כל אדם שעולה לישראל זכאי לסל קליטה הכולל דמי מחיה למשך 6 חודשים וסיוע בשכר דירה עבור השנה הראשונה בארץ
עולים שאינם מסוגלים לעבוד ועומדים בתנאים, עשויים להיות זכאים לסיוע כלכלי נוסף, לאחר סיום קבלת סל הקליטה
יציאה לחו"ל גורמת להפסקת הסיוע וחזרה לאחר שנת העלייה הראשונה תגרום לשלילת הסיוע לחלוטין
לסכומי הסיוע, ראו לוחות סכומי הסיוע בסל קליטה באתר משרד העלייה והקליטה
למידע נוסף ראו באתר משרד העלייה והקליטה


סל הקליטה הוא סיוע כספי שנועד לעזור לעולה בתקופת ההתארגנות הראשונה בארץ. הסיוע ניתן כדמי מחייה בתקופת הלימודים באולפן (6 חודשים) וכולל סיוע בשכר דירה עבור 12 החודשים הראשונים בישראל.

 • התשלום הראשון מתוך סל הקליטה ניתן לעולים בנמל התעופה ויתר המענק ניתן ב-6 תשלומים חודשיים לחשבון הבנק של העולה.
 • לסכומי הסיוע בהתאם למצב האישי והמשפחתי של העולה, ראו לוחות סכומי הסיוע בסל קליטה באתר משרד העלייה והקליטה.

מי זכאי?

 • מי שעונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • הוא נכנס לראשונה לישראל באשרת עולה.
  • הוא שהה בישראל לא יותר מ-24 חודשים רצופים או מצטברים, ב-3 השנים שקדמו לקבלת מעמד עולה, או זכאות כעולה.
 • כללי זכאות אלה רלוונטיים גם עבור אזרח עולה וקטין חוזר (בהתאם להגדרות באתר משרד העלייה והקליטה).

תהליך מימוש הזכות

 • התשלום הראשון מתוך סל הקליטה ניתן לעולים בנמל התעופה, חלקו במזומן וחלקו בהפקדה בנקאית.
 • יתר המענק ניתן ב-6 תשלומים חודשיים לחשבון הבנק של העולה.
  • לשם כך יש לפתוח חשבון לעולה או חשבון משותף לשני בני הזוג העולים באחד מהבנקים (במקרה של פתיחת חשבון בנק משותף לשני בני הזוג, על שניהם להגיע לבנק לשם פתיחת החשבון).
  • יש למסור את פרטי החשבון במשרד הקליטה. מומלץ לעשות זאת באחד מהימים הראשונים להגעה לארץ.
  • לא רצוי לשנות את מספר החשבון בשנים הראשונות לעלייה. עולה שבכל זאת נאלץ לשנות את פרטי החשבון צריך לדווח על כך מיידית למשרד הקליטה.
 • במקרה של תקלה כלשהי בקבלת כספי סל הקליטה, יש לפנות מייד ללשכת משרד הקליטה הסמוכה למקום מגורי העולה.
 • הסיוע למימון שכר דירה כלול בתוך סל הקליטה.

תקופת הזכאות לקבלת סל הקליטה

סיוע כלכלי לאחר סיום קבלת סל הקליטה

חשוב לדעת

 • בתקופת עיצומים/שביתה/חגי ישראל ומצבי חירום יוגדל מרכיב הכסף המזומן בתשלום הראשוני של סל הקליטה הניתן בנמל התעופה.
 • בתקופות החגים יוקדמו תשלומי סל הקליטה וחשבונות הבנק של הזכאים יזוכו כשבוע לפני תחילת החג.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים