סיוע לזוגות הורים ולהורים עצמאיים (הורים יחידים) במימון צהרונים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

המדינה מסייעת במימון צהרונים לילדים שהוריהם עובדים או לומדים לימודי מקצוע/הכשרה מקצועית
הסיוע ניתן לילדים השוהים בצהרונים מוכרים בלבד
אזהרה
הוזלת מחירי הצהרונים במסגרת תוכנית "נטו משפחה"
ביום 26.07.2017 עבר בכנסת חוק לפיקוח על מחירי הצהרונים. החוק יוזיל את עלות הצהרונים להורים בהתאם לסוג היישוב שבו הם גרים. אנו נעדכן את המידע בדף זה לאחר שהחוק יפורסם באופן רשמי.
הערת עריכה
הדף שמפורסמים בו הנהלים לפי שנת הלימודים. צריך לעדכן גם בתהליך מימוש הזכות את הבקשה והתצהיר (נספח 6) והטבלה עם המסמכים
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 11:20, 31 באוקטובר 2016 (IST)

המדינה מסייעת במימון צהרונים עבור ילדים שהוריהם עובדים או לומדים לימודי מקצוע/הכשרה מקצועית, בהתאם לתנאי הזכאות.

 • הסיוע ניתן במהלך שנת הלימודים (החל מה-1 בספטמבר ועד ל-30 ביוני) עבור ילדים השוהים בצהרונים מוכרים 5 ימים בשבוע, עד השעה 16:00 לפחות.
 • מתן הסיוע מותנה בכך שהילד:
  • אינו לומד בבית ספר או בגן שפועלת בו תכנית יום חינוך ארוך (יוח"א)
  • אינו זכאי לשהות במסגרת אחרת המאריכה את יום הלימודים במימון הרשות המקומית או המדינה (למעט בית ספר או גן שפועלת בו תכנית "אופק חדש" עד לשעה 14:00)
 • דרגת השתתפות המדינה במימון נקבעת בהתאם לרמת ההכנסה לנפש במשפחה ולמספר השעות השבועיות שעובד/ת או לומד/ת ההורה.

הסיוע שיינתן החל מספטמבר 2017

 • בהתאם להודעת משרד האוצר מיום 18.04.2017 (ראו פרק 2) החל משנת הלימודים תשע"ח, המתחילה בספטמבר 2017, יוגדל הסבסוד לצהרונים.
 • סכום הסבסוד שיינתן על-ידי המדינה מפורט בטבלה הבאה:
אשכול סוציו אקונומי סכום הסבסוד לילד גילאי הזכאות הערות
1-3 סבסוד כמעט מלא
4 350 ₪ בחודש גילאי 3 עד 8 כולל כיתה ב'
5 300 ₪ בחודש גילאי 3 עד 8 כולל כיתה ב'
6 300 ₪ בחודש כיתות א' וב'
7 200 ₪ בחודש כיתות א' וב'
8 150 ₪ בחודש כיתות א' וב'
9 150 ₪ בחודש כיתות א' וב'
10 150 ₪ בחודש כיתות א' וב'
אזהרה
המידע בהמשך הערך מבוסס על הנוהל הקיים לגבי שנת הלימודים תשע"ז (2016-2017).

מי זכאי?

 • אמהות (במקרה שמדובר בהורים שהם בני זוג) או אמהות ואבות שהם הורים עצמאיים (הורים יחידים), המתגוררים ביישובים שיפורטו בהמשך, ומתקיים לגביהם אחד מהתנאים הבאים:
  • הם עובדים (כולל בעבודת מחקר במסגרת מלגה) במשרה שהיקפה 32 שעות שבועיות לפחות.
  • הם לומדים באולפן לעולים חדשים.
  • הם לומדים לימודי הכשרה מקצועית שאינם נמשכים יותר משנה, באחד ממסלולי הלימודים הבאים:
   • קורס להכשרה מקצועית בפיקוח משרד הכלכלה או בפיקוח ובמימון של משרד ממשלתי אחר.
   • לימודי מקצוע שהעיסוק בו דורש רישוי או רישום על-פי דין,
 • תנאי הזכאות לא כוללים לימודים במסלולי הההכשרה/המקצוע הבאים:
  • לימודים אקדמיים לתואר ראשון ומעלה (לרבות לימודי מכינה, השלמה והסבה לתואר).
  • לימודים המוכרים על-ידי משרד החינוך לצורך תעודת הוראה.
  • לימודים לתואר הנדסאי או טכנאי (לרבות לימודי מכינה, השלמה והסבה לתארים אלה).
  • לימודי סיעוד, כולל לימודי מכינה, השלמה והסבה לסיעוד.
  • קורס להכשרה מקצועית בתזונה במסגרת מרכז הדרכה ארצי של משרד הבריאות.
 • הזכאות תקפה להורים המתגוררים ביישובים הבאים:

בני זוג

 • בנוסף לתנאי הזכאות שצוינו לעיל, כאשר מדובר באמהות שאינן הורה עצמאי (הורה יחיד), בני זוגן צריכים לענות על אחד מהתנאים הבאים:
  • הם עובדים, כולל בעבודת מחקר במסגרת מלגה.
  • הם לומדים לימודי הכשרה מקצועית שאינם נמשכים יותר משנה (ולא כוללים את מסלולי ההכשרה/המקצוע שצוינו לעיל לגבי בנות הזוג), באחד ממסלולי הלימודים הבאים:
   • קורס להכשרה מקצועית בפיקוח משרד הכלכלה או בפיקוח ובמימון של משרד ממשלתי אחר.
   • לימודי מקצוע שהעיסוק בו דורש רישוי או רישום על-פי דין,
  • הם לומדים באולפן לעולים חדשים,
  • הם לומדים לתואר ראשון/שני מוכר במוסד אקדמי מוכר, כולל לימודי מכינה, השלמה והסבה לתואר זה (לימודי רפואה במוסד אקדמי מוכר ייחשבו כלימודים לתואר ראשון לכל אורכם). להורים המחויבים בשעות התנסות מעשית (בין אם בתשלום ובין אם לאו), כתנאי לקבלת התואר, יצורפו שעות אלה לסך שעות הלימוד על-פי תכנית הלימודים (מותנה בהצגת אישור לימודים הקובע כי שעות אלה נדרשות לקבלת התואר).
  • הם לומדים לימודים תורניים (בישיבה גבוהה או בכולל).
  • הם אינם עובדים, ומקבלים קצבת נכות מהמדינה.

זוגות הורים חד-מיניים

 • תנאי הזכאות שצוינו לעיל יחולו על זוגות הורים חד-מיניים המנהלים משק בית משותף, אם אחד/ת מבני/בנות הזוג עומד/ת בתנאים שנקבעו לגבי האמהות, והשני/ה עומד/ת בתנאים שנקבעו לגבי בני זוגן.

גיל הילד המזכה בסיוע

 • לזוגות ולהורים עצמאיים (הורים יחידים) המתגוררים ביישובים המשוייכים לאשכול 4, הזכאות למימון הצהרון תקפה עד לכניסת הילד לכיתה ג' (גילאי 2.9-7.9 שנים).
 • לזוגות המתגוררים ביישובים המשויכים לאשכולות 7-5 ולהורים עצמאיים (הורים יחידים) המתגוררים ביישובים המשויכים לאשכולות 10-5, הזכאות למימון הצהרון תקפה עד לכניסת הילד לכיתה א' (גילאי 2.9-5.9 שנים, ואם מכון להתפתחות הילד אישר כי הילד מעוכב התפתחות ומומלץ להשאירו שנה נוספת בגן - גילאי 5.9-6.9 שנים).

דרגות הסיוע

 • דרגת השתתפות המדינה בדמי ההחזקה תיקבע בהתאם לנתונים הבאים:
  • רמת ההכנסה לנפש במשפחה (ראו פרטים בהמשך).
  • מספר השעות השבועיות שעובד/ת ההורה (ראו פרטים בהמשך).
 • משפחה שיש לה לפחות שני ילדים בצהרון מוכר, תהיה זכאית לדרגת השתתפות גבוהה יותר של המדינה, אך לא מעבר להשתתפות המקסימלית על-פי דרגת ההשתתפות ביחס לכל אחד מילדיה (לדוגמה: אם לתאומים הרשומים בצהרון מוכר, שלפי מבחן ההכנסה לנפש נקבעה לה דרגה 4, תיקבע לה דרגה 3 ביחס לכל אחד מהתאומים).
 • ראו טבלת השתתפות הממשלה בתשלום לצהרון מוכר - תשע"ח 2018-2017 (בדרגות 3-12 ככל שהדרגה גבוהה יותר, כך שיעור ההשתתפות של המדינה נמוך יותר).

חישוב רמת ההכנסה לנפש

                 100% שכר הברוטו של האב + 100% שכר הברוטו של האם 
הכנסה לנפש במשפחה של שני הורים = _______________________________________________
                 מספר הנפשות במשפחה (הורים וילדים עד גיל 18)


                     50% משכר הברוטו של ההורה 
הכנסה לנפש במשפחה חד-הורית = ________________________________________________
                מספר הנפשות במשפחה (הורה וילדים עד גיל 18) + 1


 • חישוב שכר הברוטו מבוסס על המרכיבים המובאים בחישוב שכר הברוטו לצורך חיוב מס הכנסה.
 • לילדים שהוריהם (אם ו/או אב) חברי קיבוץ או מושב שיתופי, חישוב דרגת הזכאות ייקבע החל משנה"ל תשע"ז - 2016 בהתאם לרמת ההכנסה לנפש במשפחה של חבר בקיבוץ/מושב ושעות עבודתו, ולא תיקבע דרגה קולקטיבית לכל החברים לפי רמת ההכנסה של הקיבוץ/מושב שיתופי כבעבר. ראו פרטים נוספים באתר משרד הכלכלה.
 • הכנסתו ברוטו של אב שאינו עובד בעל דרגת נכות בשיעור של 50% ומעלה, תחושב על-פי גובה קצבת הנכות שהוא מקבל. אב שהוא הורה עצמאי (הורה יחיד) המקבל קצבת נכות אינו זכאי להשתתפות מסוג זה.
 • הכנסתו ברוטו של אב שאינו עובד בעל דרגת נכות הנמוכה מ- 50%, תחושב על-פי גובה קצבת הנכות שהוא מקבל, אך לדרגת הזכאות שתיקבע למשפחה תתווסף דרגה אחת. אב שהוא הורה עצמאי (הורה יחיד) המקבל קצבת נכות אינו זכאי להשתתפות מסוג זה.
 • ניתן להיעזר בסימולטור לחישוב דרגת הזכאות על בסיס הכנסה לנפש.

מספר שעות העבודה השבועיות

 • לאם או הורה יחיד הלומד/ת באולפן לעברית או באחד ממסלולי ההכשרה המקצועית שצוינו בתנאי הזכאות, תחושב הדרגה כמו למי שלומד/ת 36 שעות שבועיות.
 • ככל שמספר שעות העבודה של האם או ההורה היחיד קטן מ-36 שעות שבועיות, כך תקטן רמת ההשתתפות במימון, כמפורט בטבלה הבאה:
מספר שעות העבודה השבועיות גובה ההשתתפות המדינה
36 שעות ומעלה על-פי מבחן ההכנסה
32-35 שעות על-פי מבחן ההכנסה בתוספת דרגה
 • במקרה של הכרה בשעות "משרת אם", שעות העבודה של האם יחושבו כשעות עבודתה בפועל + שעות משרת האם המוכרות על-ידי מעסיקה, אך לא יותר משעת משרת אם ליום עבודה.

תהליך מימוש הזכות

 • לאחר שניתן אישור ממנהל/ת הצהרון על קבלת הילד למסגרת, אחד מהוריו של הילד או האפוטרופוס שהילד נמצא בחזקתו, יגיש את הבקשה לסיוע באמצעות שאלון ההרשמה המקוון למסגרות מעונות יום, משפחתונים וצהרונים (ראו דף הנחיות למילוי השאלון).
 • יש לסרוק ולצרף לשאלון המקוון את המסמכים והטפסים הבאים:
  • צילום תעודת זהות של האם, או של אב שהוא הורה עצמאי (הורה יחיד), כולל הספח עם פרטי בן הזוג והילדים. אפוטרופוס (שאינו ההורה של הילד) יצרף צו מינוי אפוטרופוס.
  • אישור קבלה לצהרון, חתום על-ידי מנהל/ת הצהרון (ראו נספח 6).
  • בקשה ותצהיר של זוג הורים / הורה יחיד (ראו נספח 6).
  • המסמכים המפורטים, בהתאם למקרי הזכאות, בטבלה שבנספח לנוהל.
 • ניתן להיעזר בסימולטור המסמכים שבאתר משרד הכלכלה.
 • הורה שיש לו יותר מילד אחד השוהה בצהרון, ימלא שאלוני הרשמה ויצרף אישורי קבלה לצהרון לגבי כל אחד מילדיו, אך יצרף רק בשאלון הראשון את כל שאר המסמכים הנדרשים לצורך בחינת זכאותו.
 • באישור זכאות לסיוע יפורט מהו הסיוע המקסימלי שיינתן עבור המסגרת שאושרה.
 • סכום ההשתתפות שייקבע, יועבר על-ידי משרד הכלכלה ישירות לצהרון המוכר.
טיפ
על-פי הודעת האגף למעונות יום ומשפחתונים, בשנת הלימודים תשע"ח משרד העבודה והרווחה יפעיל את מערך הצהרונים לזוגות הורים באשכולות 6-7 בלבד ולהורים יחידים באשכולות 8-10, לגילאים 2.9-5.9.

פנייה לוועדת חריגים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים