חייב שהוכרז כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו וניתנה נגדו החלטה להגביל את השימוש בכרטיסי חיוב, יכול לבקש רשות לערער על ההחלטה
את בקשת רשות הערעור יש להגיש לבית משפט השלום תוך 20 יום ממועד המצאת ההחלטה למערער
אם רשם ההוצאה לפועל העניק רשות לערער בגוף ההחלטה עצמה, יש להגיש את הערעור ישירות לבית משפט השלום תוך 20 יום (ללא צורך בקבלת רשות)
אם מקור החוב הוא בענייני משפחה, אין צורך לבקש רשות לערער, וניתן להגיש את הערעור ישירות לבית המשפט לענייני משפחה תוך 15 יום ממועד המצאת ההחלטה למערער

תקציר

  1. אם רשם ההוצאה לפועל העניק רשות לערער בגוף ההחלטה עצמה;
  2. אם מקור החוב הוא בענייני משפחה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

חוב בענייני משפחה

חוב שאינו בענייני משפחה

  • אם מקור החוב אינו בענייני משפחה ורשם ההוצאה לפועל נתן רשות ערעור בגוף הצו עצמו, יש להגיש ערעור לבית משפט השלום.
  • אם רשם ההוצאה לפועל לא נתן רשות ערעור, יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום.

שלבי ההליך

ערעור

  • על פסק הדין או החלטה שניתנו בבית המשפט במסגרת בקשת רשות לערער או במסגרת הערעור עצמו לא ניתן לערער ישירות. יש לבקש רשות ערעור מבית המשפט המחוזי.
  • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי או ייצוג משפטי בידי עורך דין.

חשוב לדעת

  • הגשת ערעור אינה מעכבת את הליכי ההוצאה לפועל באופן אוטומטי. חייב המעוניין לעכב את הליכי ההוצאה לפועל עד לסיום הדיון בערעור, צריך להגיש בקשה לעיכוב הליכים. בקשה זו ניתן להגיש לרשם ההוצאה לפועל או לבית המשפט שאליו מוגש הערעור.
  • משמעות הדבר היא שחייב שניתנה נגדו החלטה המגבילה את השימוש שהוא יכול לעשות בכרטיסי חיוב, והוא מגיש ערעור (או בקשת רשות ערעור) על ההחלטה, לא יוכל לעשות שימוש בכרטיסי חיוב למרות הגשת הערעור. במקרה שהוא רוצה לעכב את ההגבלה עד להחלטה בערעור, עליו להגיש בנוסף לערעור גם בקשה לעיכוב הליכים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל