הקדמה:

בערך זה מפורטים פסקי דין העוסקים בנושא הוצאה לפועל וגבייה.