הקדמה:

משפחות אומנה לילדים עם מוגבלות שעונים על תנאי הזכאות לגמלת ילד נכה זכאיות להטבות שניתנות למקבלי גמלת ילד נכה (למרות שהילד לא זכאי לגמלה עצמה בגלל האומנה)
עובד שהוא הורה אומנה לילד עם מוגבלות זכאי, בהתאם לתנאים, להיעדר בתשלום מהעבודה לצורך סיוע אישי לילד
ראו סעיף 46(ז) לחוק אומנה לילדים


משפחת אומנה לילד עם מוגבלות שלא מקבל גמלת ילד נכה רק בגלל האומנה, זכאית לכל ההטבות שניתנות למקבלי גמלת ילד נכה.

הטבות שניתנות למשפחת אומנה לילד עם צרכים מיוחדים

מי זכאי?

  • משפחת אומנה לילד שעונה על תנאי הזכאות לגמלת ילד נכה, אך לא מקבל את הגמלה בגלל האומנה.

תהליך מימוש הזכות

  • במקרה שנדרש אישור על קבלת גמלת ילד נכה לצורך מימוש הזכאות להטבה כלשהי, יש לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבקש אישור ידני למשפחות אומנה (לפיו הילד זכאי לגמלת ילד נכה, אך לא מקבל אותה בגלל האומנה).
  • אם לא ניתן לקבל את האישור עקב רישום שגוי או חסר בביטוח הלאומי, יש לפנות למפקח האומנה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים