הקדמה:

ניצולי שואה אשר נמצאו זכאים למענק חד פעמי מקרן הסיוע של ועידת התביעות, זכאים לפיצוי נוסף בסך 2,800 דולר
הפיצוי ישולם ע"י ועידת התביעות בשתי פעימות במהלך השנים 2021- 2022 (שני תשלומים בסך 1,400 דולר כל אחד)
על הניצול להיות בחיים במועד הגשת הבקשה או ביום 01.12.2020 (המאוחר מבין השניים)


ניצולי שואה אשר נמצאו זכאים וקיבלו בעבר מענק חד פעמי מקרן הסיוע של ועידת התביעות, זכאים לפיצוי נוסף בסך 2,800 דולר (2,400 אירו).

  • הפיצוי ישולם ע"י ועידת התביעות בשתי פעימות במהלך השנים 2021- 2022 (שני תשלומים בסך 1,400 דולר כל אחד).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הפיצוי ישולם ע"י ועידת התביעות בשתי פעימות בשנתיים הקרובות (שני תשלומים של 1400 דולר כל אחד). התשלום הראשון יהיה בתחילת שנת 2021 והתשלום השני יהיה בשנת 2022.
  • במהלך החודשים נובמבר ודצמבר 2020, שלחה ועידת התביעות את טפסי הבקשה לקבלת הפיצוי לבתיהם של ניצולים הזכאים לתוספת.
  • ניצול אשר קיבל את טופס הבקשה מתבקש למלא אותו ולשלוח אותו ל ועידת התביעות.
  • ניצול אשר עומד בתנאי הזכאות ולא קיבל טפסים לביתו ,מתבקש להתקשר לועידת התביעות בטלפון: 03-5194400, ולבקש שישלחו אליו את טפסי הבקשה.

ארגוני סיוע

  • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: opc@mof.gov.il מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

הרחבות ופרסומים