הקדמה:

משפחות אומנה לילדים עם מוגבלות העונים על תנאי הזכאות לגמלת ילד נכה זכאיות להטבות הניתנות למקבלי גמלת ילד נכה (למרות שהילד אינו זכאי לגמלה עצמה בשל האומנה)
עובד שהוא הורה אומנה לילד עם מוגבלות זכאי, בהתאם לתנאים, להיעדר בתשלום מהעבודה לצורך סיוע אישי לילד
ראו סעיף 46(ז) לחוק אומנה לילדים


משפחת אומנה לילד עם מוגבלות שאינו מקבל גמלת ילד נכה רק בשל האומנה, זכאית לכל ההטבות הניתנות למקבלי גמלת ילד נכה.

הטבות הניתנות למשפחת אומנה לילד עם צרכים מיוחדים

מי זכאי?

  • משפחת אומנה לילד שעונה על תנאי הזכאות לגמלת ילד נכה, אך אינו מקבל את הגמלה בשל האומנה.

תהליך מימוש הזכות

  • במקרה שנדרש אישור על קבלת גמלת ילד נכה לצורך מימוש הזכאות להטבה כלשהי, יש לפנות אל המוסד לביטוח לאומי ולבקש אישור ידני למשפחות אומנה (שעל-פיו הילד זכאי לגמלת ילד נכה, אך אינו מקבל אותה בשל האומנה).
  • אם לא ניתן לקבל את האישור בשל רישום שגוי או חסר בביטוח הלאומי, יש לפנות למפקח האומנה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים