הקדמה:

אלמנים/ות של ניצולי שואה אשר קיבלו בחייהם רנטה מגרמניה (BEG) ונפטרו לאחר 01.01.2020, זכאים לתגמולים ממשלת גרמניה
התגמולים ישולמו החל מהחודש בו נפטר ניצול השואה במשך 9 חודשים או עד למועד פטירת האלמן/נה, המוקדם בניהם
סכום התגמול בשנת 2020 הוא 513 אירו לחודש ובשנת 2021- 580 אירו בחודש


אלמנים/ות של ניצולי שואה אשר קיבלו בחייהם קצבת בריאות מגרמניה (B.E.G.) או קצבה אחרת לפי חוק הפיצויים הגרמני B.E.G ונפטרו לאחר 01.01.2020, זכאים לתגמולים ממשלת גרמניה .

 • התגמולים ישולמו, בכפוף להגשת בקשה, החל מהחודש בו נפטר ניצול השואה במשך 9 חודשים או עד למועד פטירת האלמן/נה, המוקדם בניהם.

מי זכאי?

 • אלמן /נה של ניצול שואה אשר קיבל בחייו קצבת בריאות מגרמניה (B.E.G.) או קצבה אחרת לפי חוק הפיצויים הגרמני B.E.G , בתנאי שמתקיימים התנאים הבאים:
  • האלמן/נה היו נשואים לניצול השואה במועד פטירתו.
  • ניצול השואה נפטר לאחר יום ה-01.01.2020.
  • האלמן/נה אינם מקבלים קצבה או מענק לפי חוק BEG, בשל היותם אלמן/נה של ניצול שואה.

סכום התגמול

 • בשנת 2020- התגמול הינו בסך 513 אירו בחודש.
 • בשנת 2021-התגמול הינו בסך 580 אירו בחודש.

משך תקופת הזכאות

 • האלמן או האלמנה יהיו זכאים לתגמול החודשי מהחודש בו נפטר ניצול השואה במשך 9 חודשים בלבד או עד למועד פטירת האלמן/נה, המוקדם בניהם.

מתי ישולמו התגמולים?

 • תגמולים עבור שנת 2020 ישולמו בתשלום אחד לאחר קבלת הבקשה ואישורה.
 • תגמולים עבור שנת 2021 ישולמו כל רבעון ( 3 חודשים) מראש .
 • אם האלמן/נה נפטר/ה במהלך רבעון שבגינו כבר שולם התגמול, השארים לא יידרשו להחזיר את הכספים שכבר שולמו בגין אותו רבעון, אך התשלומים יפסקו ובתחילת הרבעון הבא לא יבוצע תשלום.

תהליך מימוש הזכות

 • אלמן/נה העומדים בתנאים הזכאות מתבקשים למלא ולהגיש את טופס בקשה.
 • למידע נוסף ועזרה במילוי הטופס ניתן לפנות:
 • לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת הזהות ,דרכון או של מסמך זיהו רשמי אחר.
  • תעודת נישואין
  • תעודת פטירה של ניצול השואה .
  • תלוש של קצבת B.E.G שניצול השואה קיבל (או החלטה על זכאות לרנטה).
  • במקרה הצורך ייפוי כוח או החלטה מבית המשפט לענייני אפוטרופוס
 • כתובת למשלוח הבקשה: Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV), 11055 Berlin
 • לפרטים נוספים ניתן לעיין באתר או לפנות למספר הטלפון 1870301324(030).

חשוב לדעת

 • לא ניתן להעביר את התגמול והוא אינו מיועד לעבור בירושה.
 • יחד עם זאת, אם האלמן/נה הגישו בקשה לתגמולים ונפטרו לאחר הגשת הבקשה אך בטרם שולמו להם התגמולים, זכאים ילדי האלמן/נה (שהנם היורשים) לקבל את התגמולים.
 • אלמן או אלמנה של ניצול שואה שקיבל רנטה מגרמניה, זכאים לקצבת שאירים מרשות הפיצויים בגרמניה בתנאי שהשירות הרפואי בגרמניה יקבע שהיה קשר סיבתי בין המחלות המוכרות של מקבל הרנטה לבין פטירתו. למידע נוסף ראו :קצבה לשארים של ניצולים המקבלים רנטה מגרמניה

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.


גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


הרחבות ופרסומים

קצבת שארים לאלמנים/ות של ניצולי שואה אשר קיבלו רנטה מגרמניה (BEG), הרשות לזכויות ניצולי השואה