הקדמה:

עובד מדינה המבוטח בביטוח פנסיה תקציבית, ששירת 10 שנים לפחות ואשר פרש מעבודתו בגיל 67 (גברים) או 62 (נשים) זכאי לקצבת פנסיה תקציבית מיד עם פרישתו


עובד ששירת 10 שנים לפחות בשירות המדינה ופרש מעבודתו עשוי להיות זכאי לקצבת פנסיה (תקציבית) מיד לאחר פרישתו, בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • כחלק מתהליך הפרישה, בתיאום עם אגף כוח אדם של היחידה הממשלתית לה הוא משויך

חשוב לדעת

אזהרה
קצבת פנסיה תקציבית מוגנת חלקית מפני עיקול. יש להבטיח כי בידי מקבל הקצבה יישאר לפחות הסכום הגבוה מבין שני הסכומים הבאים:

ההגנה תקפה גם לקצבאות פרישה וקצבאות נכות המשולמות לעובדים/גמלאים המבוטחים בפנסיה תקציבית, וכן לקצבאות שאירים המשולמות לשאיריהם של אותם עובדים או גמלאים.

ההגנה אינה תקפה במקרים שבהם מקבל הקצבה חייב בתשלום מזונות, ובמקרה כזה ניתן לעקל את כל הקצבה לצורך תשלום המזונות.

פסקי דין


גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים