הקדמה:

כל אדם רשאי לבחור את אפיק ההשקעה של כספי החיסכון הפנסיוני
אפיקי השקעה נבדלים אחד מהשני ברמת הסיכון, ברמת התשואה, בדמי הניהול ובמשקל השונה של רכיבי הביטוח הפנסיוני
למעסיק אסור להתערב בהחלטת העובד על מסלול ההשקעה, ואסור לו לסרב להעביר את ההפרשות לביטוח הפנסיוני בשל בחירת העובד במסלול מסוים
ניתן לשנות את אפיק ההשקעה בכל עת
ראו איך בוחרים חיסכון פנסיוני? באתר משרד האוצר


בגופים המוסדיים המנהלים את החסכונות הפנסיוניים ישנם מסלולי השקעה שונים, שההבדלים ביניהם מתבטאים ברמת הסיכון (למשל, השקעה במניות לעומת השקעה באג"ח ממשלתי) וכן במתן משקל שונה לרכיבים השונים של הביטוח הפנסיוני (מסלולים המעניקים יותר משקל לכיסוי הביטוחי ופחות לרכיב החיסכון ולהפך, או מסלול ללא כיסוי ביטוחי למקרה נכות) וכיו"ב.

 • כל אדם רשאי לבחור את מסלול ההשקעה שבו יושקעו הכספים המופרשים לביטוח הפנסיוני שלו, בהתאם לצרכיו.
 • המסלולים נבדלים זה מזה גם בגובה דמי הניהול.
 • ניתן להתיעץ עם אנשי מקצוע, כגון יועץ פנסיוני, לפני בחירת המסלול.
 • ניתן לשנות את מסלול ההשקעה בכל עת.
 • למעסיק אסור להתערב בהחלטת העובד על מסלול ההשקעה, ואסור לו לסרב להעביר את ההפרשות לביטוח הפנסיוני בשל בחירת העובד במסלול מסוים.

מי זכאי?

 • כל מי שברשותו חשבון ביטוח פנסיוני או עומד לרכוש ביטוח כזה.

תהליך מימוש הזכות

 • בעת ההצטרפות לביטוח הפנסיוני יש לבחור את המסלול הרצוי ולציין זאת על גבי הטפסים הרלוונטיים שיסופקו על ידי הגוף הפנסיוני.
 • ניתן לבחור את המסלול ולשנות אותו בכל עת גם לאחר תחילת הביטוח.

חשוב לדעת

 • אם מבוטח אינו מודיע לגוף הפנסיוני באיזה מסלול השקעה בחר, הוא עשוי להיות מצורף למסלול המשמש כ"ברירת מחדל" באותו גוף, שעשוי להיות מסלול שאינו מתאים לצרכיו או להעדפותיו של החוסך (למשל מסלול מנייתי עם סיכונים, כאשר החוסך מעוניין במסלול סולידי).
 • ניתן לשנות ולהחליף את מסלול ההשקעה של כספי החיסכון הפנסיוני בכל עת. למידע נוסף ראו החלפת מסלול השקעה של כספי החיסכון הפנסיוני.
 • למעסיק אסור להתערב בהחלטת העובד על מסלול ההשקעה, ואסור לו לסרב להעביר את ההפרשות לביטוח הפנסיוני בשל בחירת העובד במסלול מסוים.
 • עובד רשאי לבחור במסלול השקעה שאינו כולל ביטוח למקרה של נכות. במקרה כזה אם יהפוך לנכה, הוא לא יהי זכאי לקצבה לא מהחברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני ולא מהמעסיק. לקריאת פסק דין בסוגיה זו ראו כאן.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.