עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים להפרשות לקרן השתלמות החל מאוקטובר 2014, ועובדי חברות ניקיון במגזר הציבורי - אף מוקדם יותר
אם הקבלן אינו מבצע את ההפרשות לקרן השתלמות, ניתן להגיש תלונה נגדו ונגד מזמין השירות ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
במקרה של הפרת החובה לבצע את ההפרשות לקרן השתלמות עשויים הקבלן ומזמין השירות לקבל קנס של עד 39,770 ₪
מי שלא יודע אם או היכן מתנהל עבורו חיסכון בקרן השתלמות יכול לברר זאת באתר הר הכסף של משרד האוצר


עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים להפרשות לקרן השתלמות.

 • העובד מפריש 2.5% משכר הבסיס שלו ומתשלום דמי ההבראה שלו, והמעסיק מפריש 7.5% מרכיבי שכר אלה.
דוגמה
עובד ניקיון בעל ותק של שנה אחת בעבודה שעבד 100 שעות בחודש, שכר הבסיס שלו הוא 2,498 ₪ והוא מקבל דמי הבראה בסך 132.66 ₪. סה"כ ההכנסה ברוטו של העובד באותו חודש - 2,630.66 ₪. משכרו של העובד ינוכה סך של 65.77 ₪ (2.5% X‏ 2,630.66 ₪), ואילו המעסיק יפריש בעצמו 197.30 ₪ (7.5% X‏ 2,630.66 ₪).
 • למידע על אופן השימוש בכספים שנצברו ועל הפטור ממס הכנסה בגין כספים אלה, ראו קרן השתלמות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • המעסיק יעביר את התשלומים החודשיים לקרן ההשתלמות שנבחרה על-ידי העובד.
  • אם העובד לא הודיע למעסיק על קרן מסוימת שבחר בה, הכספים יועברו לקרן ברירת מחדל.
  • קרן ברירת המחדל תיבחר במשותף, מעת לעת, על-ידי ההסתדרות וארגון חברות הניקיון בישראל.
 • בכל מקרה שהקבלן המעסיק מפר את חובתו להפריש את הסכומים הקבועים בחוק עבור קרן השתלמות, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
 • במקרה של הגשת תלונה הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 39,770 ₪ כאשר מדובר בחברה קבלנית, וקנס של עד 19,880 ₪ כאשר מדובר בקבלן שאינו חברה.
 • במקרה של הגשת תלונה עשוי גם מזמין השירות להיחשב כמי שהפר את החובה ולספוג עיצום כספי בסכום של עד 39,770 ₪.

העברת הכספים מקרן השתלמות אחת לאחרת

 • ניתן להעביר את הכספים מקרן השתלמות אחת לקרן השתלמות אחרת (גם אם קרן ההשתלמות האחרת מנוהלת אצל חברה אחרת) תוך שמירה על הוותק המקורי של העובד בקרן.
דוגמה
 • ההפקדות לקרן השתלמות של עובד מסוים הועברו לקרן השתלמות של חברת כלל.
 • לאחר 5 שנים מחליט העובד להעביר את הכספים לקרן השתלמות אחרת בחברת מיטב דש.
 • קרן ההשתלמות החדשה בחברת מיטב דש תיחשב כקרן שבה יש לעובד ותק של 5 שנים, והוא יוכל למשוך את הכספים בפטור ממס הכנסה (עד התקרה) כעבור שנה אחת בלבד, שכן הוותק שלו באותו מועד יהיה 6 שנים. (ראו בהמשך מידע על משיכת הכספים ועל פטור ממס הכנסה).
 • לצורך העברת הכספים יש לפנות אל החברה המנהלת את קרן ההשתלמות שאליה העובד רוצה להעביר את הכספים, ולמלא את הטפסים הרלוונטיים. חברה זו תדאג להעברת הכספים מהקרן המקורית אל הקרן החדשה.

חשוב לדעת

 • מי שלא יודע אם או היכן מתנהל עבורו חיסכון בקרן השתלמות יכול לברר זאת באתר הר הכסף של משרד האוצר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים