עובד מדינה המבוטח בביטוח פנסיה תקציבית, ששירת 10 שנים לפחות ואשר פרש מעבודתו בגיל 67 זכאי לקצבת פנסיה תקציבית מיד עם פרישתו


עובד ששירת 10 שנים לפחות בשירות המדינה ופרש מעבודתו עשוי להיות זכאי לקצבת פנסיה (תקציבית) מיד לאחר פרישתו, בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • כחלק מתהליך הפרישה, בתיאום עם אגף כוח אדם של היחידה הממשלתית לה הוא משויך

חשוב לדעת

הגנה מפני עיקול

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים