סיוע חומרי לאזרחים ותיקים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אזרחים ותיקים העונים על תנאי הזכאות יכולים לקבל מהרשויות המקומיות סיוע הכולל, בין היתר, עזרה חומרית

אזרחים ותיקים העונים על תנאי הזכאות, יכולים לקבל סיוע מהעובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים שבאזור מגוריהם.

 • סיוע זה עשוי לכלול עזרה חומרית, ישירה או עקיפה.
 • עזרה זו אינה כוללת תמיכה כספית שמטרתה להבטיח הכנסה מספקת לצורכי מחיה. במקרים כאלה, יש לברר זכאות לקצבאות קיום קבועות כמו קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק), קצבת שאירים והשלמת הכנסה.
 • שירותי הסיוע החומרי כוללים:
  • השתתפות בהוצאות עבור כביסה וקניית מכנסונים.
  • השלמה ותיקונים של ביגוד וציוד בסיסי לבית, התקנת אמצעי מיגון וקשר ושיפוצים.
  • סיוע במימוש זכויות בתחום הבריאות, סיוע ברכישת מכשירים רפואיים (אם לא ניתן במסגרת אחרת), טיפולי שיניים, הסעות לטיפולים וסיוע ברכישת תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות.
  • אספקת ארוחות מוכנות למי שאינם יכולים לבשל.
  • סיוע למי שזקוקים, על סמך אישור רפואי, לתזונה מיוחדת (כגון חולי צליאק).
  • סיוע בנסיעה לביקור של בני משפחה מדרגה ראשונה.
 • בנוסף לסיוע החומרי, ניתנים על ידי המחלקות לשירותים חברתיים:

מי זכאי?

 • אזרח ותיק (מי שהגיע/ה לגיל פרישה), בהתאם למבחן ההכנסות שיפורט בהמשך.
 • ניתנת עדיפות למי שנמצאים באחד או יותר מהמצבים הבאים:
  • הם סובלים מהזנחה או מהתעללות
  • חלה ירידה בתפקודם, הם תשושים או סיעודיים
  • הם בודדים, ללא משפחה או קשר עם המשפחה
  • הם מתקיימים מקצבה של הביטוח הלאומי בתוספת השלמת הכנסה
 • במקרים חריגים יינתן אישור מיוחד לסיוע למי שכבר זכאים לעזרה במסגרת גמלת סיעוד.

מבחן הכנסות

 • הזכאות לקבלת סיוע חומרי נקבעת על-פי גובה ההכנסות של האזרח הוותיק, ויש לשלם השתתפות עצמית בהתאם - ראו פירוט בטבלת "השתתפות הלקוח".
 • ההכנסה הממוצעת לנפש מחושבת על-פי סך הכנסות האזרח הוותיק ובת/בן הזוג מעבודה ושלא מעבודה ב-3 החודשים שקדמו לבקשת הסיוע, מחולק במספר הנפשות במשפחה ומחולק ב-3 (לפרטים נוספים על ההכנסות הנלקחות בחישוב ראו סעיף 3 להוראה 1.22 בתע"ס).
 • בהגדרת "משפחה" נכללים הורים וילדים עד גיל 18 (כולל ילדים השוהים במסגרת חוץ-ביתית), וכן ילדים מעל גיל 18 המשרתים בשירות חובה בצה"ל או בנות המשרתות בשירות לאומי.
 • החישובים נעשים על פי שוויה של נקודת זיכוי (נ"ז) חודשית. נכון לשנת 2018, ערכה של נקודת זיכוי חודשית הוא 216 ש"ח.
 • השתתפות העצמית המינימלית עבור קבלת שירותים היא בשיעור 10% והשתתפות העצמית המינימלית עבור ארוחות חמות היא בשיעור 50%.
דוגמה
 • אזרח ותיק המתגורר לבד, שהכנסתו הממוצעת לחודש היא בשיעור 17 נ"ז, כלומר 3,672 ש"ח (216 כפול 17) - "רמת הכנסה ב" בטבלה.
 • בהתאם לטבלה, מי ששייך ל"רמה ב":
  • ההשתתפות העצמית שלו עבור שירותים תהיה בשיעור 20%.
  • ההשתתפות העצמית שלו עבור ארוחות חמות תהיה בשיעור 75%.
דוגמה
 • בני זוג שהגיעו לגיל פרישה, שהכנסתם הממוצעת לנפש לחודש היא בשיעור 32 נ"ז, כלומר 6,912 ש"ח (216 כפול 32) - "רמת הכנסה ו" בטבלה.
 • בהתאם לטבלה, למי ששייכים ל"רמה ו":
  • ההשתתפות העצמית עבור שירותים תהיה בשיעור 100%.
  • ההשתתפות העצמית עבור ארוחות חמות תהיה בשיעור 100% (עם זאת, כאשר שני בני הזוג מקבלים ארוחות חמות, הם זכאים להנחה של 25% ממחיר הארוחות).

תהליך מימוש הזכות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מקורות