תושב ישראל שאינו חבר בקופת חולים צריך להירשם לאחת מקופות החולים על-פי בחירתו
קופת החולים מחוייבת לקבל כל תושב שמעוניין להצטרף אליה
מי שהיה חבר בקופת חולים מסוימת 6 חודשים לפחות רשאי לעבור לקופת חולים אחרת
בשאלות ובירורים ניתן לפנות לתחום מרשם בריאות בטלפון 02-6462000


כל תושב ישראל צריך להיות רשום באחת מקופות החולים, בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

 • קופת החולים חייבת לקבל כחבר כל תושב המבקש להירשם בה, ללא כל התניה.
דוגמה
קופת החולים אינה רשאית להתנות הצטרפות של חבר בגילו או במצב בריאותו.

מי זכאי?

ילדים

 • כל ילד שנולד משויך אוטומטית על-ידי המוסד לביטוח לאומי לקופת החולים של ההורה שמקבל עבורו את קצבת הילדים (לאחר קבלת המידע ממשרד הפנים על הלידה).
 • במקרה שההורים חברים בשתי קופות חולים שונות, והם מעוניינים להעביר את הילד לקופת החולים של ההורה שאינו מקבל את קצבת הילדים, עליהם לבצע רישום יילוד.
  • מעבר יילודים אפשרי בתנאי ששמם עודכן במשרד הפנים ושגילם מעל לשבועיים.
  • את הרישום ניתן לבצע באחת מהדרכים הבאות:
  • רישום של ילד עד גיל 6 חודשים בקופת החולים של ההורה השני יבוצע באופן מיידי (ללא תקופת המתנה).

צעירים בני 18

 • צעיר שמלאו לו 18 שנים ומעוניין להיות חבר בקופה אחרת מזו שהיה מבוטח בה בהיותו קטין, רשאי להירשם כחבר בקופת חולים לפי בחירתו, בתוך 6 חודשים מהיום שמלאו לו 18 שנה.
 • הרישום יבוצע באופן מיידי (ללא תקופת המתנה).
 • מי שלא יבקש להירשם בקופת חולים אחרת בתוך 6 חודשים מהגיעו לגיל 18, ימשיך להיות חבר באותה קופה שהיה מבוטח בה בהיותו קטין.
 • אם ירצה לעבור קופה מאוחר יותר, הוא יוכל לעשות זאת בהתאם למועדים שנקבעו לכך. למידע נוסף ראו מעבר בין קופות חולים.

חיילים משוחררים

 • חיילים בשירות סדיר (חובה או קבע) אינם מבוטחים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ולכן הם אינם זכאים לשירותי בריאות בקופות החולים, אלא מקבלים אותם באמצעות משרד הביטחון.
 • על-פי החוק, חייל שמשתחרר חוזר להיות חבר בקופה שאליה השתייך לפני גיוסו. המידע על השחרור מועבר באופן אוטומטי מצה"ל לביטוח הלאומי.
 • חייל שהשתחרר ולקופת החולים שהוא חבר בה עדיין לא הגיע המידע על שחרורו, ישלח באמצעות פקס, שמספרו: 02-6462029, את צילום תעודת השחרור לאגף הביטוח והבריאות בביטוח הלאומי, והביטוח הלאומי יעביר את המידע לקופת החולים שהוא חבר בה. בתוך 24 שעות מקבלת הפקס תחודש חברותו בקופה.
 • חייל משוחרר יכול לעבור לקופת חולים אחרת (אפשר לעשות זאת גם במהלך השירות). למידע נוסף ראו מעבר בין קופות חולים.
 • במקרה שהחייל המשוחרר אינו חבר בקופת חולים, עליו לפנות לסניף הדואר ולהירשם לקופת חולים על-פי בחירתו. הזכאות לקבלת שירותי בריאות תינתן באופן מיידי.
 • חייל שאינו יודע לאיזו קופה הוא שייך, יפנה לתחום מרשם הבריאות בטלפון 02-6462000.

אסירים משוחררים

 • אסיר משוחרר חוזר להיות חבר בקופת החולים שאליה השתייך לפני שנאסר.
 • המידע על השחרור מועבר באופן אוטומטי משירות בתי הסוהר לביטוח הלאומי.
 • אם המידע על השחרור עדיין לא הגיע לקופת החולים שהוא חבר בה, עליו לשלוח באמצעות פקס, שמספרו 02-6462029, את תעודת השחרור לאגף הביטוח והבריאות בבטוח לאומי, והביטוח הלאומי יעביר את המידע לקופת החולים שהוא חבר בה. בתוך 24 שעות מקבלת הפקס תחודש חברותו בקופה.
 • אם האסיר המשוחרר אינו חבר בקופת חולים, עליו לפנות לסניף הדואר כדי להירשם לקופת חולים על-פי בחירתו. הזכאות לקבלת שירותי בריאות תינתן באופן מיידי.
 • אסיר משוחרר יכול לעבור לקופת חולים אחרת (אפשר לעשות זאת גם בעת המאסר). למידע נוסף ראו מעבר בין קופות חולים.

עולים

 • עולה חדש צריך להירשם ב-3 החודשים הראשונים לעלייתו לארץ.

תהליך מימוש הזכות

 • רישום בסניפי דואר ישראל:
  • ניתן לפנות עם תעודת זהות לאחד מסניפי דואר ישראל ולבצע את הרישום בסניף.
  • הרישום בדואר כרוך בתשלום (לפרטים ראו באתר דואר ישראל).
  • בתום הרישום יימסר לנרשמים העתק מטופס הרישום. רצוי לשמור את ההעתק.
 • רישום באתר המוסד לביטוח לאומי:
  • הרישום לקופת חולים אפשרי בחלק מהמקרים באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי:
  • השירות ניתן חינם, אך לצורך זיהוי הנרשם וכדי למנוע זיופים יש למלא פרטי כרטיס אשראי ישראלי אישי (לא דיירקט).
  • רצוי להדפיס את האישור על ביצוע הרישום.
 • רישום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב, ייעשה במקרים הבאים, כאשר לא ניתן להירשם באמצעות האתר או סניף הדואר:
  • מי שיש לבדוק את מעמדו כתושב
  • מי שחודשה תושבותו
  • מי שנקבע לו מעמד של תושב ארעי
  • עולה שחלפו 90 ימים מיום עלייתו
  • חייל משוחרר שחלפו 90 ימים מיום שחרורו משירות חובה
  • אסיר משוחרר שחלפו 90 ימים מיום שחרורו
 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים לתחום מרשם בריאות בטלפון 02-6462000 או בפקס 02-6462029.

המשך התהליך

 • יש לפנות עם טופס הרישום לסניף הקופה שאליה מעוניינים להצטרף לצורך השלמת הליכי ההצטרפות, הנפקת כרטיס מגנטי והרשמה לשירותי הבריאות הנוספים (שב"נ, ביטוח סיעודי).

מעבר לקופת חולים אחרת

 • מבוטח שהיה חבר בקופת חולים מסוימת 6 חודשים לפחות רשאי לעבור לקופת חולים אחרת בהתאם לבחירתו.
 • למידע נוסף ראו מעבר בין קופות חולים.

חשוב לדעת

 • מעסיק אינו רשאי להתנות עבודה ברישום לקופה מסוימת או לחייב עובד להירשם לקופה מסוימת.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות