משרד העבודה משתתף במימון צהרונים לילדי גנים שהוריהם עובדים או לומדים ומתגוררים באשכולות סוציו-אקונומיים 6 ומעלה, בהתאם לתנאים
ניתן לפנות בשאלות ובירורים למוקד מעונות יום, משפחתונים וצהרונים בטלפון 12222969 או *2969
למידע על סיוע מטעם משרד החינוך לילדי גנים באשכולות 5-1 וילדי כיתות א'-ב' בכל האשכולות, ראו סבסוד צהרונים לילדים במערכת החינוך
למידע רשמי ראו אתר משרד העבודה
שימו לב
ההשתתפות במימון הצהרונים מחולקת בין משרד העבודה למשרד החינוך.
 • ההשתתפות מטעם משרד העבודה שמפורטת בדף זה ניתנת עבור ילדי גנים לזוגות הורים באשכולות סוציו-אקונומיים 7-6 ולהורים עצמאיים (הורים יחידים) באשכולות 10-6 (בנוסף, ניתן גם סיוע במימון צהרונים להורים עצמאיים שהגדילו את היקף עבודתם או לימודיהם).
 • ההשתתפות מטעם משרד החינוך ניתנת עבור ילדי גן באשכולות 5-1 וילדי כיתות א'-ב' בכל האשכולות. למידע נוסף ראו סבסוד צהרונים לילדים במערכת החינוך.

משרד העבודה משתתף במימון צהרונים עבור ילדים שהוריהם עובדים או לומדים, בהתאם לתנאי הזכאות.

הילדים שמזכים את הוריהם בסיוע

 • הסיוע ניתן עבור ילדים בקבוצות הגיל הבאות:
  • כלל הילדים בגיל 5.9-2.9 שנים
  • ילדים בגיל 6.9-5.9 שנים שרופא או פסיכולוג ממכון להתפתחות הילד אישר כי הם מעוכבי התפתחות ומומלץ להשאירם שנה נוספת בגן
 • הסיוע לא יינתן עבור:
  • ילדים שלומדים במסגרת שפועלת בה תוכנית יום חינוך ארוך (יוח"א)
  • ילדים ששוהים במסגרת אחרת שמאריכה את יום הלימודים במימון הרשות המקומית או המדינה (לא כולל מסגרת שפועלת בה תוכנית "אופק חדש" עד לשעה 14:00)

מי זכאי?

 • הורים שמתגוררים בישובים שיפורטו בהמשך ומתקיים לגבי כל אחד מהם אחד מהתנאים הבאים:
  • הם עובדים בהיקף של 32 שעות שבועיות לפחות (כולל בעבודת מחקר במסגרת מלגה).
  • הם לומדים בהיקף של 32 שעות שבועיות (אקדמיות) לפחות, באחד ממסלולי הלימוד הבאים:
   • קורס להכשרה מקצועית בפיקוח או במימון של משרד ממשלתי, שאינו נמשך יותר משנתיים
   • אולפן לעולים חדשים
   • לימודים לתואר ראשון מוכר או שני, במוסד אקדמי מוכר (כולל לימודי מכינה, השלמה והסבה לתואר ולימודי רפואה לכל אורכם)
   • לימודים לתואר ראשון מוכר באוניברסיטה הפתוחה בהיקף של 4 קורסים בסמסטר לפחות, המזכים בנקודות זכות לתואר (תקופת הזכאות לסיוע במקרה זה היא עד 3 שנים)
   • לימודים המוכרים על-ידי משרד החינוך לצורך תעודת הוראה
   • לימודים בפיקוח או במימון של משרד ממשלתי שנועדו לעודד השתלבות בשוק העבודה, במסלולים המפורטים במבחני התמיכה, ושאינם נמשכים יותר משנה
   • לימודים לתואר הנדסאי או טכנאי (כולל לימודי מכינה, השלמה והסבה לתארים אלה) במוסד המוכר על-ידי המכון להכשרה בטכנולוגיה ובמדע או על-ידי משרד החינוך
   • לימודי סיעוד (כולל לימודי מכינה, השלמה והסבה לסיעוד) בבתי ספר המוסמכים לכך על-ידי משרד הבריאות
   • קורס להכשרה מקצועית בתזונה במסגרת מרכז הדרכה ארצי של משרד הבריאות
   • לימודים במסגרת מוסדות תורניים הנתמכים על-ידי משרד החינוך, ומתקיים במוסד פיקוח על נוכחות מטעם משרד החינוך
  • עובדים ולומדים בהיקף מצטבר של 32 שעות שבועיות לפחות (שעות לימודי ההורה יצורפו לשעות עבודתו), ובנוסף מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
   • הלימודים הם באחד ממסלולי הלימוד שצוינו לפני כן בהיקף הנמוך מ-32 ש"ש (כולל לימודי תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה בקורס אחד לפחות המזכה בנקודות זכות לתואר)
   • הלימודים הם לימודי הכשרה מקצועית או לימודי מקצוע כפי שצוינו לפני כן בהיקף הנמוך מ-32 ש"ש, גם אם משך הלימודים עולה על שנה אחת
   • הלימודים הם לתואר אקדמי מתקדם (מעבר לתואר ראשון) במוסד אקדמי מוכר
  • משרתים בשירות לאומי או בשירות לאומי-אזרחי או בשירות חובה
  • נכים המקבלים קצבה מגורם ממשלתי בגין הנכות
 • הזכאות תקפה להורים המתגוררים ביישובים הבאים:
 • מקום המגורים ייקבע בהתאם לנתוני מרשם האוכלוסין בלבד. אם הכתובת אינה מעודכנת, יש לדאוג לעדכון הכתובת במשרד הפנים.
 • למידע על הסיוע הניתן עבור שהות בצהרונים של ילדי גן באשכולות 5-1, ראו סבסוד צהרונים לילדים במערכת החינוך.

