אסור להעביר, לעקל או לשעבד תשלומים המשולמים לפי פקודות הצבא לחייל המשרת בשירות חובה או לבן משפחתו (מלבד למקרים שיפורטו בהמשך)


אסור להעביר, לעקל או לשעבד תשלומים המשולמים לפי פקודות הצבא לחייל המשרת בשירות חובה או לבן משפחה של החייל.

 • כמו כן, אסור להעביר, לעקל או לשעבד תשלומים שמשולמים על ידי משרד העלייה והקליטה לחייל שהוא עולה חדש, שמשרת בשירות חובה.
דוגמה
התשלומים המוגנים מעיקול או שעבוד כוללים, בין היתר:

מקרים שבהם אין הגנה על התשלומים

 • במקרים הבאים התשלומים המשולמים לפי פקודות הצבא לא יהיו מוגנים:
  • במקרה שהעיקול הוא בתיק מזונות המגיעים מהחייב.
  • במקרה שהעיקול נעשה מטעם משכיר דירה על כספים שניתנו לחייל לצורך תשלום שכר הדירה, לתקופה שהכספים ניתנו עבורה.
  • במקרה שמדובר בקיזוז חוב, של החייל או של בן משפחתו, לצה"ל.

מי זכאי?

 • כל חייל המשרת בשירות חובה או בן משפחתו (על תשלומים שהוא מקבל מצה"ל מכוח פקודות הצבא).

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • אם התשלום משולם באמצעות הבנק או הדואר, הגבלת העיקול תחול עליו למשך 30 ימים מהיום שהופקד בהם (כלומר, אם החייב לא משך את הסכום בתוך 30 יום, יהיה ניתן לעקל אותו).
 • במקרה שהבנק מעכב או מסרב להעביר לחייל או לבן משפחתו את הסכום הפטור מעיקול, ניתן לפנות אל לשכת ההוצאה לפועל ולהגיש בקשה לשחרור הכספים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • דף זה נכתב בסיוע הקליניקה לצדק חברתי, הקריה האקדמית אונו.