ילדים מגיל 9 חודשים עד 5 שנים עם רמת תפקוד נמוכה (עד DQ62) זכאים לגמלת ילד נכה, בהתאם לכללי הזכאות
ילדים עם רמת תפקוד עד DQ55 זכאים למעון יום שיקומי
טפסים
ראו גם

ילדים בגיל 9 חודשים עד 5 שנים שנקבעה להם רמת תפקוד נמוכה זכאים לגמלת ילד נכה, בהתאם לכללים שיפורטו בהמשך.

 • הזכאות היא בהתאם לתוצאות מבחן DQ, או מבחן דומה לו (כגון: גיזל, מולן, ביילי, גריפיתס), שנקבעו לילד על-ידי מכון להתפתחות הילד.

מי זכאי?

שיעורי הגמלה

 • אם נקבע DQ55 או פחות, הזכאות היא לגמלה בשיעור של 100% בשל הצורך בנוכחות קבועה. סכום הגמלה - 3,479 ₪, נכון לשנת 2024.
 • אם נקבע בין DQ56 ל-DQ62, הזכאות היא לגמלה בשיעור של 50% בשל הצורך בהשגחה מתמדת. סכום הגמלה - 1,771 ₪, נכון לשנת 2024.
 • ילדים עם יותר מלקות אחת שמזכה בגמלה (לדוגמה ילד שסובל גם מלקות ראייה) יהיו זכאים לגמלה בשיעור הגבוה יותר מבין הזכאויות.
 • ילדים שנקבעו להם 3 עילות זכאות שכל אחת מהן מזכה בקצבה בשיעור של 50% יהיו זכאים לקצבה בשיעור של 100%.
 • ילדים שנקבעו להם 3 עילות זכאות שכל אחת מהן מזכה בקצבה בשיעור של 100% יהיו זכאים לקצבה בשיעור של 188%.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לעבור תחילה אבחון במכון להתפתחות הילד, שבו ייערך לילד מבחן DQ, או מבחן דומה לו. לפרטים נוספים, ראו אבחון רפואי התפתחותי לילדים (שירותי התפתחות הילד).
 • אם הילד אובחן עם רמת תפקוד שאינה עולה על DQ62, ניתן יהיה להגיש תביעה לגמלת ילד נכה.
 • חובה לצרף לטופס התביעה את 2 המסמכים הבאים מהמכון להתפתחות הילד:
  • אבחון רופא התפתחותי
  • אבחון פסיכולוג
 • באבחון יצוין מהי רמת העיכוב (DQ) שנמצאה אצל הילד ובאיזה כלי נעשה האבחון (גיזל, מולן, ביילי, גרפיתיס וכדומה).
 • למידע נוסף על הגשת התביעה, ראו הגשת תביעה לגמלת ילד נכה.
 • ככלל, הזכאות לגמלה תיקבע לילד על סמך תוצאות האבחון, מבלי לזמנו לדיון בוועדה רפואית.
 • הזכאות תאושר לילד עד הגיעו לגיל 5.
 • ניתן לקבוע זכאות רטרואקטיבית עד שנה לפני מועד הגשת התביעה, בהתאם למועד האבחון או לקיום מסמכים המעידים על הופעת התסמינים אצל הילד ומתן טיפולים שונים לילד.

המשך הזכאות

 • המשך הזכאות לאחר גיל 5 ייקבע בהתאם לאחד מאלה:
 • מכיוון שהליכי האבחון עשויים להימשך זמן רב, רצוי להתחיל בהם אחרי שהילד יגיע לגיל 4 (ההורים יקבלו מכתב הסבר מהמוסד לביטוח לאומי כאשר הילד יגיע לגיל 4).
 • לאחר שההורים ישלחו למוסד לביטוח לאומי את האבחונים הנדרשים, תיתכן קביעת זכאות מגיל 5 על סמך המסמכים בלבד, מבלי לזמן את הילד לוועדה רפואית.
 • במקרה שלא יהיה אבחון ברור עד גיל 5, או טיפול רפואי המאפשר את המשך הזכאות על סמך מסמכים, המשפחה והילד יזומנו לוועדה רפואית כדי לבחון את המשך הזכאות.
 • אם בשלב זה ההורים יציגו אישור על כך שהם נמצאים באמצע תהליך אבחון במשרד הרווחה, תיתכן קביעה של המשך הזכאות לתקופה זמנית של עד חצי שנה נוספת.

משפחות עם שני ילדים נכים או יותר

 • משפחה שבה שני ילדים או יותר זכאים לגמלת ילד נכה, תהיה זכאית לגמלה בשיעור מוגדל עבור כל אחד מהילדים.
 • התוספת לגמלה של כל ילד תהיה בשיעור של 50% מאחוזי הזכאות שנקבעו לו.
דוגמה
משפחה שבה ילד אחד זכאי לגמלה בשיעור 100% ואחיו זכאי לגמלה בשיעור 50%:
 • הילד שנקבעה לו זכאות לגמלה בשיעור 100% יקבל גמלה מוגדלת בשיעור 150%.
 • הילד שנקבעה לו זכאות לגמלה בשיעור 50% יקבל גמלה מוגדלת בשיעור 75%.
 • משפחה עם שני ילדים נכים שמקבלת גמלת ילד נכה רק עבור אחד מהם תהיה זכאית לגמלה בשיעור מוגדל עבורו, אם הסיבה שהילד השני לא זכאי לגמלה היא אחת מאלה:
  • הילד שוהה אצל משפחת אומנה.
  • הילד מעל גיל 18 וקיבל לפני כן גמלת ילד נכה.
 • במשפחה עם שני ילדים שזכאים לגמלת ילד נכה או ילד אחד שזכאי לגמלת ילד נכה וילד שני שזכאי לגמלת ניידות, תיתכן זכאות של אותו ילד גם לגמלת ילד נכה וגם לגמלת ניידות.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים