הקדמה:

מקבלי גמלת סיעוד ברמות 6-4 זכאים לקבל שירות ללא המתנה בתור בהתאם לתנאים
מי שמלווה את הזכאים ונמצא עימם בתור גם יהיה פטור מההמתנה
הזכאות לא ניתנת במקרים שיפורטו בהמשך


מקבלי גמלת סיעוד ברמות 6-4 זכאים לקבל שירות ללא המתנה בתור בהתאם לתנאים.

 • מי שמלווה את הזכאים ונמצא עימם בתור גם יהיה פטור מההמתנה.
 • בנוסף, במקומות ציבוריים שהכניסה אליהם היא בתשלום ניתן במקרים מסוימים לקבל פטור מהתשלום עבור המלווה.
 • הזכאים מקבלים תעודה שכתוב עליה "פטור מהמתנה בתור ופטור מתשלום עבור מלווה".
דוגמה
אפשר להציג את התעודה ולבקש לקבל שירות בלי להמתין בתורים כגון:
 • תור לקבלת שירות בסניף הדואר או בעירייה.
 • תור לקופה בחנות או בבית מרקחת פרטי (לא של קופת חולים).

מתי אין זכאות לקבל את הפטור מההמתנה בתור?

 • הזכאות לא תקפה במקרים הבאים:
  • כאשר ממתינים בתור לתחבורה ציבורית.
  • כאשר ממתינים בתור לשירות רפואי.
  • כאשר ההמתנה בתור נעשית במכונית (למשל כשממתינים במכונית בכניסה לגן לאומי או בתחנת דלק).
 • אם התור נקבע מראש אין חובה לקדם אדם עם מוגבלות לפני מוזמנים אחרים (למשל: בתור שנקבע למספרה). עם זאת:
  • צריך להתחשב באדם עם המוגבלות ובמוגבלות שלו כאשר קובעים את היום והשעה לקבלת השירות.
  • אם האדם עם המוגבלות הגיע במועד שתיאם מראש, יש לספק לו את השירות בסמוך למועד שתואם.
הערת עריכה
הפרטים על תחבורה ציבורית ושירות רפואי הם לפי מייל מעו"ד מיכל קציר מהנציבות סעיף 19יב לחוק קובע שיותקנו תקנות לעניין שירות ציבורי ולפי סעיף קטן י' הסעיף הזה לא רלוונטי לסימן ו' - שירות בריאות ומקום ציבורי שבו ניתן שירות בריאות. (הועבר לקיפר)
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 21:04, 10 ביוני 2019 (IDT)

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • המוסד לביטוח לאומי שולח תעודת "זכאי לגמלת סיעוד" לכל מי שאושרה להם גמלת סיעוד.
 • למי שזכאים לגמלה ברמות 4, 5 או 6 יופיע על התעודה הכיתוב "פטור מהמתנה בתור ופטור מתשלום עבור מלווה".
 • כאשר מגיעים למקום עם תור, הזכאים או מי שמלווה אותם צריכים לגשת לאחראי על התור ולבקש לקבל את השירות בלי להמתין.
 • האחראי על התור רשאי לבקש לראות את התעודה כדי לוודא שיש זכאות לקבל את השירות בלי להמתין.
 • בנוסף הוא רשאי לבקש תעודה מזהה עם תמונה של הזכאים (כגון תעודת זהות).
 • נותן השירות רשאי לקבוע נהלים שיאפשרו את מימוש הזכאות באופן מכבד. נותני שירות שקבעו נהלים יפרסמו וינגישו אותם כפי שמפורט בתקנה 34 (כולל פרסום באתר של נותן השירות- אם קיים).
טיפ
 • לפי פסיקת בית המשפט, נותן השירות הציבורי מחויב לספק לפחות עמדה אחת או קופה אחת (עמדת תשלום) שבה ניתן שירות ללא המתנה בתור לאנשים עם מוגבלות.
 • נותן שירות ציבורי שמספק קופה אחת בלבד עם שירות ללא המתנה בתור חייב להציב שילוט מתאים, גדול וברור שמפנה לקופה זו.
 • לקריאת פסק הדין בנושא זה.

שאלות ובירורים על הזכאות

 • מי שעונים על תנאי הזכאות ולא קיבלו תעודת נכה שרשום עליה הפטור מההמתנה יפנו למוסד לביטוח לאומי (מוקד טלפוני *6050).
 • מי שקיבלו תעודת נכה שרשום עליה "פטור מהמתנה בתור" ומעוניינים לברר פרטים על השימוש בתעודה (למשל אילו מקומות מחויבים לכבד את התעודה) יפנו לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. ניתן לפנות לנציבות באופן מקוון.

חשוב לדעת


ארגוני סיוע


חקיקה ונהלים