הקדמה:

עובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים זכאים להפרשות לקרן השתלמות
אם הקבלן אינו מבצע את ההפרשות לקרן השתלמות, ניתן להגיש תלונה נגדו ונגד מזמין השירות ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
במקרה של הפרת החובה לבצע את ההפרשות לקרן השתלמות עשויים הקבלן ומזמין השירות לספוג קנס של עד 35,700 ₪
מי שלא יודע אם או היכן מתנהל עבורו חיסכון בקרן השתלמות יכול לברר זאת באתר הר הכסף של משרד האוצר


אזהרה
דף זה עוסק בזכאותם של עובדי חברות המספקות שירותים (קבלן שירותים) בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.
ב-2014 נחתמו צווי הרחבה המשווים את מרבית תנאי עבודתם של עובדים אלה לתנאי העבודה של העובדים באותם ענפים במגזר הפרטי.
לפירוט זכויותיהם של כלל העובדים (במגזר הפרטי והציבורי), ראו פורטל עובדי חברות ניקיון ותחזוקה ופורטל עובדי שמירה ואבטחה.

עובדי קבלן בתחום השמירה או הניקיון במגזר הציבורי זכאים להפרשות לקרן השתלמות.

 • העובד מפריש 2.5% משכר הבסיס שלו, ללא שעות נוספות, (שכיום הנו שכר המינימום) ומתשלום דמי ההבראה שלו, והמעסיק מפריש 7.5% מרכיבי שכר אלה.
דוגמה
עובד שמירה בעל ותק של שנה אחת בעבודה שעבד 100 שעות בחודש, שכר הבסיס שלו הוא 2,912 ₪ (לפי שכר מינימום שעתי של 29.12 ₪) והוא מקבל דמי הבראה בסך 137 ₪ בחודש. סה"כ ההכנסה ברוטו של העובד באותו חודש - 3,049 ₪. משכרו של העובד ינוכה סך של 76.22 ₪ (2.5% X‏ 3,049ש"ח), ואילו המעסיק יפריש בעצמו 228.67 ₪ (7.5% X‏ 3,049 ₪).
 • למידע על אופן השימוש בכספים שנצברו ועל הפטור ממס הכנסה בגין כספים אלה ראו קרן השתלמות.

מי זכאי?

 • עובדי קבלן בתחום הניקיון או השמירה, העובדים בגופים ציבוריים:
  • עובדים בתחום הניקיון או השמירה שהחלו לעבוד אחרי ה-06.08.2013 במגזר הציבורי (שאינו כולל משרדי ממשלה), זכאים להפרשות לקרן השתלמות החל מספטמבר 2013 או החל מתחילת העסקתם - לפי המאוחר מביניהם.
  • עובדים בתחום הניקיון או השמירה שהועסקו לפני ה-06.08.2013 במגזר הציבורי (שאינו כולל משרדי ממשלה), זכאים להפרשות לקרן השתלמות החל ממשכורת נובמבר 2013.
  • החל ממאי 2012, עובדים בתחום הניקיון או השמירה המוצבים במשרדי ממשלה זכאים להפרשות לקרן השתלמות מתחילת העסקתם (כולל תשלום רטרואקטיבי על התקופה שלא קיבלו עבורה את ההטבה).

תהליך מימוש הזכות

 • העובד יציין בפני מעסיקו את זהות הקרן שאליה הוא רוצה לבצע את ההפרשות, וימלא את המסמכים הנדרשים על פי דרישת הקרן.
 • המעסיק ינכה את חלקו של העובד מהשכר ויעביר את התשלומים לקרן ההשתלמות מדי חודש.
 • על המעסיק חלה חובה להעביר את התשלומים לקרן השתלמות (הן את חלקו של העובד והן את חלקו של המעסיק) במועד המוקדם מבין שני המועדים הבאים:
  • 7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד;
  • 15 ימים מתום החודש שבעדו על המעסיק לשלם את המשכורת לעובד.
 • מעסיק שניכה משכר העובד את חלקו של העובד בהפרשות לקרן השתלמות, ולא העביר את הכספים אל קרן ההשתלמות תוך 40 יום מהמועד שבו היה צריך לשלם את השכר לפי החוק, עובר עבירה פלילית, שדינה קנס או מאסר לתקופה של שנתיים. למידע נוסף ראו העברת סכומים שנוכו משכר העובד אל הגופים שאליהם הם מיועדים.
 • יחד עם העברת התשלום לקרן ההשתלמות על המעסיק להעביר דיווח מקוון לחברה המנהלת את קרן ההשתלמות.
 • כאשר מעסיק מפסיק להעביר תשלום עבור עובד מסוים, עליו לדווח לקרן ההשתלמות על סיבת ההפסקה. למידע נוסף ראו דיווח של מעסיק על הפסקת תשלומים לקופת גמל לביטוח פנסיוני או לקרן השתלמות של עובדיו.
 • חשוב להדגיש: כדי לאפשר לעובד ליהנות מהטבות המס המוענקות בשל הפקדה לקרן השתלמות, על המעסיק להעביר את הסכומים הנדרשים במועדים שצוינו. אם הסתיימה שנת המס והמעסיק לא העביר כלל את הסכומים אל קרן ההשתלמות עבור אותה שנה, הרי שאם יעביר אותם בדיעבד (לדוגמה יעביר בשנת 2022 את כל הסכומים של קרן השתלמות שהיה עליו להעביר בשנה הקודמת 2021), עשויים סכומים אלה להיחשב כהכנסה של העובד בשנת הנוכחית ואם יעברו את התקרה המותרת, העובד יחויב לשלם עליהם מס הכנסה בהתאם למדרגות המס שחלות עליו באותו מועד.
טיפ
עובד שלא ימסור למעסיקו פרטים על קרן ההשתלמות שבה בחר או לא ימלא את המסמכים הנדרשים עלול לגרום לעיכובים בהפרשות לקרן ההשתלמות (ואם בינתיים חלפה שנת המס, לא ניתן יהיה להפקיד עבורו רטרואקטיבית).
מעסיק רשאי להתקשר עם חברה המנהלת קרן השתלמות, לתקופה של עד 5 שנים, לצורך הפקדת תשלומים עבור עובדים שלא הודיעו לו באיזה גוף הם מעוניינים לנהל את קרן ההשתלמות שלהם. למידע נוסף ראו בחירת קופת ברירת מחדל לפנסיה או לקרן השתלמות על ידי מעסיק או ארגון עובדים.


 • לגבי עובדים בענף הניקיון שלא מסרו למעסיק פרטים על קרן ההשתלמות שבחרו - בהתאם לצו הרחבה בענף הניקיון, החל מאוקטובר 2014 קרן ברירת המחדל תיבחר במשותף, מעת לעת, על-ידי ההסתדרות וארגון חברות הניקיון בישראל.

הפרת החובה להפריש לקרן השתלמות

 • בכל מקרה שהקבלן מפר את חובתו להפריש את הסכומים הקבועים בחוק עבור קרן השתלמות, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
 • במקרה של הגשת תלונה הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 35,700 ₪ אם מדובר בחברה קבלנית וקנס של עד 17,850 ₪ אם מדובר בקבלן שאינו חברה.
 • במקרה של הגשת תלונה עשוי גם מזמין השירות להיחשב כמי שהפר את החובה ולספוג עיצום כספי בסכום של עד 35,700 ₪.

העברת הכספים מקרן השתלמות אחת לאחרת

 • ניתן להעביר את הכספים מקרן השתלמות אחת לקרן השתלמות אחרת (גם אם קרן ההשתלמות האחרת מנוהלת אצל חברה אחרת) תוך שמירה על הוותק המקורי של העובד בקרן.
דוגמה
 • ההפקדות לקרן השתלמות של עובד מסוים הועברו לקרן השתלמות של חברת כלל.
 • לאחר 5 שנים מחליט העובד להעביר את הכספים לקרן השתלמות אחרת בחברת מיטב דש.
 • קרן ההשתלמות החדשה בחברת מיטב דש תיחשב כקרן שבה יש לעובד ותק של 5 שנים, והוא יוכל למשוך את הכספים בפטור ממס הכנסה (עד התקרה) כעבור שנה אחת בלבד, שכן הוותק שלו באותו מועד יהיה 6 שנים. (ראו בהמשך מידע על משיכת הכספים ועל פטור ממס הכנסה).
 • לצורך העברת הכספים יש לפנות אל החברה המנהלת את קרן ההשתלמות שאליה העובד רוצה להעביר את הכספים, ולמלא את הטפסים הרלוונטיים. חברה זו תדאג להעברת הכספים מהקרן המקורית אל הקרן החדשה.


חשוב לדעת

 • מי שלא יודע אם או היכן מתנהל עבורו חיסכון בקרן השתלמות יכול לברר זאת באתר הר הכסף של משרד האוצר.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים