הקדמה:

במקרים של מחלה או מצב רפואי המצדיקים קבלת טיפול רפואי במרכז רפואי המתמחה בשירות רפואי מסוים, זכאי המבוטח לקבל שירות באותו מרכז, ללא קשר להסדרי הבחירה של קופות החולים
למידע נוסף ולרשימת המרכזים הרפואיים ראו באתר משרד הבריאות


שירות רפואי מתמחה הוא שירות רפואי הניתן במרכז רפואי שבו מצויים רמת הידע והניסיון המקצועי בטיפול במחלה או במצב רפואי מסוים.

  • במקרים של מחלה או מצב רפואי המצדיקים קבלת טיפול רפואי במוסד רפואי המתמחה בשירות רפואי מסוים, זכאי המבוטח לקבל את השירות הרפואי לו הוא זקוק באותו מוסד רפואי, על אף קיומם של הסכמים למתן שירות או הסדרי בחירה שבהם התקשרה קופת החולים.
  • במקרה שקיים יותר משירות רפואי אחד המתמחה באותה מחלה או מצב רפואי, רשאית הקופה לקבוע הסדר בחירה בין השירותים המתמחים, זאת בכפוף לדרישות הזמינות והמרחק הסבירים.
  • משרד הבריאות מעדכן ומפרסם מעת לעת את רשימת המחלות והמצבים הרפואיים שניתן להם טיפול במסגרת שירות רפואי מתמחה, וכן את רשימת נותני השירותים שהוכרו לכך (לרשימת המחלות והמצבים הרפואיים ורשימת בתי החולים המוכרים ראו באתר משרד הבריאות).

מי זכאי?

מחלות ומצבים רפואיים שפועל מרכז שירות רפואי המתמחה בהם

תהליך מימוש הזכות

  • על מנת שבקשתו של המבוטח תתקבל, עליו לוודא כי השירות ניתן במוסד רפואי שהוכר על-ידי משרד הבריאות כנותן שירות רפואי מתמחה - לרשימת המרכזים הנותנים שירות רפואי מתמחה באתר משרד הבריאות.
  • על המבוטח לפנות למרפאת האם בבקשה להנפקת טופס התחייבות (טופס 17) למוסד הרפואי המתמחה.
  • במקרה שקופת החולים מסרבת להנפיק למבוטח טופס התחייבות (טופס 17) לנותן שירות רפואי בעל התמחות מיוחדת, המבוטח יכול לטעון כי הוא זכאי לקבל את השירות הרפואי מנותן השירותים המסוים בשל היותו נותן שירות רפואי מתמחה.

ערעור על החלטת הקופה

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות