חייב המעוניין ויכול לשלם את מלוא החוב המצוין באזהרה או בהחלטה אחרת של רשם ההוצאה לפועל, יכול לשלמו בלשכת ההוצאה לפועל, בבנק הדואר, ישירות לזוכה או לעורך דינו של הזוכה
תשלום מלוא החוב בתוך פרק הזמן שמצוין במכתב האזהרה ימנע מהזוכה לנקוט נגד החייב הליכים נוספים במסגרת תיק ההוצאה לפועל
במקרה שהחייב שילם ישירות לזוכה או לעורך דינו - על הזוכה להודיע על כך ללשכת ההוצאה לפועל בתוך שבעה ימים
הזוכה והחייב יכולים להגיע להסדר פשרה על תשלום החוב או חלקו ובמקרה כזה על הזוכה להודיע על ההסדר ללשכת ההוצאה לפועל וכל ההליכים בתיק נגד החייב יעוכבו
למידע נוסף ראו מדריך לחייבים בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה


חייב שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל והוא מעוניין ויכול לשלם את מלוא החוב, יכול לעשות זאת במספר דרכים.

 • תשלום מלוא החוב תוך פרק הזמן הקבוע במכתב האזהרה ימנע מהזוכה את האפשרות לנקוט הליכים נוספים במסגרת התיק נגד החייב (כגון: עיקולים, הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ ועוד).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב שנפתח נגדו תיק בלשכת ההוצאה לפועל, והוא מעוניין לשלם את מלוא החוב המצוין במכתב האזהרה.

למי ואיך פונים

 • חייב שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל, קיבל אזהרה ומעוניין לשלם את מלוא החוב בתיק או מלוא החוב שבגללו ננקט נגדו הליך מסוים, יכול לעשות זאת באחת הדרכים הבאות:

כרטיס אשראי

שימו לב
 • ניתן לשלם את החוב באמצעות שיחה עם נציג בשעות פעילות המוקד או באמצעות מוקד תשלומים אוטומטי הפועל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
 • ניתן לשלם את החוב באמצעות כל סוגי כרטיסי האשראי.
 • ניתן לשלם את החוב בתשלום אחד או לפרוס את החוב לתשלומים (18-3 תשלומי קרדיט נושאי ריבית).

מזומן

 • בלשכות ההוצאה לפועל, ניתן לשלם את כל החוב או חלקו.
 • בבנק הדואר:
  • באופן מקוון: במקרה של דרישת תשלום בתוקף, ניתן להגיע לבנק הדואר הקרוב למקום המגורים, להזדהות באמצעות תעודת זהות ולבצע את התשלום.
  • באמצעות שובר: ניתן להפיק שובר תשלום באמצעות ה"איזור האישי" באתר רשות האכיפה והגבייה או באמצעות מוקד המידע והשירות או בלשכת ההוצאה לפועל הקרובה למקום המגורים.
  • במזומן: יש להזדהות באמצעות תעודת זהות ומספר תיק הוצאה לפועל.

הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע)

 • יש להקים הרשאה לחיוב חשבון (הו"ק) בחשבון הבנק ממנו רוצים כי יבוצע התשלום. ניתן לעשות זאת באחת מהדרכים הבאות:
  • באופן מקוון: באמצעות אתר האינטרנט של הבנק (יש לציין קוד מוסד - 50693 "רשות האכיפה והגבייה").
  • באופן ידני: באמצעות החתמת הבנק על טופס הרשאה לחיוב חשבון.
 • את האישור שמתקבל מהבנק (באופן מקוון או באופן ידני) יש להגיש באחת מהדרכים הבאות:

העברה בנקאית

 • ניתן לשלם את החוב בתיק באמצעות העברה בנקאית לחשבון בנק הדואר של לשכת ההוצאה לפועל בה מתנהל התיק.
 • בזמן ביצוע ההעברה, יש לציין את מספר תיק ההוצאה לפועל אליו מועבר התשלום.
 • מיד עם ביצוע ההעברה, יש למלא ולשלוח טופס הודעה מקוון על תשלום שהועבר לחשבון לשכת ההוצאה לפועל.
שימו לב
 • שבוע לאחר שבוצעה ההעברה ונשלח הטופס המקוון, ניתן לוודא כי התשלום נקלט בתיק באמצעות:
  • ה"איזור האישי" באתר רשות האכיפה והגבייה.
  • מוקד השירות הטלפוני במספר 35592* או 073-2055000.

המחאה בנקאית

שימו לב
 • המחאה בנקאית כמוה כתשלום במזומן.
 • לא ניתן לשלם באמצעות המחאה בנקאית בסניפי בנק הדואר.

תשלום ישירות לזוכה או בא כוחו

  • במקרה של תשלום ישירות לזוכה או לבא כוחו, הן החייב והן הזוכה מחוייבים להודיע ללשכת ההוצאה לפועל על ביצוע התשלום, בתוך 7 ימים מיום התשלום (מומלץ לשמור קבלות המעידות על התשלום).
טיפ
תשלום החוב באמצעות אתר התשלומים הממשלתי, מוקד המידע, לשכת ההוצאה לפועל או בנק הדואר, אינו מצריך דיווח של החייב או של הזוכה על ביצוע התשלום ועשוי למנוע מחלוקת בין הצדדים בנוגע לתשלום ולסכום ששולם.

שלבי ההליך

תשלום מלוא החוב בתיק

 • כאשר מדובר בתשלום מלוא החוב בתיק:
  • לאחר ביצוע התשלום בלשכת ההוצאה לפועל או בבנק הדואר ייסגר התיק (סגירת התיק תתבצע באופן אוטומטי תוך מספר ימים ממועד התשלום).
  • במקרה שבו בוחר החייב לשלם ישירות לזוכה או לעורך דינו, על הזוכה להודיע על כך ללשכת ההוצאה לפועל בתוך 7 ימים מיום התשלום.
  • במקרה שמסיבה כלשהי לא נסגר התיק תוך 30 יום ממועד תשלום החוב, ניתן להגיש בקשה לסגירת תיק.

תשלום חוב שאינו מהווה את מלוא החוב בתיק

 • כאשר מדובר בתשלום חוב שאינו מהווה את מלוא החוב בתיק, אך בגלל אותו חלק נפתח נגד החייב הליך מסוים (כגון: עיקול, בקשה לצו מאסר, צו הבאה וכו'):
  • לאחר ביצוע התשלום בלשכת ההוצאה לפועל או בבנק הדואר יבוטל ההליך הספציפי הקשור לחוב (אך התיק לא ייסגר).
  • במקרה שבו בוחר החייב לשלם ישירות לזוכה או לעורך דינו, על הזוכה להודיע על כך ללשכת ההוצאה לפועל תוך 7 ימים מיום התשלום.
  • במקרה שמסיבה כלשהי לא בוטל ההליך, ניתן להגיש בקשה לביטול ההליך, למשל: בקשה לביטול עיקול, בקשה לביטול צו מאסר, בקשה לביטול צו הבאה וכיו"ב.
  • הזוכה והחייב יכולים להגיע להסדר פשרה על תשלום החוב או חלקו, ובמקרה כזה על הזוכה להודיע על ההסדר ללשכת ההוצאה לפועל. הודעה זו תביא לעיכוב ההליכים נגד החייב. למידע נוסף ראו עיכוב הליכים בהוצאה לפועל לאחר הסכמה על הסדר.

חשוב לדעת

 • ההליכים הנ"ל מיועדים למי שמעוניין ויכול לשלם את מלוא החוב (כלומר את מלוא החוב בתיק, או במקרה של הליך מסוים מלוא החוב הרלוונטי לאותו הליך).
 • במקרה שהחייב מסוגל לשלם רק חלק מהחוב, עליו להגיש בקשה לפריסת חוב מזונות לתשלומים או בקשה לפריסת החוב לתשלומים, לפי העניין.
 • במקרה שהחייב בחר לשלם את מלוא החוב ישירות לזוכה או לעורך דינו, חשוב לשמור על כל מסמך שמעיד על ביצוע התשלום, כגון: קבלה, צילום המחאה (שיק), תדפיס חשבון וכיו"ב.
 • לאחר 30 יום ממועד תשלום החוב יש לוודא באמצעות ה"איזור האישי" או באמצעות פנייה למוקד המידע והשירות כי התיק נסגר ושלא נשארה יתרה לתשלום.
 • אדם שמעוניין לקבל אישור על כך שאין לו חובות בהוצאה לפועל, יכול להנפיק אישור על העדר חובות דרך מערכת הזדהות ממשלתית. למידע נוסף ראו: אישור על העדר חובות בהוצאה לפועל - אתר רשות האכיפה והגבייה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

תודות