כל אדם רשאי לבחור את אפיק ההשקעה של כספי החיסכון הפנסיוני, ורשאי לשנות אותו בכל עת
אפיקי השקעה נבדלים אחד מהשני ברמת הסיכון, ברמת התשואה, בדמי הניהול ובמשקל השונה של רכיבי הביטוח הפנסיוני
למעסיק אסור להתערב בהחלטת העובד על מסלול ההשקעה, ואסור לו לסרב להעביר את ההפרשות לביטוח הפנסיוני בשל בחירת העובד במסלול מסוים
עובד שלא בחר מסלול השקעה מסוים, יצורף אוטומטית למסלול שמתאים לגילו
ראו איך בוחרים חיסכון פנסיוני? באתר משרד האוצר

תקציר

בגופים המוסדיים המנהלים את החסכונות הפנסיוניים ישנם מסלולי השקעה שונים, שההבדלים ביניהם מתבטאים ברמת הסיכון (למשל, השקעה במניות לעומת השקעה באג"ח ממשלתי) וכן במתן משקל שונה לרכיבים השונים של הביטוח הפנסיוני (מסלולים המעניקים יותר משקל לכיסוי הביטוחי ופחות לרכיב החיסכון ולהפך, או מסלול ללא כיסוי ביטוחי למקרה נכות) וכיו"ב.

 • כל אדם רשאי לבחור את מסלול ההשקעה שבו יושקעו הכספים המופרשים לביטוח הפנסיוני שלו, בהתאם לצרכיו.
 • המסלולים נבדלים זה מזה גם בגובה דמי הניהול.
 • ניתן להתיעץ עם אנשי מקצוע, כגון יועץ פנסיוני, לפני בחירת המסלול.
 • ניתן לשנות את מסלול ההשקעה בכל עת.
 • מי שלא בחר מסלול מסוים, יצורף אוטומטית למסלול "ברירת מחדל" המותאם לגילו, והוא רשאי לבקש לעבור למסלול אחר בכל עת.
אזהרה
אסור למעסיק להתערב בבחירת העובד
 • למעסיק אסור להתערב בהחלטת העובד על מסלול ההשקעה, ואסור לו לסרב להעביר את ההפרשות לביטוח הפנסיוני בשל בחירת העובד במסלול מסוים.
 • למרות זאת, אם העובד בוחר במסלול שאינו מסלול ברירת המחדל המתאימה לגילו, יידרש אישור המעסיק לצורך העברת כספי הפיצויים למסלול זה.

מי זכאי?

 • כל מי שברשותו חשבון ביטוח פנסיוני או עומד לרכוש ביטוח כזה.

תהליך מימוש הזכות

 • בעת ההצטרפות לביטוח הפנסיוני יש לבחור את המסלול הרצוי ולציין זאת על גבי הטפסים הרלוונטיים שיסופקו על ידי הגוף הפנסיוני.
 • ניתן לבחור את המסלול ולשנות אותו בכל עת גם לאחר תחילת הביטוח.
 • עובד שלא יבחר מסלול מסוים יצורף אוטומטית למסלול שמותאם לגילו.
שימו לב
במקרה שעובד בוחר מסלול שאינו מסלול ברירת המחדל המתאימה לגילו, יידרש אישור של המעסיק לצורך הפקדת רכיב הפיצויים למסלול שהעובד בחר.

חשוב לדעת

 • כאשר מבוטח אינו מודיע לגוף הפנסיוני באיזה מסלול השקעה בחר ומצורף אוטומטית למסלול המשמש כ"ברירת מחדל" באותו גוף, ייתכן שמסלול זה אינו מתאים לצרכיו או להעדפותיו של החוסך (למשל: מסלול מנייתי עם סיכונים, כאשר החוסך מעוניין במסלול סולידי). כמו כן ייתכן שמסלול זה יכול לגרום להפסדים במקרה של החלפת מסלול אוטומטית בעת מעבר גיל, אם המעבר נעשה בתקופת הפסדים.
טיפ
מומלץ להתייעץ עם יועץ פנסיוני או משווק פנסיוני לפני בחירת המסלול.
 • ניתן לשנות ולהחליף את מסלול ההשקעה של כספי החיסכון הפנסיוני בכל עת. למידע נוסף ראו החלפת מסלול השקעה של כספי החיסכון הפנסיוני.
 • עובד רשאי לבחור במסלול השקעה שאינו כולל ביטוח למקרה של נכות (בביטוח מנהלים או קופת גמל). במקרה כזה אם יהפוך לנכה, הוא לא יהי זכאי לקצבה לא מהחברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני ולא מהמעסיק. לקריאת פסק דין בסוגיה זו ראו כאן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.