מקבלי קצבת זיקנה זכאים לתוספת ותק לקצבה על כל שנה שהיו מבוטחים בביטוח הלאומי (כל 12 חודשים, גם לא רצופים)
התוספת היא בשיעור 2% לכל שנה שבה היו מבוטחים עד שהחלו לקבל קצבת זיקנה, ולא יותר מ-50%


מקבלי קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) זכאים לתוספת ותק לקצבה על כל שנה שהיו מבוטחים בביטוח הלאומי.

 • תקופות הביטוח מחושבות עד למועד קבלת קצבת הזיקנה.
 • תוספת הוותק היא בשיעור 2% לכל שנת ביטוח מלאה שמחושבת לפי 12 חודשי ביטוח, רצופים ולא רצופים.
 • תוספת הוותק לא תעלה על 50% מהקצבה, כלומר היא תשולם עבור עד 25 שנות ביטוח (25X2%).
דוגמה
 • גבר בן 67 היה מבוטח בביטוח הלאומי מגיל 30, כלומר הוא צבר 37 שנות ביטוח.
 • היות שהיה מבוטח מעל 25 שנים, הוא יהיה זכאי לתוספת הוותק המקסימלית בשיעור 50%.

שיעורי תוספת הוותק

 • התוספת מחושבת ביחס לסכום הקצבה הבסיסית - 1,736 ₪ עד גיל 80 ו-1,834 ₪ מגיל 80 ומעלה (נכון ל-2024).
 • למי שמקבלים תוספת עבור בני זוג וילדים תוספת הוותק מחושבת ביחס לסכום הקצבה הבסיסית + התוספת לבני הזוג והילדים (תוספת לבן/בת זוג היא בסך 873 ₪ ותוספת לכל ילד עד לשני ילדים היא בסך 549 ₪, נכון ל-2024).
מספר שנות הביטוח שיעור תוספת הוותק סכום התוספת למקבלי קצבה בסיסית עד גיל 80 סכום התוספת למקבלי קצבה בסיסית מגיל 80 ומעלה
1 2% 35 ₪ 37 ₪
2 4% 69 ₪ 73 ₪
3 6% 104 ₪ 110 ₪
4 8% 139 ₪ 147 ₪
5 10% 174 ₪ 183 ₪
6 12% 208 ₪ 220 ₪
7 14% 243 ₪ 257 ₪
8 16% 278 ₪ 293 ₪
9 18% 312 ₪ 330 ₪
10 20% 347 ₪ 367 ₪
11 22% 382 ₪ 403 ₪
12 24% 417 ₪ 440 ₪
13 26% 451 ₪ 477 ₪
14 28% 486 ₪ 514 ₪
15 30% 521 ₪ 550 ₪
16 32% 556 ₪ 587 ₪
17 34% 590 ₪ 624 ₪
18 36% 625 ₪ 660 ₪
19 38% 660 ₪ 697 ₪
20 40% 694 ₪ 734 ₪
21 42% 729 ₪ 770 ₪
22 44% 764 ₪ 807 ₪
23 46% 799 ₪ 844 ₪
24 48% 833 ₪ 880 ₪
25 שנים ומעלה 50% (השיעור המקסימלי) 868 ₪ 917 ₪

מי זכאי?

התקופות שיחושבו לגבר כשנות ביטוח

 • לגבר יילקחו בחשבון לצבירת הוותק כל התקופות שבהן היה מבוטח ותושב ישראל, בין אם עבד או לא עבד.

התקופות שיחושבו לאישה כשנות ביטוח

 • לאישה יילקחו בחשבון לצבירת הוותק התקופות הבאות:
  • כל התקופות שבהן עבדה, ללא קשר למצבה המשפחתי (כולל תקופות שבהן הייתה בחופשת לידה וקיבלה דמי לידה).
  • תקופות שבהן הייתה רווקה או גרושה, בין אם עבדה בתקופות אלה או לא עבדה.
  • תקופות שבהן הייתה נשואה ובעלה לא היה מבוטח בביטוח זיקנה או שאינו תושב ישראל, בין אם עבדה בתקופות אלה או לא עבדה.
  • תקופות שבהן הייתה אלמנה ולא קיבלה קצבת שאירים או קצבת תלויים מכוח בעלה שנפטר, בין אם עבדה בתקופות אלה או לא עבדה.
  • תקופות שבהן הייתה עגונה (אם הייתה נשואה, וחלפו שנתיים מאז שנעלמו עקבות בעלה, או ששהה בחו"ל לפחות שנתיים שלא בהסכמתה, ולא נשא במזונותיה באותו זמן), בין אם עבדה בתקופות אלה או לא עבדה.
  • תקופות שבהן קיבלה קצבת נכות כללית (מ-01.01.1996 ואילך, ורק למי שנולדה אחרי 01.01.1931), בין אם עבדה בתקופות אלה או לא עבדה.

תקופות שלא יחושבו לאישה כשנות ביטוח

 • בחישוב צבירת הוותק לאישה לא יילקחו בחשבון תקופות שבהן הייתה במצבים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

 • תוספת הוותק מתווספת באופן אוטומטי לקצבת הזיקנה.

הרחבת הזכאות לתוספת ותק

 • לפני 2017 תוספת הוותק שולמה רק למי שהיו מבוטחים מעל 10 שנים.
 • בהמשך הזכאות הורחבה בהדרגה:
  • ב-2017 התוספת שולמה למי שהיו מבוטחים מעל 9 שנים.
  • ב-2018 התוספת שולמה למי שהיו מבוטחים מעל 4 שנים.
  • מ-2019 ואילך התוספת משולמת לכל המבוטחים החל משנת הביטוח הראשונה.
 • מי שקיבלו תוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה ובעקבות הרחבת הזכאות לתוספת ותק לא זכאים יותר להשלמת הכנסה, ממשיכים להיות זכאים להטבות הנלוות ממוסדות אחרים (הנחה בחשבון חשמל, מענק חימום וכו').
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות