תושב חוזר עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק (קצבת זיקנה), אם מתקיימים לגביו כל תנאי הזכאות, כולל השלמת תקופת האכשרה הנדרשת
תושב חוזר שלא צבר די תקופת אכשרה עשוי להיות זכאי לגמלה מיוחדת במקום קצבת הזיקנה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


תושב חוזר זכאי לקצבת אזרח ותיק (קצבת זיקנה), אם הוא עונה על כל תנאי הזכאות, ובין היתר אם השלים את תקופת האכשרה הנדרשת.

 • כל תקופות הביטוח שצבר לפני שעזב את הארץ (בתקופה שהתגורר בה כתושב ישראל), יילקחו בחשבון לצורך חישוב תקופת האכשרה שלו.

מי זכאי?

 • תושב חוזר - תושב ישראל שעבר להתגורר בחו"ל והפסיק להיות תושב ישראל, ולאחר מכן חזר לארץ כדי להתגורר בה וקיבל מעמד של תושב חוזר על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • הזכאות מותנית בכך שיתקיימו כל התנאים, כולל השלמת תקופת האכשרה.

תושב חוזר שהתגורר במדינת אמנה

 • תושב ישראל שעזב את הארץ והתגורר באחת מהמדינות החתומות עם ישראל על אמנה לביטוח סוציאלי, ולאחר מכן חזר לארץ כדי להתגורר בה, יהיה זכאי לקצבת זיקנה בהתאם לתנאי הזכאות, ובהתאם לכללים הבאים:
  • מי שצבר את מלוא תקופת האכשרה לפני שעזב את הארץ וקיבל בתקופת שהותו במדינת האמנה קצבת זיקנה מלאה, ימשיך לקבל אותה בארץ.
  • מי שלא צבר את מלוא תקופת האכשרה לפני שעזב את הארץ ולכן קיבל בתקופת שהותו במדינת האמנה קצבת זיקנה חלקית, ימשיך לקבל קצבה חלקית בארץ, או שתיבדק זכאותו לגמלת זיקנה מיוחדת.
   • תקופת האכשרה תמשיך להיצבר מהיום שיוכר שוב כתושב ישראל.
   • לאחר שיצבור את מלוא תקופת האכשרה, הוא עשוי להיות זכאי לקצבת זיקנה מלאה.
  • למי שחזר לארץ לפני שהגיע לגיל פרישה:
   • אם יגיע לגיל הזכאות לקצבת זיקנה מבלי לצבור את מלוא תקופת האכשרה, תיבדק זכאותו לקצבת זיקנה חלקית בהתאם לכללים הקבועים באמנה של המדינה שבה התגורר, או שתיבדק זכאותו לגמלת זיקנה מיוחדת.
   • תקופת האכשרה תמשיך להיצבר מהיום שיוכר שוב כתושב ישראל.
   • אם יצבור את מלוא תקופת האכשרה הוא עשוי להיות זכאי לקצבת זיקנה מלאה.

תהליך מימוש הזכות

תוספת עבור בן/בת זוג

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

זיקנה והזדקנות/גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים