הקדמה:

החל מינואר 2019 מקבל קצבת זיקנה זכאי לקבל תוספת ותק לקצבת הזיקנה הבסיסית על כל שנה שהיה מבוטח בביטוח הלאומי (בשנה שלפני כן שולמה תוספת הוותק למי שהיה מבוטח בביטוח לאומי מעל ל-4 שנים)
שיעור התוספת הוא 2% עבור כל שנה שבה היה מבוטח החל מהשנה הראשונה ועד למועד קבלת קצבת הזיקנה, ולא יותר מ-50%
מי שקיבל תוספת השלמת הכנסה לקצבת הזיקנה ובעקבות קבלת תוספת הוותק אינו זכאי יותר להשלמת הכנסה, ימשיך להיות זכאי להטבות הנלוות ממוסדות אחרים
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


החל מינואר 2019, מקבל קצבת זיקנה זכאי לתוספת ותק לקצבת הזיקנה הבסיסית על כל שנה שהיה מבוטח בביטוח הלאומי, החל מהשנה הראשונה.

 • בשנת 2018 שולמה תוספת הוותק לכל שנת ביטוח שמעל ל-4 שנים, בשנת 2017 שולמה התוספת לכל שנת ביטוח שמעל ל-9 שנים, ולפני כן היא שולמה לכל שנת ביטוח שמעל ל-10 שנים.
 • תקופות הביטוח מחושבות עד למועד קבלת קצבת הזיקנה.
 • שיעור תוספת הוותק הוא 2% עבור כל שנת ביטוח מלאה.
 • תוספת הוותק לא תעלה על סך של 50% מהקצבה, כלומר תשולם עבור עד 25 שנות ביטוח (25X2%).
דוגמה
 • גבר בן 67 היה מבוטח בביטוח הלאומי מאז היותו בן 30 (כלומר היה מבוטח 37 שנים).
 • היות שהיה מבוטח מעל 25 שנים, הוא יהיה זכאי לתוספת הוותק המקסימלית בגובה 50%.

שיעורי תוספת הוותק

 • סכומי התוספת מחושבים ביחס לסכום קצבת זיקנה בסיסית - 1,554 ש"ח עד גיל 80 ו- 1,641 ש"ח מגיל 80 ומעלה (נכון ל-2019).
מספר שנות הביטוח של המבוטח בביטוח לאומי שיעור תוספת הוותק סכום התוספת בש"ח עד גיל 80 סכום התוספת בש"ח מגיל 80 ומעלה
1 2% 31 33
2 4% 62 66
3 6% 93 98
4 8% 124 131
5 10% 155 164
6 12% 186 197
7 14% 218 230
8 16% 249 263
9 18% 280 295
10 20% 311 328
11 22% 342 361
12 24% 373 394
13 26% 404 427
14 28% 435 459
15 30% 466 492
16 32% 497 525
17 34% 528 558
18 36% 559 591
19 38% 591 624
20 40% 622 656
21 42% 653 689
22 44% 684 722
23 46% 715 755
24 48% 746 788
25 שנים ומעלה 50% (השיעור המקסימלי) 777 821

מי זכאי?

התקופות הנלקחות בחשבון לצורך הזכאות

 • לגבר יחשבו כל התקופות שבהן היה מבוטח ותושב ישראל, בין אם עבד ובין אם לא עבד.
 • לאישה יילקחו בחשבון לצורך הזכאות התקופות הבאות:
  • כל התקופות שבהן היא עבדה, ללא קשר למצבה המשפחתי (כולל תקופות שבהן היא שהתה בחופשת לידה וקיבלה דמי לידה וכן תקופות שבהן היא קיבלה דמי אבטלה)
  • תקופות שבהן היתה רווקה או גרושה, בין אם עבדה בתקופות אלה ובין אם לא עבדה.
  • תקופות שבהן היתה נשואה ובעלה לא היה מבוטח בביטוח זיקנה או שאינו תושב ישראל, בין אם עבדה בתקופות אלה ובין אם לא עבדה.
  • תקופות שבהן היתה אלמנה ולא קיבלה קצבת שאירים או קצבת תלויים מכוח בעלה שנפטר, בין אם עבדה בתקופות אלה ובין אם לא עבדה.
  • תקופות שבהן היתה עגונה (אם היתה נשואה, וחלפו שנתיים מאז שנעלמו עקבות בעלה, או ששהה בחו"ל לפחות שנתיים שלא בהסכמתה, ולא נשא במזונותיה באותו הזמן), בין אם עבדה בתקופות אלה ובין אם לא עבדה.
  • תקופות שבהן קיבלה קצבת נכות כללית (מיום 01.01.1996 ואילך, רק למי שנולדה לאחר 01.01.1931), בין אם עבדה בתקופות אלה ובין אם לא עבדה.
הערת עריכה
לגבי זכאות בתקופת דמי אבטלה ודמי לידה - על סמך מייל מבלהה 13.6.2017
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15:01, 13 ביוני 2017 (IDT)

תהליך מימוש הזכות

 • תוספת הוותק מתווספת באופן אוטומטי לקצבת הזיקנה.

הרחבת הזכאות לתוספת ותק

 • החל מינואר 2019 תוספת הוותק משולמת לכל מבוטח החל משנת הביטוח הראשונה.
  • ב-2018 התוספת שולמה למי שהיה מבוטח מעל 4 שנים.
  • ב-2017 התוספת שולמה למי שהיה מבוטח מעל 9 שנים.
  • עד סוף 2016 שולמה תוספת הוותק למי שהיה מבוטח מעל 10 שנים.
 • המשמעות היא שמשנת 2019 מוגדל סכום קצבת הזיקנה למי שלפני זכאותם לקצבת זיקנה היו מבוטחים 4 שנים או פחות:
  • למבוטחים עד גיל 80 סכום קצבת הזיקנה עם התוספת מוגדל ב-31 ש"ח לכל שנת ותק שנוספה להם
  • למבוטחים מגיל 80 ומעלה סכום קצבת הזיקנה עם התוספת מוגדל ב-33 ש"ח לכל שנת ותק שנוספה להם
 • מי שקיבל תוספת השלמת הכנסה לקצבת הזיקנה ובעקבות הרחבת תוספת הוותק אינו זכאי יותר להשלמת הכנסה, ימשיך להיות זכאי להטבות הנלוות ממוסדות אחרים (הנחה בארנונה, בחשמל וכד').

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

תודות