עובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים זכאים להפרשות לקרן השתלמות
אם הקבלן אינו מבצע את ההפרשות לקרן השתלמות, ניתן להגיש תלונה נגדו ונגד מזמין השירות ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
במקרה של הפרת החובה לבצע את ההפרשות לקרן השתלמות עשויים הקבלן ומזמין השירות לספוג קנס של עד 39,770 ₪
מי שלא יודע אם או היכן מתנהל עבורו חיסכון בקרן השתלמות יכול לברר זאת באתר הר הכסף של משרד האוצר


אזהרה
דף זה עוסק בזכאותם של עובדי חברות המספקות שירותים (קבלן שירותים) בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.
ב-2014 נחתמו צווי הרחבה המשווים את מרבית תנאי עבודתם של עובדים אלה לתנאי העבודה של העובדים באותם ענפים במגזר הפרטי.
לפירוט זכויותיהם של כלל העובדים (במגזר הפרטי והציבורי), ראו פורטל עובדי חברות ניקיון ותחזוקה ופורטל עובדי שמירה ואבטחה.

עובדי קבלן בתחום השמירה או הניקיון במגזר הציבורי זכאים להפרשות לקרן השתלמות.

 • ההפרשות לקרן התשלמות יבוצעו על בסיס שכר המינימום הכללי, ולא על בסיס שכר המינימום הענפי. (שכר המינימום הכללי הנו 5,880.02 ₪ לחודש למשרה מלאה ו-32.30 ₪ לשעה).
 • העובד מפריש 2.5% בחודש משכר המינימום ומתשלום דמי ההבראה, והמעסיק מפריש 7.5% מרכיבי שכר אלה.
דוגמה
עובד ניקיון בעל ותק של שנה אחת בעבודה שעבד 100 שעות בחודש, שכר המינימום הוא 2,912 ₪ (לפי שכר מינימום שעתי של 29.12 ₪) והוא מקבל דמי הבראה בסך 137 ₪ בחודש. סה"כ ההכנסה ברוטו של העובד באותו חודש - 3,049 ₪. משכרו של העובד ינוכה סך של 76.22 ₪ (2.5% X‏ 3,049ש"ח), ואילו המעסיק יפריש בעצמו 228.67 ₪ (7.5% X‏ 3,049 ₪).
 • למידע על אופן השימוש בכספים שנצברו ועל הפטור ממס הכנסה בגין כספים אלה ראו קרן השתלמות.

מי זכאי?

 • עובדי קבלן בתחום הניקיון או השמירה, העובדים בגופים ציבוריים:
  • עובדים בתחום הניקיון או השמירה שהחלו לעבוד אחרי ה-06.08.2013 במגזר הציבורי (שאינו כולל משרדי ממשלה), זכאים להפרשות לקרן השתלמות החל מספטמבר 2013 או החל מתחילת העסקתם - לפי המאוחר מביניהם.
  • עובדים בתחום הניקיון או השמירה שהועסקו לפני ה-06.08.2013 במגזר הציבורי (שאינו כולל משרדי ממשלה), זכאים להפרשות לקרן השתלמות החל ממשכורת נובמבר 2013.
  • החל ממאי 2012, עובדים בתחום הניקיון או השמירה המוצבים במשרדי ממשלה זכאים להפרשות לקרן השתלמות מתחילת העסקתם (כולל תשלום רטרואקטיבי על התקופה שלא קיבלו עבורה את ההטבה).
 • עובד קבלן שירות בגוף ציבורי- הוא עובד קבלן שמבצע את עבודתו אצל גוף ציבורי, מבלי שיש דרישה כי קבלן השירות התקשר ישירות עם הגוף הציבורי . לפיכך אין חשיבות לשאלה האם קבלן השירות התקשר ישירות עם הגוף הציבורי או שקבלן השירות הוא עצמו קבלן משנה של קבלן השירות שהתקשר עם הגוף הציבורי. למידע נוסף ראו : עע (ארצי) 36041-10-21, סעיף 10.

תהליך מימוש הזכות

 • העובדים יציינו בפני המעסיק את זהות הקרן שאליה הם רוצים לבצע את ההפרשות, וימלאו את המסמכים הנדרשים על פי דרישת הקרן.
 • המעסיק ינכה את חלקם של העובדים מהשכר ויעביר את התשלומים לקרן ההשתלמות מדי חודש.
 • על המעסיק חלה חובה להעביר את התשלומים לקרן השתלמות (את חלקו של העובד ואת חלקו של המעסיק) במועד המוקדם מבין שני אלה:
  • 7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד
  • 15 ימים מתום החודש שהמעסיק משלם עבורו את המשכורת לעובד
 • מעסיק שניכה משכר העובד את חלקו של העובד בהפרשות לקרן השתלמות ולא העביר את הכספים לקרן ההשתלמות בתוך 40 יום מהמועד שבו היה צריך לשלם את השכר לפי החוק עובר עבירה פלילית, שדינה קנס או מאסר לתקופה של שנתיים. למידע נוסף ראו העברת סכומים שנוכו משכר העובד אל הגופים שאליהם הם מיועדים.
 • במקביל להעברת התשלום לקרן ההשתלמות על המעסיק להעביר דיווח מקוון לחברה שמנהלת את קרן ההשתלמות.
 • כאשר מעסיק מפסיק להעביר תשלום עבור עובד מסוים, עליו לדווח לקרן ההשתלמות על סיבת ההפסקה. למידע נוסף ראו דיווח של מעסיק על הפסקת תשלומים לקופת גמל לביטוח פנסיוני או לקרן השתלמות של עובדיו.
 • חשוב להדגיש: כדי לאפשר לעובדים ליהנות מהטבות המס שניתנות על הפקדה לקרן השתלמות, על המעסיק להעביר את הסכומים הנדרשים במועדים שצוינו. אם שנת המס הסתיימה והמעסיק לא העביר כלל את הסכומים לקרן ההשתלמות עבור אותה שנה, הרי שאם יעביר אותם בדיעבד (לדוגמה יעביר בשנת 2024 את כל הסכומים של קרן השתלמות שהיה עליו להעביר ב-2023), הם עשויים להיחשב כהכנסה של העובד בשנת 2024 ואם יעברו את התקרה המותרת, העובד יחויב לשלם עליהם מס הכנסה בהתאם למדרגות המס שחלות עליו באותו זמן.
טיפ
עובד שלא ימסור למעסיק פרטים על קרן ההשתלמות שבה בחר או לא ימלא את המסמכים הנדרשים עלול לגרום לעיכובים בהפרשות לקרן ההשתלמות (ואם בינתיים חלפה שנת המס, לא יהיה ניתן להפקיד עבורו רטרואקטיבית).
מעסיק רשאי להתקשר עם חברה שמנהלת קרן השתלמות, לתקופה של עד 5 שנים, לצורך הפקדת תשלומים עבור עובדים שלא הודיעו לו באיזה גוף הם מעוניינים לנהל את קרן ההשתלמות שלהם. למידע נוסף ראו בחירת קופת ברירת מחדל לפנסיה או לקרן השתלמות על ידי מעסיק או ארגון עובדים.
 • לגבי עובדים בענף הניקיון שלא מסרו למעסיק פרטים על קרן ההשתלמות שבחרו - בהתאם לצו הרחבה בענף הניקיון, החל מאוקטובר 2014 קרן ברירת המחדל תיבחר במשותף, מעת לעת, על-ידי ההסתדרות וארגון חברות הניקיון בישראל.

הפרת החובה להפריש לקרן השתלמות

שימו לב
עובדי קבלן בתחום הניקיון, השמירה וההסעדה רשאים בתנאים מסויימים לתבוע גם את מזמין השירות (מקום העבודה בפועל) בגין הפרת זכויותיהם על ידי החברה הקבלנית. למידע נוסף ראו הגשת תביעה נגד מזמין שירות בשל הפרת הזכויות של עובדי הקבלן המועסקים אצלו.

העברת הכספים מקרן השתלמות אחת לאחרת

 • ניתן להעביר את הכספים מקרן השתלמות אחת לקרן השתלמות אחרת (גם אם קרן ההשתלמות האחרת מנוהלת אצל חברה אחרת) תוך שמירה על הוותק המקורי של העובד בקרן.
דוגמה
 • ההפקדות לקרן השתלמות של עובד מסוים הועברו לקרן השתלמות של חברת כלל.
 • לאחר 5 שנים מחליט העובד להעביר את הכספים לקרן השתלמות אחרת בחברת מיטב דש.
 • קרן ההשתלמות החדשה בחברת מיטב דש תיחשב כקרן שבה יש לעובד ותק של 5 שנים, והוא יוכל למשוך את הכספים בפטור ממס הכנסה (עד התקרה) כעבור שנה אחת בלבד, שכן הוותק שלו באותו מועד יהיה 6 שנים. (ראו בהמשך מידע על משיכת הכספים ועל פטור ממס הכנסה).
 • לצורך העברת הכספים יש לפנות אל החברה המנהלת את קרן ההשתלמות שאליה העובד רוצה להעביר את הכספים, ולמלא את הטפסים הרלוונטיים. חברה זו תדאג להעברת הכספים מהקרן המקורית אל הקרן החדשה.

חשוב לדעת

 • מי שלא יודע אם או היכן מתנהל עבורו חיסכון בקרן השתלמות יכול לברר זאת באתר הר הכסף של משרד האוצר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים