ישנם מספר ניכויים שהמוסד לביטוח לאומי רשאי לנכות מקצבת שאירים
השיעור המינימלי של דמי ביטוח בריאות המנוכים מהקצבה הוא 116 ₪
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי רשאי לנכות מקצבת שאירים דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות וניכויים נוספים, כפי שיפורט בהמשך.

דמי ביטוח בריאות

 • כל אלמן/ה חייב/ת בתשלום דמי ביטוח בריאות.
 • במקרה שלמקבל קצבת שאירים אין הכנסות החייבות בדמי ביטוח, ינוכו דמי ביטוח הבריאות מקצבת השאירים בשיעור מינימלי של 116 ₪ בחודש.

דמי ביטוח לאומי

 • במקרים שבהם אין לאלמן/ה הכנסות החייבות בדמי ביטוח כשכיר/ה, כעצמאי/ת או כבעל/ת הכנסה שלא מעבודה:
  • אלמן חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בשיעור המינימלי - 87 ₪.
  • אלמנה אינה חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי.

אלמנים הפטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי

 • אישה העובדת רק במשק ביתה פטורה מתשלום.
 • מי שמקבל קצבת שאירים וזכאי גם לקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק):
  • אם אין לו הכנסות החייבות בדמי ביטוח (כשכיר, כעצמאי, כבעל הכנסה שלא מעבודה), הוא יהיה פטור מתשלום.
  • אם הוא ממשיך לעבוד כשכיר או כעצמאי, יהיה חייב בתשלום דמי ביטוח לענף נפגעי עבודה בלבד.
 • מי שהגיע לגיל הזכאות לקצבת זיקנה (שאינו מותנה בגובה ההכנסות) פטור מתשלום.

ניכויים אחרים

 • המוסד לביטוח לאומי רשאי לנכות מקצבת השאירים חוב בדמי ביטוח שהמנוח לא שילם.
 • ניכויים נוספים ייתכנו במקרה ששולמו לאלמנ/ה סכומים שלא כדין.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות