חייב, שלא עמד בתנאי פירעון המשכנתא על דירת מגוריו, והוגשה בקשה למימוש המשכנתא, רשאי להודיע לרשם ההוצאה לפועל על רצונו למכור את הדירה בעצמו לצורך פירעון ההלוואה
רשם ההוצאה לפועל חייב לעכב את הליכי ביצוע המשכנתא למשך 90 יום בתנאי שהחייב הבטיח את פירעון מלוא החוב מהתמורה שתתקבל ממכירת הדירה
במקרה כזה לא ניתן לבצע את המכירה ללא אישור רשם ההוצאה לפועל
אם לא הודיע החייב על רצונו למכור את הדירה בעצמו ולא שילם את החוב תוך המועד הקבוע באזהרה, יורה על מכירת הדירה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל
למידע נוסף ראו מדריך לחייבים בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה
 • חייב, שדירת המגורים שלו ממושכנת, והוגשה בקשה למימוש המשכנתא, רשאי להודיע לרשם ההוצאה לפועל על רצונו למכור את הדירה בעצמו לצורך פירעון ההלוואה
 • במקרה כזה יעכב רשם ההוצאה לפועל את הליכי ביצוע המשכנתא למשך 90 ימים, בתנאי שהחייב הבטיח את פירעון מלוא החוב מהתמורה שתתקבל ממכירת הדירה. במקרה כזה לא ניתן לבצע את המכירה ללא אישור רשם ההוצאה לפועל.
 • אם לא הודיע החייב על רצונו למכור את הדירה בעצמו ולא שילם את החוב תוך המועד הקבוע באזהרה, יורה על מכירת הדירה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

מי זכאי?

 • חייב שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. דירת המגורים שלו ממושכנת לטובת הזוכה.
  2. החייב לא עמד בתנאי פירעון המשכנתא
  3. הזוכה פתח בהליכי מימוש המשכנתא בלשכת ההוצאה לפועל.
  4. הומצאה לחייב אזהרה לפיה אם לא ישלם את החוב עד המועד הקבוע באזהרה, יינקטו נגדו הליכים למכירת הדירה.

תהליך מימוש הזכות

 • על החייב להודיע לרשם ההוצאה לפועל על רצונו למכור את הדירה בעצמו.
 • את ההודעה יש למסור תוך 20 יום מיום שהומצאה האזהרה לחייב.
 • ההודעה תהיה בכתב.
 • יש לצרף להודעה בקשה לביטול או עיכוב או חידוש הליכים והגבלות (טופס 214) ולסמן ב-X את בקשה מס' 61 ("עיכוב הליכים"). בתחתית הטופס יש לציין כי החייב מבקש למכור את הדירה בעצמו ועל כן מבוקש עיכוב ההליכים.
 • לאחר שהודיע החייב על רצונו למכור את הדירה בעצמו, יורה רשם ההוצאה לפועל על עיכוב הליכי ביצוע המשכנתא לתקופה של 90 ימים מיום קבלת ההודעה, וכל זאת בתנאי שהחייב הבטיח את פירעון מלוא חוב ההלוואה מהתמורה שתתקבל בעד המכירה, לפי הוראות רשם ההוצאה לפועל.

חשוב לדעת

 • מכירת דירה על-ידי החייב תוכל להיעשות רק לאחר שרשם ההוצאה לפועל אישר את המכירה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים