הורים לילדים עם עיכוב התפתחותי בשל לקות למידה חמורה עשויים לקבל 2 נקודות זיכוי ממס הכנסה
שווי ההטבה הוא 5,640 ₪ לשנה ו-470 ₪ לחודש
ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עבור 6 השנים הקודמות לתאריך הבקשה
טפסים

הורים לילדים עם עיכוב התפתחותי בשל לקות למידה חמורה עשויים לקבל שתי נקודות זיכוי שנתיות ממס הכנסה, בהתאם לכללי הזכאות.

מי זכאי?

 • תושבי ישראל שיש להם, או לבני זוגם, ילד/ה עם עיכוב התפתחותי בשל לקות למידה חמורה והם הופנו על-ידי ועדת זכאות ואפיון/ועדת השמה לשירותי חינוך מיוחדים עם "סל אישי".
 • הזכאות תחול אם הילדים לומדים במסגרת של החינוך המיוחד או במסגרת רגילה עם "סל אישי" (הזכאות לא חלה כאשר הילדים לומדים עם סיוע במסגרת "סל מוסדי"). הזכאות תהיה תקפה עד לסיום לימודיהם.
 • הזיכוי ניתן על ההכנסה של אחד מההורים.
  • עם זאת, הורים פרודים שאינם מנהלים משק בית משותף, וילדם מקבל גמלת ילד נכה, זכאים שניהם לנקודות הזיכוי.

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
בהתאם להודעת רשות המסים מיום 23.02.2021, המידע לגבי קביעת הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים יועבר אוטומטית ממשרד החינוך לרשות המסים ולכן ההורים לא יידרשו לצרף לטופס הבקשה הודעה על החלטה של ‏ועדת זכאות ואפיון לשירותי חינוך מיוחדים.
 • הזכאות תיקבע משנת המס שבה הופנה הילד לשירותי חינוך מיוחדים ועד למעבר לחטיבה הבאה (בין הגן ליסודי, בין היסודי לחטיבת ביניים ובין חטיבת הביניים לתיכון), כל עוד קיימת הפניה של ועדת השמה/ועדת זכאות ואפיון.
 • שכירים שילדם מקבל גמלת ילד נכה יכולים לקבל את נקודות הזיכוי ישירות מהמעסיק, ללא צורך להגיע למשרדי מס הכנסה. למידע נוסף ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה בעד ילד או בוגר עם מוגבלות (סעיף תהליך מימוש הזכות).
 • עצמאים צריכים לסמן בעת הגשת הדו"ח השנתי את הסעיף "זיכוי בעד ילד נטול יכולת".

החזר רטרואקטיבי

 • הורים זכאים לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עבור 6 השנים הקודמות לתאריך הבקשה (ובתנאי שהזכאות הייתה קיימת במהלך אותן שנים), בתוספת ריבית והצמדה כמקובל במס הכנסה.
 • המשמעות היא שאת הבקשות להחזר עבור שנת 2017 ניתן להגיש רק עד סוף 2023.
 • לקבלת ההחזר יש להגיש בקשה להחזר מס לרשות המסים.
 • הקישורים לטופסי הבקשה להחזר (טופס 135) על השנים הקודמות מופיעים באתר רשות המסים (בתחתית הדף).
 • בזכאות עבור שנים שקדמו ל-2020, יהיה צורך להציג "הודעה להורים על החלטת ועדת ההשמה/ועדת זכאות ואפיון" לגבי הפניית הילד לחינוך המיוחד (ראו דוגמה), וזאת עד שרשות המסים תשלים את המהלך של קבלת המידע על השנים הקודמות ישירות ממשרד החינוך.
 • למידע נוסף ראו החזר מס הכנסה.

חשוב לדעת

 • החלטה של ועדת השמה/ועדת זכאות ואפיון להפנות ילד לשירותי חינוך מיוחדים עם סל אישי מוכיחה כי קיימת לקות למידה חמורה וחריגה ביחס להתפתחות הרגילה, ולכן לא נדרש לצרף אישור רפואי לגבי הלקות.
 • הורים שיש להם הוצאות על דיור חוץ ביתי לילדם, העולות על שמינית מהכנסתם החייבת בשנה, יכולים לבחור בין שתי נקודות הזיכוי לבין זיכוי במס הכנסה עבור ילד בדיור מחוץ לבית ההורים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים