אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).

הקדמה:

אם נגד חייב בפשיטת רגל ניתן צו כינוס נוסף, הנאמן בפשיטת הרגל הראשונה נהפך לנושה בפשיטת הרגל השניה
חייב שסיים הליך פשיטת רגל על ידי קבלת הפטר, לא יוכל להגיש בקשת פשיטת רגל נוספת במשך חמש שנים ממתן צו ההפטר


ישנם שני מקרים מיוחדים של פשיטות רגל נוספות:

פשיטת רגל נוספת ביוזמת חייב שקיבל הפטר

 • חייב שקיבל צו הפטר אינו רשאי להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל תוך חמש שנים מיום מתן צו ההפטר כאשר צו ההפטר ניתן באחת מהנסיבות הבאות:

פשיטת רגל נוספת ביוזמת נושה טרם סיום פשיטת הרגל הראשונה

 • אם ניתן צו כינוס נוסף לחייב בפשיטת רגל, או חייב בפשיטת רגל נפטר וניתן צו שעזבונו ינוהל בפשיטת רגל:
  • הנאמן בפשיטת הרגל הראשונה נהיה לנושה בפשיטת הרגל השניה לגבי חובות שטרם נפרעו.
  • נכסים שנרכשו לאחר הכרזת פשיטת הרגל הראשונה, ושביום הגשת בקשת פשיטת הרגל השניה לא חולקו בין הנושים בפשיטת הרגל הראשונה, יהיו נכסים של פשיטת הרגל השניה.
  • אם הנאמן בפשיטת הרגל הראשונה ביצע פעולות בנכסים (למשל, מכר נכס) מבלי שידע על הגשת בקשת פשיטת הרגל השניה, כל פעולה שביצע הנאמן בנכסים תהיה תקפה.
  • מרגע שניתנה לנאמן בפשיטת הרגל הראשונה הודעה שהוגשה בקשת פשיטת רגל נוספת או בקשה שעזבונו של החייב שנפטר ינוהל בפשיטת רגל, על הנאמן לעכב ולא לפעול בכל נכס שבהחזקתו שרכש החייב לאחר הכרזת פשיטת הרגל.
  • לאחר הכרזת פשיטת הרגל השניה, הנאמן בפשיטת הרגל הראשונה יעביר את הנכסים (או דמי מכר אם נמכרו) לנאמן בפשיטת הרגל השניה, לאחר ניכוי הוצאות לנאמן הראשון.

חקיקה ונהלים