הקדמה:

כל משפחת אומנה זכאית לתשלומים שונים (קבועים, נוספים ומיוחדים) במהלך התקופה שבה שוהה בביתה ילד במסגרת אומנה
סוגי התשלומים וסכומם נקבעים, בין היתר, בהתאם לגיל הילד, סוג האומנה ותוכנית הטיפול
ככלל, התשלומים למשפחת האומנה לא נחשבים כ"הכנסה" ופטורים מתשלום מס הכנסה


חוק אומנה לילדים קובע, כי משפחת אומנה זכאית לתשלומים שונים במהלך תקופת האומנה, בעיקר עבור כיסוי ההוצאות השונות הכרוכות בהחזקת הילד, לפי צרכיו ובהתאם לתוכנית הטיפול שגובשה בוועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון.

מי זכאי?

 • כל אדם המשמש כהורה אומנה ושולב בביתו ילד לצורך אומנה (משפחת אומנה).

תשלום חודשי קבוע

 • משפחת האומנה זכאית לתשלום חודשי קבוע בגין החזקת הילד בסכום שנע בין 1,515 ₪ ל-3,661 ₪ (טבלת תעריפים להורדה, נכון לשנת 2023).
 • בנוסף, זכאית משפחת האומנה לתשלום חודשי עבור סל שירותים נלווים, בהתאם לצרכי הילד (ביגוד, טיטולים, דמי כיס, נסיעות וכו').
 • סכום התשלום בכל אחד מסוגי התשלומים (החזקת הילד וסל השירותים הנלווים), נקבע בהתאם לנתונים הבאים:
 • משרד הרווחה והביטחון החברתי יעביר למשפחה את התשלום הקבוע (המורכב משני סוגי התשלומים) עד ה-10 בכל חודש.

תשלומים נוספים

 • בנוסף לתשלום החודשי הקבוע, משפחת האומנה עשויה להיות זכאית לתשלומים נוספים כגון:
  • תשלום עבור ציוד בסיסי וביגוד ראשוני (ניתן בשתי פעימות).
  • תשלום עבור נופש משותף של הילד עם משפחת האומנה (ניתן אחת לשנה).
  • תשלום עבור טיטולים (בנוסף לסל השירותים הנלווים).
 • משרד הרווחה והביטחון החברתי יעביר למשפחה את התשלומים הנוספים, במועדים שנקבעו בתקנות.

תשלום עבור הוצאות מיוחדות

 • בנוסף לתשלום החודשי הקבוע ולתשלומים הנוספים, משפחת האומנה זכאית (אם תוכנית הטיפול מאשרת), להחזר עבור הוצאות מיוחדות כגון:
  • שכר לימוד לגן, ספרים וציוד לבית הספר, חוגים, שיעורי עזר, חונכות, טיול שנתי וקייטנות.
  • טיפול פסיכולוגי, הוראה מתקנת, טיפול באומנות, אבחון פסיכולוגי/פסיכיאטרי/דידקטי.
  • תרופות, ביטוח רפואי מיוחד, הוצאות אשפוז, טיפול שיניים מיוחד, טיפול רפואי ונסיעות חירום.
  • הוצאות ברית מילה, מסיבת בר מצווה/טקס בגרות, טלית ותפילין, מתנת בר/בת מצווה/טקס בגרות (תשלום חד פעמי).
  • כיסא בטיחות לרכב, משקפי ראייה, אביזרים רפואיים, נעליים אורטופדיות, מינוי לעיתון נוער.
 • ההחזר עבור ההוצאות המיוחדות יועבר למשפחת האומנה באמצעות הגוף המפעיל בתוך 45 ימים מיום הגשת חשבונית המס עבור ההוצאה המיוחדת, לגוף המפעיל.

חשוב לדעת

 • ככלל, כל התשלומים המשולמים למשפחת האומנה, מוגדרים כ"הוצאות מוכרות" ופטורים מתשלום מס הכנסה.
 • תשלום עבור הוצאות שלא אושרו כחלק מתוכנית הטיפול, או הוצאות החורגות בהיקפן מסכומי המקסימום שנקבעו בתקנות, מותנה באישור של ועדת חריגים.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • אומנה באתר "קליק לרווחה" של משרד הרווחה