הקדמה:

עובד שמירה או אבטחה שעבד בחג זכאי לתוספת של 50% לשכרו עבור עבודתו בחג ובנוסף ליום חופשה ללא תשלום
אם במהלך החג מועסק העובד גם בשעות נוספות, הוא יהיה זכאי לגמול עבור שעות אלה בנוסף לגמול עבור העבודה בחג
למידע נוסף ראו סעיפים 19(ב) ו-19(ג) לצו הרחבה בענף השמירה והאבטחה 2014


הערת עריכה
צריך לבדוק מה היחס בין הוראות הצו שקובעו יום מנוחה חלופי בלא תשלום ולא יהי זכאי לדמי חגים - לבין הפסיקה שקובעת שעובד שעי המועסק מכורח בחג יההי זכאי גם לדמי חגים וגם לשכר - לדעתי הפסיקה תקפה ולא סותרת, מכיון שהצו למעשה משקף את הוראות החוק. והפסיקה באה והוסיפה שבמקרה שההעסקה היא מכורח יש לשלם את שניהם ולכן לדעתי הפסיקה גוברת כל עוד היא לא השתנתה.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 06:58, 28 בספטמבר 2017 (IDT)

עובדי שמירה ואבטחה זכאים לגמול עבור העסקתם בחג.

  • על פי סעיפים 19(ב) ו-19(ג) לצו הרחבה בענף השמירה והאבטחה 2014 עובד שמירה ואבטחה אשר מועסק בחג זכאי לתוספת של 50% בלבד עבור שעות עבודתו בחג ובנוסף ליום מנוחה חלופי בלא תשלום.
  • אם במהלך החג מועסק העובד גם בשעות נוספות, הוא יהיה זכאי לגמול עבור שעות נוספות בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, וזאת בנוסף על הגמול עבור העסקתו בחג. למידע על גובה הגמול עבור עבודה בשעות נוספות ראו גמול עבור שעות נוספות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת


ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים