חייב שסכום חובותיו הוא בין 55,542.43 ₪ (נכון ל-2024) ל- 166,627.31 ₪ (נכון ל-2024), רשאי להגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (השלב הראשון בהליכי פשיטת רגל)
מטרות הצו הן, בין היתר, לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו לנושים ולהביא לשיקומו הכלכלי
מייצג של חייב נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד (המידע בדף זה). חייב שאינו מיוצג רשאי להגיש את הבקשה באופן מקוון או באופן ידני
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך 900 ₪ (נכון ל-2024) ומי שזכאי לסיוע משפטי לא נדרש לשלם, בשלב זה, את האגרה
שימו לב

חייב שסכום חובותיו גבוה מ-55,542.43 ₪ (נכון ל-2024) ונמוך מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024) ושנמצא או עלול להימצא במצב של חדלות פירעון, רשאי להגיש להוצאה לפועל בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל).

 • מטרות הליכי חדלות פירעון הן:
  • להביא לשיקומו הכלכלי של החייב.
  • להסדיר, ככל הניתן, את החובות לנושים (מי שהחייב חייב להם).
  • לקדם את שילובו מחדש של החייב במרקם החיים הכלכלי.
שימו לב
דף זה מתייחס לפתיחת הליכים על-ידי החייב עצמו כשגובה החוב נמוך מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024).
 • למידע על הגשת הבקשה כשסכום החוב גבוה מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024):
 • למידע על פתיחת הליכים על ידי הנושה (בלי קשר לסכום החוב) ראו כאן.
 • במקרים מיוחדים, רשם ההוצאה לפועל רשאי לאשר פתיחת הליכי חדלות פירעון גם לחובות בסכום נמוך מ-55,542.43 ₪ (נכון ל-2024).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב (אדם, עוסק פטור, עוסק מורשה) שעומד בכל התנאים הבאים:
  1. נמצא במצב של חדלות פירעון או שקבלת הצו תסייע לו שלא להגיע למצב זה.
  2. סכום חובותיו המוצהרים עולה על 55,542.43 ₪ (נכון ל-2024) ונמוך מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024).
  3. הוא בעל זיקה לישראל, לפי אחד או יותר מהתנאים הבאים:
   • מרכז חייו, בזמן הגשת הבקשה, הוא בישראל.
   • מרכז חייו בחצי השנה שקדמה להגשת הבקשה, היה בישראל.
   • הוא מנהל עסק/ים בישראל בזמן הגשת הבקשה.
   • יש לו נכס/ים בישראל בזמן הגשת הבקשה.

למי ואיך פונים

 • תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרה בסך 900 ₪ (נכון ל-2024) עבור הגשת הבקשה (פירוט בהמשך).
 • את הבקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון יש להגיש בהוצאה לפועל.
  • מייצג של חייב נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד (המידע בדף זה).
  • חייב שאינו מיוצג, רשאי להגיש את הבקשה באופן מקוון או באופן ידני.

תשלום אגרה

 • סכום האגרה שיש לשלם עבור הגשת בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון הוא 900 ₪ (נכון ל-2024).
שימו לב
 • סכום האגרה הכולל בגין הגשת הבקשה וניהול ההליכים הוא 1,523 ₪ (נכון ל-2024).
 • עם זאת, נקבע כי בעת הגשת הבקשה תשולם אגרה בסכום של 900 ₪ והיתרה תיגבה בהמשך ההליכים מתוך קופת הנשייה.
 • מי שזכאי לסיוע משפטי לא נדרש לשלם את האגרה בשלב זה והאגרה תשולם במסגרת הוצאות ההליך, כשהכספים שנצברו בקופת הנשייה יחולקו.
 • תשלום מקוון בכרטיס אשראי- בעת מילוי טופס הבקשה, תועברו לביצוע התשלום באתר התשלומים הממשלתי כתנאי להמשך מילוי הבקשה והגשתה.
 • תשלום במזומן - ניתן לשלם את האגרה בכל אחד מהסניפים הייעודיים של בנק מזרחי טפחות ולוודא בעת התשלום כי:
  • נמסר לנציג הבנק מספר הזהות הנכון של החייב, כפי שהוזן בטופס הבקשה הממוחשב (אם לא תהיה התאמה, לא יהיה ניתן להמשיך במילוי הבקשה).
  • קוד סוג התשלום שהוקלד על-ידי נציג הבנק הוא: "1- פיקדון פתיחת תיק פשיטת רגל" (אם יוקלד קוד אחר, לא יהיה ניתן להמשיך במילוי הבקשה).
 • את מספר האסמכתה שיתקבל לאחר התשלום יש להקליד במקום המתאים בבקשה ולצרף העתק מהאסמכתה כדי שיהיה ניתן להמשיך במילוי הבקשה.
 • אם האגרה משולמת במזומן- יהיה ניתן להוריד ולמלא את טופס הבקשה רק יום לאחר ביצוע התשלום.
 • הגשת הבקשה

  • יש להכנס לאתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי וללחוץ על התיבה "פתיחת הליכי חדלות פירעון". (שימו לב, כי הליך מילוי הבקשה והגשתה נעשה באמצעות אתר הממונה על הליכי חדלות פירעון, ממנו הבקשה מנותבת להוצאה לפועל).
  • בחלון שיפתח יש לבחור ב"בקשות לפתיחת הליכים ליחיד" ולאחר מכן ב"בקשת יחיד למתן צו לפתיחת הליכים".
  • כעת, יש לבחור בחלון שייפתח ב"הורדת טופס הבקשה" וללחוץ על "אישור".
  • יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס הממוחשב, להסדיר את תשלום האגרה ולוודא כי כל הנתונים והמידע שנמסרו נכונים ומדויקים (מספר זהות, דוא"ל, מספר טלפון נייד וכו').
  • לאחר מילוי טופס הבקשה הממוחשב, יש לשמור אותו במחשב, בפורמט PDF.
  • יש לפתוח את טופס הבקשה השמור במחשב ולסיים את מילויו בהתאם להנחיות, לצרף את כל המסמכים הנדרשים ולוודא כי הבקשה מולאה באופן מפורט, נכון ומדויק.
  • לאחר מכן, יש לשמור במחשב את טופס הבקשה המלא, בפורמט PDF.
  • לאחר שמירת טופס הבקשה המלא במחשב, יש להיכנס בשנית לאתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ללחוץ על התיבה "פתיחת הליכי חדלות פירעון" ובחלון שיפתח לבחור ב"בקשות לפתיחת הליכים ליחיד" ולאחר מכן ב"בקשת יחיד למתן צו לפתיחת הליכים".
  • כעת, יש לבחור בחלון שייפתח ב"העלאת טופס הבקשה" וללחוץ על "אישור".
  • בסיום, בדף שיפתח, יש להזין את מספר הזהות של החייב, להעלות את טופס הבקשה המלא השמור במחשב (לוודא שהטופס עלה במלואו 100%) וללחוץ על "שלח".
  טיפ
  • לאחר החתימה, הטופס ננעל ולא ניתן לעשות בו שינויים. לכן, מומלץ לשמור גרסה של טופס הבקשה לפני החתימה, למקרה שיהיה צורך בתיקון או עדכון הבקשה.
  • כדי להקל על מילוי הבקשה, ניתן להוריד למחשב את רשימת המידע והמסמכים הנדרשים להגשת בקשה.

  שלבי ההליך

  • לאחר העלאת טופס הבקשה המלא באמצעות אתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושליחתו:
   • תישלח הודעה אוטומטית, המאשרת את הגשת הבקשה. ההודעה תשלח לכתובת הדוא"ל שמסר מגיש הבקשה כחלק ממילויה.
   • יישלח SMS (אס.אמ.אס) ובו יצוין מספר תיק חדלות הפירעון שנפתח ושם לשכת ההוצאה לפועל המטפלת.
  • המערכת הממוחשבת תבדוק את תקינות טופס הבקשה באופן אוטומטי (שכל שדות החובה מולאו, שהוזנו כל הנתונים הנדרשים וכו').
   • אם טופס הבקשה לא עבר את בדיקת התקינות האוטומטית, תשלח הודעה הכוללת הנחיות להגשה מחדש של הבקשה.
   • אם טופס הבקשה עבר את בדיקת התקינות ויש צורך בהשלמת פרטים או מסמכים, יישלח SMS (אס.אמ.אס) עם דרישה להשלמת הפרטים או המסמכים.
    • את השלמת המסמכים או הפרטים יש לבצע באמצעות הגשת בקשה ב"אזור האישי" באתר של רשות האכיפה והגבייה (הוצאה לפועל).
    • חייב שאינו מיוצג, רשאי להגיש את הפרטים או המסמכים הנדרשים בלשכת ההוצאה לפועל שבה נפתח תיק חדלות הפירעון.
    • אם השלמת הפרטים לא תבוצע במועד שנקבע בדרישה, לאחר שנשלחה התראה לחייב, הבקשה תיסגר ולא תוחזר האגרה ששולמה בגינה.
  • לאחר השלמת הפרטים או המסמכים (אם נדרשו), הבקשה תועבר להחלטת רשם חדלות פירעון בהוצאה לפועל.
  • ככלל, ההחלטה בבקשה לקבלת הצו תתקבל בתוך 30 יום מיום שהבקשה הוגשה במלואה.
  • אם נדרש להשלים פרטים או מסמכים, ההחלטה תתקבל בתוך 30 יום מיום שהחייב השלים את כל הפרטים או המסמכים כנדרש.
  שימו לב
  • אם מתקיימים התנאים לפתיחת הליכי חדלות פירעון, רשם ההוצאה לפועל יורה על זימון ישיבת הסדר תשלומים בין החייב לבין הנושים.
  • אם לא יגובש הסדר תשלומים מוסכם, רשם ההוצאה לפועל ייתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון. ההחלטה תשלח בדוא"ל וב- SMS (אס.אם.אס).

  ערעור

  • חייב שבקשתו לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לא אושרה, רשאי להגיש ערעור לבית-משפט השלום בתוך 45 ימים מהיום שקיבל את ההחלטה לידיו.
  • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ או ייצוג משפטי לפני הגשת ערעור.

  חשוב לדעת

  • במקרים מיוחדים, רשם ההוצאה לפועל רשאי לאשר פתיחת הליכי חדלות פירעון לחובות בסכום נמוך מ-55,542.43 ₪ (נכון ל-2024) (נכון ל-2024).
  • נכון לשנת 2020, הליכי חדלות פירעון מתנהלים באחת מ-6 לשכות ההוצאה לפועל הבאות: טבריה, חיפה, כפר סבא, תל אביב, ירושלים ואשקלון.
  • ברגע שניתן הצו, על החייב לעמוד בחובת תשלום חודשי, להגיש דוחות על הכנסות והוצאות ומוטלות עליו הגבלות שונות. בנוסף, מוקפאים ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו (למעט הליכים פליליים).
  • אם בקשת החייב הוגשה על-ידי אפוטרופוס מטעמו - כל ההודעות וההחלטות שיישלחו, בדוא"ל או ב- SMS (אס.אמ.אס), ישלחו הן לחייב והן לאפוטרופוס, לפי פרטי ההתקשרות שצוינו בבקשה.
  • בקשה לצו לפתיחת הליכים שהוגשה בחוסר תום לב (לא הוגנת, לא ישרה, פוגעת בזולת) עלולה להביא, בין היתר, לביטול ההליכים, לחיוב בהוצאות (סכומי כסף שעל החייב לשלם) ואף להוות עבירה פלילית.
  • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכי הבקשה, בפורמט PDF .
  • רשות האכיפה והגבייה מפעילה מרכז מידע טלפוני בטלפון *‎35592, בימים א'-ה' בין 8:00 - 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים