראל, אחריות על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל, הוצאת תעודת פטירה ועדכון מרשם האוכלוסין

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים