הקדמה:

אוטיסטים בוגרים המתגוררים בביתם זכאים לצאת למרכזי יום טיפוליים או להשתלב בעבודה בקהילה
עבור השהות במרכז נדרש תשלום של 10% מקצבת הנכות
למידע נוסף ראו הוראה 6 לפרק 10 בתע"ס


משרד הרווחה מפעיל באמצעות עמותות כגון אלו"ט ובית אקשטיין, מרכזי תעסוקה יומיים ברחבי הארץ.

 • מרכזי היום מיועדים לאוטיסטים שסיימו את לימודיהם וגרים בבית הוריהם, ועקב מצבם התפקודי אינם מסוגלים להשתלב עצמאית בשוק העבודה החופשי.
 • לשהות במרכז יום משולמת השתתפות כספית של 10% מקצבת הנכות.
 • ראו מידע כללי לגבי מרכז יום טיפולי שיקומי לתעסוקת אוטיסטים בוגרים.
 • עבור בוגרים עצמאיים יותר קיימות אפשרויות להשתלב בהדרגה במקומות עבודה שונים.
הערת עריכה
הערך צריך לעבור עדכון כללי
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 21:25, 1 ביוני 2017 (IDT)

מי זכאי?

 • אוטיסטים שסיימו את חוק לימודיהם (גיל 21 בחינוך המיוחד וגיל 18 בחינוך הרגיל) שאינם נמצאים במסגרת טיפולית אחרת ומתגוררים בביתם.

תהליך מימוש הזכות

 • יש צורך בהכרה על-ידי משרד העבודה והרווחה.
 • המסמכים שיידרשו:
  • מסמכים רפואיים עדכניים המעידים על מצבו הרפואי והתפקודי של הבוגר.
  • דו"ח חינוכי של בית הספר המתייחס באופן ריאלי למצבו של הבוגר. על הדו"ח להכיל תאור של מכלול התפקודים מבחינת התלות בזולת, יכולת ביצוע עצמאית ומידת ההשגחה הצמודה הנחוצה.
 • על סמך הדוחות החינוכיים ייקבע היחס בין מספר אנשי הצוות לחברים במרכז התעסוקה.

הסעה לתעסוקה

 • מי שאינו מסוגל להגיע בכוחות עצמו למסגרת התעסוקה, זכאי להשתתפות במימון הסעה מהרשות המקומית.
 • ישנן רשויות מקומיות שמארגנות את ההסעה, אולם במרבית המקרים ההורים או האפוטרופוסים צריכים לארגן הסעה באמצעות מונית/חברת הסעות.
 • הורים שנדרשים לארגן בעצמם את ההסעה ישלמו עבור הנסיעות, ובהצגת חשבוניות על התשלום יקבלו החזר מהרשות המקומית עד לסכום שנקבע:

השתתפות במימון ההסעה

 • יש לשלם השתתפות עצמית עבור ההסעה, לפחות בסכום של נסיעה עירונית בתחבורה הציבורית (חופשי חודשי/רב קו).
 • מי שמקבלים קצבה במסגרת גמלת ניידות, ישתתפו בהוצאות הנסיעה והליווי בסכום שהוא עד מחצית מגובה קצבת הניידות החודשית ולא יותר מסכום של 4.8 נקודות זיכוי חודשיות (1,046.4 ש"ח בחודש, נכון לשנת 2021).
 • ההשתתפות המירבית של הרשות המקומית תהיה עד לסכום של 15 נקודות זיכוי (3,270 ש"ח בחודש, נכון לשנת 2021).
 • למי שאושרה הסעה עם ליווי, יינתן החזר עבור הליווי עד לסכום של 12 נקודות זיכוי (2,616 ש"ח בחודש, נכון לשנת 2021).


מודלים תעסוקתיים במרכזי היום של אלו"ט (מית"ל)

מרכז מוגן

 • המרכז המוגן משמש כמרכז לאבחון והערכה תעסוקתית, משלב הקליטה בתעסוקה ובמהלך השנים בהם נמצא הבוגר עם האוטיזם במסגרת התעסוקה.
 • במרכז מושם דגש על שיפור איכות החיים ולימוד מיומנויות עבודה בסיסיות תוך מענה בעל אופי טיפולי - תרפויטי.
 • בין הסדנאות המוצעות: עבודות מפעליות, סדנאות אומנות שונות (ציור, קרמיקה, נגרות ועוד).
 • המרכז מלווה ע"י גורמים מקצועיים כגון עובדים סוציאליים, מנתחי התנהגות והיחידה המקצועית של אלו"ט.
 • במסגרת המרכז המוגן קיים מודל של "שילוב מוגן ירוק" המתאפיין בסביבת עבודה חקלאית ובעבודה בעלת אופי פיזי ודינמי.
 • מידע לגבי מרכזי התעסוקה השונים של אלו"ט.

שילוב קבוצתי בקהילה בלווי מדריך

 • השמה במקום עבודה של קבוצת חברים בליווי קבוע וצמוד של מדריך לצורך סיוע ותיווך.
 • במרכז המוגן ובשילוב הקבוצתי הבוגרים אינם מקבלים משכורת ולא מתקיימים יחסי עובד- מעביד.

שילוב יחידני בקהילה

 • השמה אישית של בוגר במקום עבודה, תוך ליווי הולך ופוחת עד לקליטה מלאה ועצמאות מקסימלית במקום העבודה.
 • הבוגר יחזור למרכז המוגן למענה תעסוקתי במקרה שהשילוב מסתיים או יום העבודה בשילוב מקוצר או לא מתקיימת בו פעילות מסיבות שונות.
 • בשילוב יחידני בקהילה העובד עובר אבחון תעסוקתי מטעם משרד העבודה והרווחה לבחינת יכולות התעסוקה וההשתכרות. לאחר בחינה זו ייתכנו שני מסלולי שכר:
 • לקבלת פרטים נוספים על מסלולי השילוב היחידני, ניתן להתקשר למוקד המידע של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה בטלפון: 1-700-707871 .

הכשרה מקצועית

מסגרות נוספות

חשוב לדעת

 • קצבת הנכות עשויה להיות מושפעת מגובה השכר שהעובד מקבל.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות