תעודת עיוור / לקוי ראיה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

תעודת עיוור / לקוי ראיה מקנה זכויות והטבות שונות לבעליה
בדיקת הזכאות לתעודה משמשת גם לקביעת הזכאות לדמי ליווי
בדיקת הזכאות להכרה כנכה על ידי המוסד לביטוח לאומי עשויה לשמש גם לצורך קבלת תעודת עיוור / לקוי ראיה, ולהיפך

תעודת עיוור / לקוי ראיה מאפשרת לבעליה לקבל שירותי שיקום, זכויות והטבות שונות.

 • התעודה עשויה להינתן לצמיתות או לתקופה מוגבלת, בהתאם למקרה. על תעודה שניתנה לתקופה מוגבלת יצוין עד איזה תאריך היא בתוקף.
 • בתהליך בדיקת הזכאות לתעודה נבחנת גם הזכאות לדמי ליווי.
 • בהתאם לחוזר המוסד לביטוח לאומי, החל מיום 16.02.2015, עיוורים ולקויי ראיה לא נדרשים יותר לעבור בדיקות ראיה גם במוסד לביטוח לאומי וגם בשירות לעיוור, אלא מספיקה אחת מהבדיקות הבאות:
 • מי שיפנה תחילה למוסד לביטוח לאומי ייבדק על-ידי המוסד, ואם ייקבעו לו 90% ומעלה בגין ליקוי ראיה, ניתן יהיה להעביר את הבדיקה לשירות לעיוור, שיפעל על פיה.
 • בפנייה לבדיקה של השירות לעיוור, ניתן יהיה להעביר את חוות הדעת של רופא השירות לעיוור אל הביטוח הלאומי. הרופא יחווה את דעתו גם בנושא קביעת דרגת אי כושר (לנכות כללית). המוסד לביטוח לאומי יחליט לגבי המשך הטיפול ללא צורך בזימון נוסף של התובע לוועדה.
 • על-מנת לאפשר את העברת המידע הרפואי בין הגופים, הנבדק צריך לחתום כי הוא מסכים לכך.


מי זכאי?

 • מי שמתקיים לגביו אחד מהמצבים הבאים:
  • היעדר ראיה מוחלט.
  • חדות ראיה מירבית של 3/60 מטר בעין הבריאה יותר, גם אם נעזרים במשקפיים.
  • צמצום שדה הראיה כך שזווית הראיה המירבית אינה עולה על 20 מעלות בעין הבריאה יותר, אף בעזרת משקפיים.

תהליך מימוש הזכות

 • תחילה יש לפנות לרופא עיניים בקהילה, שיבדוק את הפונה וימלא טופס בקשה לתעודת עיוור / לקוי ראייה.
 • יש להדביק תמונת פספורט במקום המתאים על גבי טופס הבקשה.
 • את הטופס עם הפרטים שמילא הרופא והתמונה, יש לסרוק ולשלוח בדוא"ל לכתובת: t.aleh@bezeqint.net.
 • לחלופין, ניתן לשלוח את הטופס בדואר (רצוי בדואר רשום) עבור:
עמותת עלה
ת.ד. 24051
הר הצופים
ירושלים 9124001
 • לאחר שהטופס יתקבל, הפונה יוזמן לבדיקה אצל רופא אמון של השירות לעיוור.
 • במקרים חריגים שבהם הפונה אינו נייד והוא נבדק על-ידי רופא העיניים בקהילה, ניתן לצרף לטופס הבקשה בקשה מנומקת של העובד הסוציאלי המטפל, על-מנת שהזכאות תיבדק על-ידי רופא האמון על סמך המסמכים בלבד, וללא צורך להגיע אליו לבדיקה.
 • קביעתו של רופא האמון תועבר אל השירות לעיוור, שיחליט לגבי הזכאות לתעודה.
 • תשובת השירות לעיוור, ואם הזכאות אושרה - גם התעודה, יישלחו ישירות לפונה בדואר.

ערעור

 • על החלטת השירות לעיוור לגבי הזכאות לתעודה ניתן לערער בפני ועדה רפואית עליונה.
 • הפנייה לוועדה הרפואית נעשית באמצעות העובד הסוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים.
 • הערעור כרוך בתשלום אגרה באמצעות הדואר.
 • להגשת הערעור יש להכין את המסמכים הבאים:
  • קבלה של תשלום אגרת ערר.
  • מכתב המנמק את הסיבה לערעור.
  • חומר רפואי רלוונטי המצביע על הסיבה לערר.
 • החלטת הוועדה הרפואית העליונה תישלח ישירות אל הפונה.

הגשת בקשה חוזרת

 • ניתן להגיש בקשה חוזרת לבדיקת הזכאות לתעודה לאחר שנה מתאריך הבדיקה האחרונה.
 • במקרה שיש מסמך המעיד על החמרה במצב הראייה, ניתן להגיש בקשה חוזרת לפני תום השנה.

החלפת תעודה שאבדה / נגנבה/ הושחתה

 • במקרה של אובדן / גניבה / השחתה של התעודה, ניתן לקבל תעודה חדשה.
 • לשם כך, יש לשלם בבנק הדואר אגרת חידוש תעודה ולפנות אל רכז השירות לעיוור במחוז המגורים:
  • מחוז ירושלים: 02-5085391
  • מחוז תל אביב: 03-5125506
  • מחוז חיפה: 04-8619456
  • מחוז באר שבע: 08-6264912

אישור באנגלית

 • השירות לעיוור מנפיק למבקשים מסמך רשמי באנגלית המאשר כי המבקש מוכר על ידי מדינת ישראל כעיוור על-פי חוק (ראו דוגמה בתחתית דף זה).
 • לקבלת המסמך, יש לפנות להנהלת השירות לעיוור, בכתובת:
  • השירות לעיוור- משרד הרווחה
  • ירמיהו 39, ירושלים, 9446724
 • טלפון לבירורים: 02-5085422.

העברת מידע לביטוח הלאומי

 • במהלך הבדיקה אצל רופא האמון, הפונה יקבל איגרת ובה פרטים על האפשרות להעברת מידע לביטוח הלאומי לצורך קביעת זכאותו לקצבאות (גמלת ילד נכה, קצבת נכות כללית וקצבת שירותים מיוחדים), וזאת ללא בדיקת ראיה נוספת.
 • פונה המעוניין בכך, יחתום על טופס בקשה להעברת תוצאות הבדיקה לביטוח הלאומי (הטופס נמצא אצל רופא האמון).
 • בטופס זה, הפונה יצהיר כי הוא מעוניין להיבדק לעניין זכאותו בביטוח הלאומי, ויחתום על ויתור סודיות כתנאי להעברת המידע.
 • פונה שמילא את הטופס וחתם עליו, ייבדק על-ידי רופא האמון גם לעניין הזכאות מהביטוח הלאומי, כאשר תאריך הבדיקה ייחשב כתאריך הגשת התביעה לביטוח הלאומי.
 • מי שיש לו ליקויים רפואיים אחרים בנוסף לליקוי הראיה, חשוב שיציין זאת בפני רופא העיניים, כדי שהביטוח הלאומי יבחן גם אותם.
 • חומר הבדיקה יועבר מרופא האמון לפקיד התביעות, שיבדוק אם הפונה כבר מוכר בביטוח הלאומי. בהתאם לכך, יוחלט על המשך הטיפול:
  • מי שטרם הגיש תביעה לביטוח הלאומי, תיבדק זכאותו לקצבה מבלי שיוזמן לבדיקת ראיה נוספת.
  • מי שהגיש תביעה לקצבה בעבר וחלה החמרה במצב הראיה שלו, ייתכן שתאושר לו זכאות גבוהה יותר.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

תודות