חייב שמעוניין להגיש התנגדות לביצוע שטר לאחר שחלפה תקופת האזהרה, צריך להגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר
הליכי ההוצאה לפועל אינם מעוכבים אוטומטית במקרה כזה, והחייב צריך להגיש בקשה לעיכוב הליכים

חייב שמעוניין להגיש התנגדות לביצוע שטר לאחר שחלפה תקופת האזהרה (30 ימים מהמצאת האזהרה כדין), צריך להגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר.

 • אם החייב לא יגיש בקשת להארכת מועד, לא תתקבל בקשתו להתנגד לביצוע שטר.
 • בית המשפט, שאליו הועברה הבקשה להארכת מועד, רשאי לעכב את הליכי ההוצאה לפועל, אם הוגשה בקשה כזו על-ידי החייב (גם אם טרם החליט בבקשה להארכת המועד).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • את הבקשה להארכת מועד יש להגיש על-גבי טופס נלווה לבקשת התנגדות לביצוע שטר או תובענה (טופס 218) ובסעיף 3 ("התנגדות לביצוע שטר"), לסמן ב-X את בקשה מס' 135 ("בקשה להארכת מועד והתנגדות לביצוע שטר").
 • יש לצרף תצהיר הכולל הסברים וסיבות לאיחור בהגשת ההתנגדות.
  • לידיעתך, חתימת גורם מוסמך על התצהיר ניתן לבצע בלשכות הוצאה לפעול בעלות של 48 שקלים.
 • יש לצרף מסמכים התומכים בהתנגדות.
 • יש לצרף צילום תעודת זהות.
 • אל הבקשה להארכת המועד להגשת התנגדות לביצוע שטר יש לצרף גם את ההתנגדות לביצוע שטר עצמה.

שלבי ההליך

 • מנהל לשכת ההוצאה לפועל יעביר את הבקשה לבית המשפט המוסמך לדון בהתנגדות..
 • בית המשפט (ולא רשם ההוצאה לפועל) הוא זה שמוסמך לדון ולהחליט בבקשה להארכת מועד.

החלטת בית המשפט

 • אם בית המשפט יקבל את הבקשה להארכת מועד, הוא ידון בהתנגדות לביצוע שטר באותו אופן שבו הוא דן בהתנגדות שהוגשה במועד. למידע על הליך זה ראו התנגדות לביצוע שטר.
 • אם בית המשפט ידחה את הבקשה להארכת מועד, המשמעות היא שהוא לא ידון בהתנגדות לביצוע שטר. במקרה כזה הזוכה יכול להמשיך בהליכי ההוצאה לפועל נגד החייב, כאילו החייב לא הגיש כלל התנגדות.

ערעור

 • אם בית המשפט קיבל את הבקשה להארכת מועד, לא ניתן לערער על ההחלטה ישירות אלא יש לבקש רשות ערעור מבית המשפט שאליו יוגש הערעור.
 • אם בית המשפט דחה את הבקשה להארכת מועד, ניתן לערער ישירות לבית המשפט שמעל בית המשפט שנתן את ההחלטה.
 • מומלץ להיעזר בייעוץ וייצוג משפטי לצורך קבלת מידע מפורט על הליך הערעור.

חשוב לדעת

 • הליכי ההוצאה לפועל אינם מעוכבים באופן אוטומטי כאשר התנגדות מוגשת באיחור (בניגוד להתנגדות לביצוע שטר שמוגשת במועד). כלומר, הזוכה יכול להמשיך ולנקוט הליכים נגד החייב, כגון: עיקולים, בקשות להטלת הגבלות, צווי הבאה ומאסר).
 • חייב המעוניין לעכב את ההליכים עד לסיום הדיון בהתנגדות שהגיש, צריך להגיש גם בקשה לעיכוב הליכים.
 • אם בית המשפט לא יורה על עיכוב הליכים, יוכל הזוכה להמשיך לנקוט הליכי הוצאה לפועל נגד החייב גם במהלך הדיון המתנהל בבית המשפט ועד למתן החלטה או פסק דין בבקשת ההתנגדות לגופה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים