הקדמה:

הורים לילדים עם עיכוב התפתחותי בשל לקות למידה חמורה עשויים לקבל 2 נקודות זיכוי ממס הכנסה
שווי ההטבה הוא 5,256 ש"ח לשנה ו-438 ש"ח לחודש
ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עבור 6 השנים הקודמות לתאריך הבקשה

טפסים

הורים לילדים עם עיכוב התפתחותי בשל לקות למידה חמורה עשויים לקבל שתי נקודות זיכוי שנתיות ממס הכנסה, בהתאם לכללי הזכאות.

מי זכאי?

 • עובד/ת תושב ישראל שילדו, או ילדו של בן זוגו, הוא עם עיכוב התפתחותי בשל לקות למידה חמורה והוחלט על-ידי ועדת השמה/ועדת זכאות ואפיון לשירותי חינוך מיוחדים להפנותו לאחת מהמסגרות הבאות:
  • גן לחינוך מיוחד
  • בית ספר לחינוך מיוחד
  • כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל (לא כיתה מקדמת או משלבת)
  • "מסלול 07" (תגבור בלימודים) בתיכון (כיתות ט' - י"ב)
 • הזיכוי הוא על משכורת אחת של ההורים.
  • עם זאת, הורים פרודים שאינם מנהלים משק בית משותף, וילדם מקבל גמלת ילד נכה, זכאים שניהם לנקודות הזיכוי.

תהליך מימוש הזכות

החזר רטרואקטיבי

 • הורים זכאים לקבלת החזרי מס רטרואקטיביים עבור 6 השנים הקודמות לתאריך הבקשה (ובלבד שהזכאות היתה קיימת במהלך אותן שנים), בתוספת ריבית והצמדה כמקובל במס הכנסה.
 • לקבלת ההחזר יש להגיש בקשה להחזר מס לרשות המסים.
 • למידע נוסף ראו החזר מס הכנסה.
 • שיעורי מבחן ההכנסה לבוגרים עם מוגבלות בשנים הקודמות:
שנת המס תקרת ההכנסה השנתית לבוגר עם מוגבלות שיש לו בן/ת זוג תקרת ההכנסה השנתית לבוגר עם מוגבלות ללא בן/ת זוג
2019 271,000 ש"ח 169,000 ש"ח
2018 268,000 ש"ח 167,000 ש"ח
2017 267,000 ש"ח 167,000 ש"ח
2016 268,000 ש"ח 167,000 ש"ח
2015 270,000 ש"ח 169,000 ש"ח
2014 270,000 ש"ח 169,000 ש"ח


חשוב לדעת

 • החלטה של ועדת השמה/ועדת זכאות ואפיון להפנות ילד למסגרת החינוך המיוחד מוכיחה כי קיימת לקות למידה חמורה וחריגה ביחס להתפתחות הרגילה, ולכן לא נדרש לצרף אישור רפואי לגבי הלקות.
 • הורים שיש להם הוצאות על דיור חוץ ביתי לילדם, העולות על שמינית מהכנסתם החייבת בשנה, יכולים לבחור בין שתי נקודות הזיכוי לבין זיכוי במס הכנסה עבור ילד בדיור מחוץ לבית ההורים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים