משפחת אומנה זכאית לתשלומים שונים (קבועים, נוספים ומיוחדים) במהלך התקופה שבה שוהה בביתה ילד במסגרת אומנה
סוגי התשלומים וסכומם נקבעים, בין היתר, בהתאם לגיל הילד, סוג האומנה ותוכנית הטיפול
ככלל, התשלומים למשפחת האומנה לא נחשבים כ"הכנסה" ופטורים מתשלום מס הכנסה


משפחת אומנה זכאית לתשלומים שונים במהלך תקופת האומנה, בעיקר עבור כיסוי ההוצאות השונות הכרוכות בהחזקת הילד, לפי צרכיו ובהתאם לתוכנית הטיפול שגובשה בוועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון.

מי זכאי?

 • כל אדם המשמש כהורה אומנה ושולב בביתו ילד לצורך אומנה (משפחת אומנה).

תשלום חודשי קבוע

 • משפחת האומנה זכאית לתשלום חודשי קבוע עבור החזקת הילד בסכום שנע בין 1,515 ₪ ל-3,661 ₪ (נכון לשנת 2023).
 • בנוסף, זכאית משפחת האומנה לתשלום חודשי עבור סל שירותים נלווים, בהתאם לצרכי הילד (ביגוד, טיטולים, דמי כיס, נסיעות וכו').
 • סכום התשלום בכל אחד מסוגי התשלומים (החזקת הילד וסל השירותים הנלווים), נקבע בהתאם לנתונים הבאים:
 • משרד הרווחה והביטחון החברתי יעביר למשפחה את התשלום הקבוע (המורכב משני סוגי התשלומים) עד ה-10 בכל חודש.

תשלומים נוספים

 • בנוסף לתשלום החודשי הקבוע, משפחת האומנה עשויה להיות זכאית לתשלומים נוספים כגון:
  • תשלום עבור ציוד בסיסי וביגוד ראשוני (ניתן בשתי פעימות).
  • תשלום עבור נופש משותף של הילד עם משפחת האומנה (ניתן אחת לשנה).
  • תשלום עבור טיטולים (בנוסף לסל השירותים הנלווים).
 • משרד הרווחה והביטחון החברתי יעביר למשפחה את התשלומים הנוספים, במועדים שנקבעו בתקנות.
 • הזכאות לתשלומים הנוספים (כולם או חלקם) נקבעת, בין היתר, בהתאם לסוג האומנה (רגילה, טיפולית, חירום).

תשלום עבור הוצאות מיוחדות

 • במקרים מסוימים, בהתאם לתוכנית הטיפול השנתית ובאישור משרד הרווחה, משפחת האומנה עשויה להיות זכאית להחזר עבור הוצאות כגון:
  • שכר לימוד לגן, ספרים וציוד לבית הספר, חוגים, שיעורי עזר, חונכות, טיול שנתי וקייטנות.
  • טיפול פסיכולוגי, הוראה מתקנת, טיפול באומנות, אבחון פסיכולוגי/פסיכיאטרי/דידקטי.
  • תרופות, ביטוח רפואי מיוחד, הוצאות אשפוז, טיפול שיניים מיוחד, טיפול רפואי ונסיעות חירום.
  • הוצאות ברית מילה, מסיבת בר מצווה/טקס בגרות, טלית ותפילין, מתנת בר/בת מצווה/טקס בגרות (תשלום חד פעמי).
  • כיסא בטיחות לרכב, משקפי ראייה, אביזרים רפואיים, נעליים אורטופדיות, מינוי לעיתון נוער.
 • ההחזר יועבר למשפחת האומנה באמצעות הגוף המפעיל בתוך 45 ימים מיום הגשת חשבונית המס לגוף המפעיל (בתנאי שההוצאות אושרו בתוכנית הטיפול השנתית והתקבל אישור ממשרד הרווחה).

חשוב לדעת

 • ככלל, כל התשלומים המשולמים למשפחת האומנה, מוגדרים כ"הוצאות מוכרות" ופטורים מתשלום מס הכנסה.
 • תשלום עבור הוצאות שלא אושרו כחלק מתוכנית הטיפול, או הוצאות החורגות בהיקפן מסכומי המקסימום שנקבעו בתקנות, מותנה באישור של ועדת חריגים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • אומנה באתר "קליק לרווחה" של משרד הרווחה