דרגות ההשתתפות

 • דרגת ההשתתפות מטעם המדינה תיקבע בהתאם לנתונים הבאים:
  • רמת ההכנסה לנפש במשפחה (ראו פרטים בהמשך)
  • מספר השעות השבועיות שההורה עובד/ת או לומד/ת (ראו פרטים בהמשך)
 • משפחה שיש לה לפחות שני ילדים בצהרון מוכר, תהיה זכאית להשתתפות גבוהה יותר של המדינה, אך לא מעבר להשתתפות המקסימלית על-פי דרגת ההשתתפות ביחס לכל אחד מילדיה (לדוגמה: אם לתאומים הרשומים בצהרון מוכר, שלפי מבחן ההכנסה לנפש נקבעה לה דרגה 4, תיקבע לה דרגה 3 ביחס לכל אחד מהתאומים).
 • להורה המשרת בשירות חובה תחושב הכנסתו על-פי תלושי שכר משירות חובה.
 • להורה המשרת שירות לאומי תחושב הכנסתו על-פי גובה דמי הכלכלה שהוא מקבל.
 • להורה המשרת בשירות לאומי-אזרחי, תחושב ההכנסה על-פי גובה דמי כלכלה לרווק בהתאם למסלול בו הוא משרת.
 • להורים המקבלים קצבת נכות:
  • אם להורה נקבעה נכות של 50% ומעלה והוא אינו עובד, תיקבע דרגת הזכאות על בסיס הכנסת ההורה השני וקצבת הנכות ללא תוספת דרגה.
  • אם להורה נקבעה נכות הנמוכה מ-50% והוא אינו עובד, תיקבע דרגת הזכאות על בסיס הכנסת ההורה השני וקצבת הנכות, בתוספת של דרגה אחת.
 • להורים בחופשת לידה - גובה דרגת הזכאות בתקופת חופשת הלידה עצמה ייקבע בהתאם לדרגה שנקבעה לפני היציאה לחופשת לידה. הורה חדש, שעדיין אין לו ילדים במסגרת ועדיין לא נקבעה לו דרגה לשנת הלימודים - הזכאות תיקבע בהתאם לכללים הרגילים.
 • בדרגות 12-3 ככל שהדרגה גבוהה יותר, כך שיעור ההשתתפות של המדינה נמוך יותר.
שימו לב
הורים שמתקיימים לגביהם מספר תנאים במקביל, ייחשב עבורם התנאי המאפשר השתתפות גבוהה יותר של המדינה.

חישוב רמת ההכנסה לנפש

                 100% שכר הברוטו של הורה 1 + 100% שכר הברוטו של הורה 2 
הכנסה לנפש במשפחה של שני הורים = _______________________________________________
                 מספר הנפשות במשפחה (הורים וילדים עד גיל 18)
                     50% משכר הברוטו של ההורה 
הכנסה לנפש במשפחה של הורה יחיד = ________________________________________________
                מספר הנפשות במשפחה (הורה וילדים עד גיל 18) + 1
 • חישוב שכר הברוטו מבוסס על המרכיבים שמובאים בחישוב שכר הברוטו לצורך חיוב מס הכנסה.
 • לילדים שהוריהם (אם ו/או אב) חברי קיבוץ או מושב שיתופי, חישוב דרגת הזכאות ייקבע בהתאם לרמת ההכנסה לנפש במשפחה של חבר בקיבוץ/מושב ושעות עבודתו (לא תיקבע דרגה קולקטיבית לכל החברים לפי רמת ההכנסה של הקיבוץ/מושב שיתופי). למידע נוסף, ראו באתר משרד הרווחה.
 • ניתן להיעזר בסימולטור לחישוב דרגת הזכאות על בסיס הכנסה לנפש.

מספר שעות העבודה השבועיות

 • להורה שלומד באולפן לעברית או בקורס להכשרה מקצועית כמפורט בתנאי הזכאות, תחושב הדרגה כמו למי שלומד 36 שעות שבועיות.
 • במקרה של "משרת אם" או "משרת הורה", שעות העבודה של יחושבו כשעות העבודה בפועל + שעות משרת האם/ההורה המוכרות על-ידי המעסיק, אך לא יותר משעת משרת אם/הורה ליום עבודה.
 • להורים שלומדים ומחויבים בשעות התנסות מעשית כתנאי לקבלת התואר (בין אם בתשלום ובין אם לאו), יצורפו שעות אלה לסך שעות הלימוד על-פי תוכנית הלימודים (מותנה בהצגת אישור לימודים הקובע כי שעות אלה נדרשות לקבלת התואר).
 • אם מספר שעות העבודה/הלימודים של ההורה נמוך מ-36 שעות שבועיות, תופחת רמת ההשתתפות במימון (תתווסף דרגה), כמפורט בטבלה הבאה:
מספר שעות העבודה/הלימודים השבועיות גובה ההשתתפות המדינה
36 שעות ומעלה על-פי מבחן ההכנסה
35-32 שעות על-פי מבחן ההכנסה בתוספת דרגה

תהליך מימוש הזכות

הגשת הבקשה להשתתפות במימון

 • לאחר שניתן אישור ממנהלי הצהרון על קבלת הילד למסגרת, אחד מהורי הילד או האפוטרופוס שהילד נמצא בחזקתו ימלא בקשה מקוונת לקבלת דרגה והשתתפות במימון.
 • הורים שמעוניינים לקבל סיוע במילוי הבקשה יכולים להתקשר למוקד מעונות יום, משפחתונים וצהרונים בטלפון 12222969 או *2969 .
 • ההורים נדרשים למלא את הבקשה בכל מקרה, גם אם הם מוותרים על הסיוע במימון.
 • ניתן להגיש את הבקשה בתהליך מקוצר עם הזדהות אישית או בתהליך רגיל ללא הזדהות אישית.
 • יש לסרוק ולצרף לבקשה את המסמכים המפורטים, בהתאם למקרי הזכאות, בטבלה בנוהל השתתפות המדינה בשכר הלימוד. את הטפסים והאישורים השונים ניתן למצוא בהמשך הנוהל.
 • ניתן להיעזר בסימולטור המסמכים של אגף עידוד תעסוקת הורים.
 • הורים שיש להם יותר מילד אחד בצהרון ימלאו בקשה ויצרפו אישורי קבלה לצהרון לגבי כל אחד מהילדים, אך יצרפו את כל שאר המסמכים רק בבקשה הראשונה.
 • בסיום התהליך יתקבל מספר בקשה שיהיה אסמכתא לקליטתה במערכת. יש לשמור את המספר לצרכי בקרה, מעקב והזדהות בכל פנייה למוקד.

קבלת ההשתתפות במימון

 • ההשתתפות תינתן בהתאם לדרגה שנקבעה החל מיום כניסת הילד לצהרון או מהיום שהצהרון הוכר (לפי המאוחר מביניהם).
  • אם הילד נכנס לצהרון המוכר עד ל-15 בחודש, הסבסוד לאותו חודש יינתן באופן מלא בהתאם לדרגה שנקבעה להורים.
  • אם הילד נכנס לצהרון המוכר אחרי ה-15 בחודש, הוריו לא יהיו זכאים לסבסוד באותו חודש והם יחויבו לשלם את העלות המלאה בגין השהות בצהרון.
 • סכום הסבסוד יועבר ישירות לצהרון.

הורים שנמצאים בחופשת לידה (תקופת לידה והורות)

 • הזכאות של הורים בחופשת לידה היא לתקופה של 15 שבועות מתחילתה של החופשה.
 • במקרה שנולד יותר מתינוק אחד באותה לידה, תוארך תקופת הזכאות ב-3 שבועות עבור כל ילד נוסף.
 • כמו כן, לאם שחופשת הלידה שלה הוארכה עקב אשפוז שלה או של התינוק, תוארך בהתאם גם תקופת הזכאות.
 • גובה הדרגה יהיה בהתאם לדרגה שנקבעה להורים לפני שיצאו לחופשת הלידה.
 • על ההורים לעדכן את מספר הנפשות, בצירוף הספח של תעודת הזהות שלהם. חישוב ההכנסה הממוצעת לנפש לפי מספר הנפשות העדכני יחול מחודש הלידה.
 • בתום חופשת הלידה על ההורים לדווח על חזרתם לעבודה באמצעות אישור מעסיק.

פנייה לוועדת חריגים

שינוי בתנאי הזכאות

 • הזכאות נמשכת כל עוד מתקיימים התנאים המזכים.
 • במקרה שחל שינוי בתנאים - ההורים חייבים למסור על כך הודעה בכתב לאגף מעונות יום ומשפחתונים, לא יאוחר מ-30 יום ממועד השינוי.
  • את העדכון יש לבצע באמצעות מערכת עדכונט באתר משרד העבודה. ניתן גם להיעזר במוקד מעונות יום, משפחתונים וצהרונים, בטלפון *2969.
 • במהלך שנת לימודים, יתכן שיידרשו מההורים נתוני הכנסה מעודכנים כתנאי להמשך תשלום התמיכה.
 • גובה התמיכה יעודכן, כלפי מעלה או מטה, על בסיס הנתונים החדשים.

עדכון דרגת הזכאות

 • לצורך עדכון דרגת הזכאות יש לצרף את המסמכים הבאים:
 • הורים שכירים:
  • יצרפו 3 תלושי שכר עדכניים רצופים לחודשי עבודה מלאים או תלוש אחד בתוך שנת המס שכולל נתונים מצטברים על 3 חודשי עבודה רצופים לפחות.
  • על-פי התלושים העדכניים יחושב ממוצע ההכנסות.
  • דרגת הזכאות המעודכנת תחול מחודש התלוש הראשון מבין 3 התלושים העדכניים.
 • הורים שמנהלים עסק עצמאי:
  • יצרפו מסמכים בהתאם לנדרש במבחני התמיכה.
  • הדרגה המעודכנת תחול מתחילת שנת הלימודים, מיום כניסת הילד למסגרת או מיום תחילת הזכאות - לפי המאוחר מביניהם.

תיקון דרגת הזכאות

 • הורה שלדעתו אושרה לו דרגת השתתפות נמוכה או גבוהה מזו שהוא זכאי לה, רשאי להגיש בקשה לתיקון דרגת ההשתתפות.
 • יש להגיש את הבקשה בכתב בצירוף נימוקים ומסמכים לביסוס הטענה, אל אגף עידוד תעסוקת הורים באמצעות מוקד המידע הטלפוני: *2969 או 12222-969.
 • אם הטענה תימצא מוצדקת, הדרגה תתוקן רטרואקטיבית עבור שנת הלימודים השוטפת בלבד.
 • במקרה שיתברר, שלא בעקבות הודעת ההורה, כי נקבעה דרגת השתתפות שגויה:
  • אם ההורה קיבל תמיכה גבוהה מזו שמגיעה לו, משרד הרווחה רשאי לקזז מהתשלומים הבאים המגיעים להורה את גובה התשלום שהועבר ביתר. אם לא קיימת יתרה לתשלום, ההורה יידרש להשיב באופן מיידי את הסכום הנדרש. ההתחשבנות לגבי המשך התשלום תבוצע בין ההורה לארגון המפעיל.
  • אם ההורה קיבל תמיכה נמוכה מזו שמגיעה לו, יועבר אליו ההפרש המגיע לו רטרואקטיבית מיום זכאותו לדרגת ההשתתפות. ההתחשבנות לגבי המשך התשלום תבוצע בין ההורה לארגון המפעיל.
 • תיקון דרגה יתבצע רק עד 3 חודשים מסיום שנת הלימודים (ה-30 ביוני בשנת הלימודים הרלוונטית), כלומר - עד ה-30 בספטמבר. לאחר מכן, המשרד לא ידון בבקשות הורים לתיקון דרגת הזכאות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים