הקדמה:

זרוע העבודה משתתפת במימון צהרונים לילדי גנים שהוריהם עובדים או לומדים ומתגוררים באשכולות סוציו-אקונומיים 6 ומעלה, בהתאם לתנאים
ניתן לפנות בשאלות ובירורים למוקד מעונות יום, משפחתונים וצהרונים בטלפון 12222969 או *2969
למידע על סיוע מטעם משרד החינוך לילדי גנים באשכולות 5-1 וילדי כיתות א'-ב' בכל האשכולות, ראו סבסוד צהרונים לילדים במערכת החינוך
למידע רשמי ראו אתר זרוע העבודה
שימו לב
ההשתתפות במימון הצהרונים מחולקת בין זרוע העבודה למשרד החינוך.
 • ההשתתפות מטעם זרוע העבודה שמפורטת בדף זה ניתנת עבור ילדי גנים לזוגות הורים באשכולות סוציו-אקונומיים 7-6 ולהורים עצמאיים (הורים יחידים) באשכולות 10-6 (בנוסף, ניתן גם סיוע במימון צהרונים להורים עצמאיים שהגדילו את היקף עבודתם או לימודיהם).
 • ההשתתפות מטעם משרד החינוך ניתנת עבור ילדי גן באשכולות 5-1 וילדי כיתות א'-ב' בכל האשכולות. למידע נוסף ראו סבסוד צהרונים לילדים במערכת החינוך.

זרוע העבודה משתתפת במימון צהרונים עבור ילדים שהוריהם עובדים או לומדים, בהתאם לתנאי הזכאות.

הילדים שמזכים את הוריהם בסיוע

 • הסיוע ניתן עבור ילדים בקבוצות הגיל הבאות:
  • כלל הילדים בגיל 5.9-2.9 שנים.
  • ילדים בגיל 6.9-5.9 שנים שרופא/פסיכולוג ממכון להתפתחות הילד אישר כי הם מעוכבי התפתחות ומומלץ להשאירם שנה נוספת בגן.
 • הסיוע לא יינתן עבור:
  • ילדים שלומדים במסגרת שפועלת בה תוכנית יום חינוך ארוך (יוח"א).
  • ילדים ששוהים במסגרת אחרת שמאריכה את יום הלימודים במימון הרשות המקומית או המדינה (לא כולל מסגרת שפועלת בה תוכנית "אופק חדש" עד לשעה 14:00).

מי זכאי?

 • אמהות (עם בני זוג שעונים על התנאים המפורטים בהמשך או אמהות שהן הורה יחיד) ואבות שהם הורה עצמאי (הורה יחיד) שמתגוררים בישובים שיפורטו בהמשך ומתקיים לגביהם אחד מהתנאים הבאים:
  • הם עובדים בהיקף של 32 שעות שבועיות לפחות (כולל בעבודת מחקר במסגרת מלגה).
  • הם לומדים באולפן לעולים חדשים.
  • הם לומדים לימודי הכשרה מקצועית שאינם נמשכים יותר משנה, באחד ממסלולי הלימודים הבאים:
   • קורס להכשרה מקצועית בפיקוח משרד הרווחה או בפיקוח ובמימון של משרד ממשלתי אחר.
   • לימודי מקצוע שהעיסוק בו דורש רישוי או רישום על-פי דין.
  • הם לומדים במסלולי הלימוד הבאים:
   • לימודים אקדמיים לתואר ראשון מוכר במוסד אקדמי מוכר (כולל לימודי מכינה, השלמה והסבה לתואר ולימודי רפואה לכל אורכם).
   • לימודים המוכרים על-ידי משרד החינוך לצורך תעודת הוראה.
   • לימודים לתואר הנדסאי או טכנאי (לרבות לימודי מכינה, השלמה והסבה לתארים אלה) במוסד המוכר על-ידי המכון להכשרה בטכנולוגיה ובמדע או על-ידי משרד החינוך.
   • לימודי סיעוד (כולל לימודי מכינה, השלמה והסבה לסיעוד) בבתי ספר המוסמכים לכך על-ידי משרד הבריאות.
   • קורס להכשרה מקצועית בתזונה במסגרת מרכז הדרכה ארצי של משרד הבריאות.
   • לימודים לתואר ראשון מוכר באוניברסיטה הפתוחה בהיקף של 4 קורסים בסמסטר לפחות, המזכים בנקודות זכות לתואר (תקופת הזכאות לסיוע במקרה זה היא עד 3 שנים).
  • הם עובדים ולומדים בהיקף מצטבר של 32 שעות שבועיות לפחות, כאשר העבודה היא בהיקף של 24 שעות שבועיות לפחות ובנוסף מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
   • הלימודים הם באחד ממסלולי הלימוד שצוינו לפני כן בהיקף הנמוך מ-32 ש"ש (כולל לימודי תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה בקורס אחד לפחות המזכה בנקודות זכות לתואר).
   • הלימודים הם לימודי הכשרה מקצועית או לימודי מקצוע כפי שצוינו לפני כן בהיקף הנמוך מ-32 ש"ש, גם אם משך הלימודים עולה על שנה אחת.
   • הלימודים הם לתואר אקדמי מתקדם (מעבר לתואר ראשון) במוסד אקדמי מוכר.
 • הזכאות תקפה להורים המתגוררים ביישובים הבאים:
 • מקום המגורים ייקבע בהתאם לנתוני מרשם האוכלוסין בלבד. אם הכתובת אינה מעודכנת, יש לדאוג לעדכון הכתובת במשרד הפנים.
 • למידע על הסיוע הניתן עבור שהות בצהרונים של ילדי גן באשכולות 5-1, ראו סבסוד צהרונים לילדים במערכת החינוך.

בני זוג

 • בנוסף לתנאי הזכאות שצוינו, אם מדובר בזוגות הורים, בני הזוג של האמהות צריכים לענות על אחד מהתנאים הבאים:
  • הם עובדים, כולל בעבודת מחקר במסגרת מלגה.
  • הם לומדים לימודי הכשרה מקצועית שאינם נמשכים יותר משנה, באחד ממסלולי הלימודים הבאים:
   • קורס להכשרה מקצועית בפיקוח זרוע העבודה או בפיקוח ובמימון של משרד ממשלתי אחר.
   • לימודי מקצוע שהעיסוק בו דורש רישוי או רישום על-פי דין.
    • בין לימודים אלה לא נכללים לימודים לתעודת הוראה, לימודי סיעוד, או קורס להכשרה מקצועית בתזונה.
  • הם לומדים באולפן לעולים חדשים.
  • הם לומדים לתואר ראשון או שני מוכר במוסד אקדמי מוכר (כולל לימודי מכינה, השלמה והסבה לתוארים אלה ולימודי רפואה לכל אורכם, ולא כולל לימודים באוניברסיטה הפתוחה).
  • הם לומדים לתואר הנדסאי או טכנאי (לרבות לימודי מכינה, השלמה והסבה לתארים אלה) במוסד המוכר על-ידי המכון להכשרה בטכנולוגיה ובמדע או על-ידי משרד החינוך.
  • הם לומדים לימודים תורניים (בישיבה גבוהה או בכולל).
  • הם מקבלים קצבת נכות מגורם ממשלתי.
  • הם משרתים בשירות חובה או בשירות לאומי-אזרחי.

הורים מאותו מין

 • תנאי הזכאות שצוינו יחולו על זוג הורים מאותו מין שמנהלים משק בית משותף, אם הורה אחד/ת עונה על התנאים שנקבעו לגבי האמהות, והשני/ה עונה על התנאים שנקבעו לגבי בני זוגן.
 • בעת מילוי הבקשה המקוונת על ההורים לבחור מי יענה על התנאים שנדרשים מהאם ומי יענה על התנאים שנדרשים מבן הזוג.

דרגות ההשתתפות

 • דרגת ההשתתפות מטעם המדינה תיקבע בהתאם לנתונים הבאים:
  • רמת ההכנסה לנפש במשפחה (ראו פרטים בהמשך).
  • מספר השעות השבועיות שההורה עובד/ת או לומד/ת (ראו פרטים בהמשך).
 • משפחה שיש לה לפחות שני ילדים בצהרון מוכר, תהיה זכאית להשתתפות גבוהה יותר של המדינה, אך לא מעבר להשתתפות המקסימלית על-פי דרגת ההשתתפות ביחס לכל אחד מילדיה (לדוגמה: אם לתאומים הרשומים בצהרון מוכר, שלפי מבחן ההכנסה לנפש נקבעה לה דרגה 4, תיקבע לה דרגה 3 ביחס לכל אחד מהתאומים).
 • אם בן הזוג לא עובד ומקבל קצבת נכות עם דרגת נכות נמוכה מ-50%, לדרגת הזכאות שתיקבע למשפחה תתווסף דרגה אחת.
 • בדרגות 12-3 ככל שהדרגה גבוהה יותר, כך שיעור ההשתתפות של המדינה נמוך יותר.

חישוב רמת ההכנסה לנפש

                 100% שכר הברוטו של האב + 100% שכר הברוטו של האם 
הכנסה לנפש במשפחה של שני הורים = _______________________________________________
                 מספר הנפשות במשפחה (הורים וילדים עד גיל 18)


                     50% משכר הברוטו של ההורה 
הכנסה לנפש במשפחה של הורה יחיד = ________________________________________________
                מספר הנפשות במשפחה (הורה וילדים עד גיל 18) + 1


 • חישוב שכר הברוטו מבוסס על המרכיבים שמובאים בחישוב שכר הברוטו לצורך חיוב מס הכנסה.
 • לילדים שהוריהם (אם ו/או אב) חברי קיבוץ או מושב שיתופי, חישוב דרגת הזכאות ייקבע בהתאם לרמת ההכנסה לנפש במשפחה של חבר בקיבוץ/מושב ושעות עבודתו (לא תיקבע דרגה קולקטיבית לכל החברים לפי רמת ההכנסה של הקיבוץ/מושב שיתופי). למידע נוסף, ראו באתר משרד הרווחה.
 • ניתן להיעזר בסימולטור לחישוב דרגת הזכאות על בסיס הכנסה לנפש.

מספר שעות העבודה השבועיות

 • לאם או הורה יחיד הלומד/ת באולפן לעברית או באחד ממסלולי ההכשרה המקצועית שצוינו בתנאי הזכאות, תחושב הדרגה כמו למי שלומד/ת 36 שעות שבועיות.
 • במקרה של "משרת אם", שעות העבודה של האם יחושבו כשעות עבודתה בפועל + שעות משרת האם המוכרות על-ידי מעסיקה, אך לא יותר משעת משרת אם ליום עבודה.
 • להורים שלומדים ומחויבים בשעות התנסות מעשית כתנאי לקבלת התואר (בין אם בתשלום ובין אם לאו), יצורפו שעות אלה לסך שעות הלימוד על-פי תוכנית הלימודים (מותנה בהצגת אישור לימודים הקובע כי שעות אלה נדרשות לקבלת התואר).
 • אם מספר שעות העבודה/הלימודים של האם או ההורה היחיד נמוך מ-36 שעות שבועיות, תופחת רמת ההשתתפות במימון (תתווסף דרגה), כמפורט בטבלה הבאה:
מספר שעות העבודה/הלימודים השבועיות גובה ההשתתפות המדינה
36 שעות ומעלה על-פי מבחן ההכנסה
35-32 שעות על-פי מבחן ההכנסה בתוספת דרגה

תהליך מימוש הזכות

הגשת הבקשה להשתתפות במימון

 • לאחר שניתן אישור ממנהלי הצהרון על קבלת הילד למסגרת, אחד מהורי הילד או האפוטרופוס שהילד נמצא בחזקתו ימלא בקשה מקוונת לקבלת דרגה והשתתפות במימון.
 • הורים שמעוניינים לקבל סיוע במילוי הבקשה יכולים להתקשר למוקד מעונות יום, משפחתונים וצהרונים בטלפון 12222969 או *2969 .
 • ההורים נדרשים למלא את הבקשה בכל מקרה, גם אם הם מוותרים על הסיוע במימון.
 • ניתן להגיש את הבקשה בתהליך מקוצר עם הזדהות אישית או בתהליך רגיל ללא הזדהות אישית.
 • יש לסרוק ולצרף לבקשה את המסמכים הבאים (חלקם יידרשו רק בתהליך הרגיל):
  • צילום תעודת זהות של האם, או של אב שהוא הורה עצמאי (הורה יחיד), כולל הספח עם פרטי בן הזוג והילדים. אפוטרופוס (שאינו ההורה של הילד) יצרף צו מינוי אפוטרופוס.
  • אישור קבלה לצהרון, חתום על-ידי מנהל/ת הצהרון (ראו נספח 6 בנוהל).
  • בקשה והצהרה של זוג הורים / הורה יחיד (ראו נספח 6 בנוהל).
  • המסמכים המפורטים, בהתאם למקרי הזכאות, בטבלה שבנוהל. את הטפסים והאישורים השונים ניתן למצוא בהמשך הנוהל.
 • ניתן להיעזר בסימולטור המסמכים של האגף למעונות יום ומשפחתונים.
 • הורים שיש להם יותר מילד אחד בצהרון ימלאו בקשה ויצרפו אישורי קבלה לצהרון לגבי כל אחד מהילדים, אך יצרפו את כל שאר המסמכים רק בבקשה הראשונה.
 • בסיום התהליך יתקבל מספר בקשה שיהיה אסמכתא לקליטתה במערכת. יש לשמור את המספר לצרכי בקרה, מעקב והזדהות בכל פנייה למוקד.

קבלת ההשתתפות במימון

 • ההשתתפות תינתן בהתאם לדרגה שנקבעה החל מיום כניסת הילד לצהרון או מהיום שהצהרון הוכר (לפי המאוחר מביניהם).
  • אם הילד נכנס לצהרון המוכר עד ל-15 בחודש, הסבסוד לאותו חודש יינתן באופן מלא בהתאם לדרגה שנקבעה להורים.
  • אם הילד נכנס לצהרון המוכר אחרי ה-15 בחודש, הוריו לא יהיו זכאים לסבסוד באותו חודש והם יחויבו לשלם את העלות המלאה בגין השהות בצהרון.
 • סכום הסבסוד יועבר ישירות ממשרד הרווחה לצהרון.

הורים שנמצאים בחופשת לידה (תקופת לידה והורות)

 • הזכאות של הורים בחופשת לידה היא לתקופה של 15 שבועות מתחילתה של החופשה.
 • במקרה שנולד יותר מתינוק אחד באותה לידה, תוארך תקופת הזכאות ב-3 שבועות עבור כל ילד נוסף.
 • כמו כן, לאם שחופשת הלידה שלה הוארכה עקב אשפוז שלה או של התינוק, תוארך בהתאם גם תקופת הזכאות.
 • גובה הדרגה יהיה בהתאם לדרגה שנקבעה להורים לפני שיצאו לחופשת הלידה.
 • על ההורים לעדכן את מספר הנפשות, בצירוף הספח של תעודת הזהות שלהם. חישוב ההכנסה הממוצעת לנפש לפי מספר הנפשות העדכני יחול מחודש הלידה.
 • בתום חופשת הלידה על ההורים לדווח על חזרתם לעבודה באמצעות אישור מעסיק.

פנייה לוועדת חריגים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים