גמלת סיעוד נחלקת ל-6 רמות, בהתאם למידת תלותו של המבוטח בזולת או דרגת ההשגחה שהוא זקוק לה
החל מינואר 2021, גמלת סיעוד ברמה 4 מקנה 18 שעות טיפול שבועיות (יחידות שירות) למעסיקים של עובד זר, או 21 יחידות שירות למעסיקים של מטפל ישראלי. מי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו זכאי למחצית מכמות היחידות
ניתן לקבל עד 4 יחידות בכסף (856 ₪), או עד 7 יחידות באישור עו"ס (1,498 ₪)
שימו לב
הרפורמה בגמלת הסיעוד
 • בינואר 2021 נכנסה לתוקף הפעימה השלישית של הרפורמה בגמלת סיעוד, שכוללת תוספת שעות טיפול למקבלי גמלת סיעוד ברמות 3, 4 ו-5. למקבלי הגמלה ברמות אלו שמעסיקים מטפל צמוד הוגדל סכום הקצבה הכספית.
 • העדכונים נעשים באופן אוטומטי לזכאים.
 • בינואר 2020 נכנסה לתוקף הפעימה השנייה של הרפורמה, שבה נוספו שעות טיפול והוגדלה הקצבה הכספית למקבלי הגמלה ברמות 4, 5 ו-6.
 • למידע על הפעימה הראשונה של הרפורמה (שנכנסה לתוקף בנובמבר 2018), ראו עדכונים בגמלת סיעוד - נובמבר 2018.

רמות גמלת הסיעוד נקבעות על-פי מידת התלות של המבוטח בזולת, או מידת ההשגחה שהוא זקוק לה (בהתאם לתוצאות מבחן התלות שנערך לו).

 • החל מינואר 2021:
  • מקבלי גמלת סיעוד ברמה 4 המעסיקים עובד זר זכאים ל-18 שעות שבועיות ("יחידות שירות") של מטפל אישי בבית, או 9 שעות למי שזכאים לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיהם.
  • מקבלי גמלת סיעוד ברמה 4 המעסיקים מטפל ישראלי זכאים לתוספת של 3 שעות טיפול שבועיות, כלומר הם זכאים ל-21 שעות. מקבלי גמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיהם יקבלו תוספת של 1.5 שעות שבועיות, כלומר הם יהיו זכאים ל-10.5 שעות.
 • לפני ינואר 2021, הגמלה המלאה הייתה בהיקף של 17 שעות שבועיות למי שהעסיקו עובד זר, ו-20 שעות שבועיות למי שהעסיקו עובד ישראלי.
דוגמה
 • קשיש שמבחינה תפקודית נמצא כי הוא זכאי לגמלה ברמה 4, מעסיק מטפל ישראלי.
 • הכנסותיו החודשיות הן בסך 10,000 ₪, ולכן נקבע כי הוא יהיה זכאי לגמלה מופחתת בהיקף של 10.5 יחידות שירות.
 • למי שבוחר לבקר במרכז יום, ביקור יומי במרכז שווה בערכו ל-2.45 שעות טיפול בבית (2.45 יחידות שירות).
 • ניתן לבקר במרכז יום עד 5.5 ימים בשבוע, או עד 2 ימים בשבוע למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו.
 • ההרכב של כלל שירותי הגמלה שיינתנו למבוטח ייקבע בהתאם לצרכיו על-ידי המוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו קביעת ההרכב של שירותי גמלת סיעוד.

קבלת גמלה בכסף

המרה של חלק מיחידות השירות בתשלום כספי

 • אם ממירים יחידות שירות בתשלום כספי, שווי כל יחידה הוא 214 ₪.
 • כל מי שזכאי לגמלה ברמה זו יכול:
  • לקבל בכסף עד 4 יחידות (856 ₪).
  • לקבל בכסף עד 7 יחידות (1,498 ₪), בתנאי שעו"ס מטעם המוסד לביטוח לאומי אישר/ה זאת.
 • ניתן להיעזר במחשבון בחירת סל שירותים בסיעוד כדי לבנות את תוכנית הטיפולים המתאימה ביותר.

גמלה כספית להעסקה ישירה של מטפל צמוד

 • בנוסף לאפשרות לקבל חלק מהיחידות בגמלה כספית, מי שמעסיק מטפל צמוד (לפחות 12 שעות ביום, 6 ימים בשבוע) יכול לקבל את הגמלה בכסף:
  • מעסיק של מטפל צמוד רשאי לקבל את כל גמלת הסיעוד בכסף לצורך העסקה ישירה של המטפל, וכן לבחור אם לשלב קבלת תשלום בשאר שירותי הסיעוד הכלולים בגמלה.
  • למידע נוסף ראו גמלת סיעוד בכסף לצורך העסקת מטפל צמוד.

השלמת שעות למשרה מלאה למטפל שמועסק על-ידי חברת סיעוד

 • במקרים שבהם המטפל מועסק באמצעות חברת סיעוד:
  • היקף המשרה שמשויך לחברת הסיעוד נקבע לפי מספר שעות גמלת הסיעוד שהמטופל זכאי להן.
  • היקף המשרה שמשויך למטופל הוא יתרת השעות הדרושות כדי להשלים את היקף המשרה למשרה מלאה (החל מה-01.04.2018 משרה מלאה מוגדרת כ-42 שעות שבועיות או 182 שעות חודשיות).
דוגמה
 • למבוטח נקבעה זכאות לגמלת סיעוד רמה 4.
 • כמעסיק של עובד זר הוא יהיה זכאי ל-17 שעות שבועיות של טיפול אישי מטעם המוסד לביטוח לאומי. שעות אלה, המהוות 40.5% ממשרה מלאה (42 שעות), ממומנות על-ידי חברת הסיעוד.
 • המטופל יממן בעצמו את יתרת השעות הנדרשות לצורך משרה מלאה, המהוות 59.5% מהמשרה המלאה.
 • אחריות המטופל היא לתשלום 59.5% מהתשלומים הקשורים להעסקת העובד ואחריות חברת הסיעוד היא לתשלום 40.5% הנותרים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • לאחר שאושרה הגמלה ויודעים כמה נקודות תלות נקבעו לזכאים, יש לפנות למוסד לביטוח לאומי כדי לקבוע את הרכב השירותים המתאים להם.
 • את הבחירה בהרכב הגמלה (קצבה כספית, שירותי סיעוד, או שילוב של שניהם) ניתן לבצע באחת מהדרכים הבאות:
  1. להתקשר למוקד טלפוני 2637*, בימים א' עד ה' בין השעות 8:00 עד 17:00.
  2. לסמן את השירותים שמעוניינים בהם במחשבון בחירת סל שירותים בסיעוד ולהדפיס את טופס הבחירה.
  3. להוריד, להדפיס ולמלא באופן ידני טופס בחירת שירותי סיעוד.
 • לאחר שהפנייה תתקבל, עובד סוציאלי של הביטוח הלאומי יחזור אל הפונים.
 • הרכב השירותים יותאם לזכאים בהתאם לצרכיהם ולחוות הדעת של העובד הסוציאלי.
 • את השירותים יספקו חברות סיעוד המורשות לספק את שירותי הסיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי.
 • ניתן לבחור בנותן שירותים (אחד או יותר) מתוך רשימת חברות הסיעוד הפועלות באזור מגוריו של המבוטח ולהתקשר עמו.
 • אם מעוניינים בהוספה או שינוי של שירותים או במעבר לנותן שירותים אחר, ניתן לפנות באותו אופן או באמצעות טופס פנייה מקוון.
 • מי שבחרו בגמלה כספית, הגמלה תועבר לחשבון הבנק שלהם בחודש שלאחר ביצוע הבחירה. הגמלה משולמת עד ל-28 בכל חודש, בגין אותו חודש.
 • מי שאינם שבעי רצון משירותי הסיעוד שנקבעו להם או מהחלטת המוסד לביטוח לאומי לגבי תשלום גמלת הסיעוד בכסף, יכולים להגיש על כך השגה.
 • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


טיפ
 • חברות סיעוד פרטיות מציעות שירותי סיעוד זמניים ללא תשלום, עוד לפני שניתנה החלטה סופית לגבי הזכאות של המטופל לגמלת סיעוד, וללא כל התחייבות מצדו.
 • ניתן לברר אלו חברות מספקות שירות זה באמצעות העובדים הסוציאליים בבתי החולים, במחלקות לשירותים חברתיים, במרפאות קופת החולים או בסניפי המוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו שירותי "טרום סיעוד" בתביעה לגמלת סיעוד.

חשוב לדעת