הקדמה:

הורים לילדים עם עיכוב התפתחותי בשל לקות למידה חמורה עשויים לקבל 2 נקודות זיכוי ממס הכנסה
שווי ההטבה הוא 5,232 ש"ח לשנה ו-436 ש"ח לחודש
ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עבור 6 השנים הקודמות לתאריך הבקשה

טפסים

הורים לילדים עם עיכוב התפתחותי בשל לקות למידה חמורה עשויים לקבל שתי נקודות זיכוי שנתיות ממס הכנסה, בהתאם לכללי הזכאות.

מי זכאי?

 • עובד/ת תושב ישראל שילדו, או ילדו של בן זוגו, הוא עם עיכוב התפתחותי בשל לקות למידה חמורה והוחלט על-ידי ועדת זכאות ואפיון לשירותי חינוך מיוחדים/ועדת השמה להפנותו לאחת מהמסגרות הבאות:
  • גן לחינוך מיוחד
  • בית ספר לחינוך מיוחד
  • כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל (לא כיתה מקדמת או משלבת)
  • "מסלול 07" (תגבור בלימודים) בתיכון (כיתות ט' - י"ב)
 • הזיכוי הוא על משכורת אחת של ההורים.
  • עם זאת, הורים פרודים שאינם מנהלים משק בית משותף, וילדם מקבל גמלת ילד נכה, זכאים שניהם לנקודות הזיכוי.

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
בהתאם להודעת רשות המסים מיום 23.02.2021, המידע לגבי קביעת הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים יועבר אוטומטית ממשרד החינוך לרשות המסים ולכן ההורים לא יידרשו לצרף לטופס הבקשה הודעה על החלטה של ‏ועדת זכאות ואפיון לשירותי חינוך מיוחדים.

החזר רטרואקטיבי

 • הורים זכאים לקבלת החזרי מס רטרואקטיביים עבור 6 השנים הקודמות לתאריך הבקשה (ובלבד שהזכאות היתה קיימת במהלך אותן שנים), בתוספת ריבית והצמדה כמקובל במס הכנסה.
 • לקבלת ההחזר יש להגיש בקשה להחזר מס לרשות המסים.
 • בזכאות עבור שנים שקדמו ל-2020, יהיה צורך להציג "הודעה להורים על החלטת ועדת ההשמה/ועדת זכאות ואפיון" לגבי הפניית הילד לחינוך המיוחד (ראו דוגמה), וזאת עד שרשות המסים תשלים את המהלך של קבלת המידע על השנים הקודמות ישירות ממשרד החינוך.
 • למידע נוסף ראו החזר מס הכנסה.

חשוב לדעת

 • החלטה של ועדת השמה/ועדת זכאות ואפיון להפנות ילד למסגרת החינוך המיוחד מוכיחה כי קיימת לקות למידה חמורה וחריגה ביחס להתפתחות הרגילה, ולכן לא נדרש לצרף אישור רפואי לגבי הלקות.
 • ככלל, לא נדרש אישור על לימודים בפועל במסגרת לחינוך מיוחד, אך ייתכן שההורים יתבקשו להציג אישור (כגון במקרים מסויימים של לימודים ב"מסלול 07").
 • הורים שיש להם הוצאות על דיור חוץ ביתי לילדם, העולות על שמינית מהכנסתם החייבת בשנה, יכולים לבחור בין שתי נקודות הזיכוי לבין זיכוי במס הכנסה עבור ילד בדיור מחוץ לבית ההורים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים