הפורטל מרכז מידע לחייבים בהוצאה לפועל עקב חוסר יכולתם לעמוד בתשלומי המשכנתא.

נטלתם משכנתא על הדירה ולא עמדתם בתנאי ההחזר? הבנק מבקש למכור את הדירה ולפנות אתכם ממנה?

כאשר אדם נוטל משכנתא ולא מצליח לעמוד בתנאי החזר ההלוואה, רשאי הבנק המלווה לפתוח נגדו תיק בהוצאה לפועל כדי לממש את המשכנתא, כלומר למכור את הדירה ולפרוע את החוב באמצעות הכספים שיתקבלו ממכירתה. מדי שנה נקלעות אלפי משפחות בישראל למצב זה. בשל ההשלכות הקשות שיש למימוש משכנתא של דירת מגורים, כמו פינוי החייב ובני משפחתו מהדירה, קובע החוק מספר מגבלות ותנאים, שחייבים להתקיים לפני הגשת המשכנתא למימוש בהוצאה לפועל וגם לאחריה.

איחרתי בהגשת התנגדות/בקשה

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים