הקדמה:

זוגות נשואים עם 3 ילדים ומעלה עשויים להיות זכאים לדירה בדיור הציבורי
ישנם תנאי זכאות שונים כאשר מדובר בדיור ציבורי לנכים או דיור ציבורי לעולים
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


זוגות נשואים העונים על התנאים שיפורטו בהמשך זכאים לדירה בדיור הציבורי.

מי זכאי?

 • זוגות נשואים העונים על 3 התנאים הבאים:
  1. הם חסרי דירה.
  2. הם הורים ל-3 ילדים ומעלה, כאשר ילד הוא -
   • ילד רווק וחסר דירה (גם ילד מאומץ) עד גיל 21 שנתמך על-ידי ההורים (כולל בפנימייה, מעונות סטודנטים, קיבוץ וצבא אבל לא ילד שנמצא במשפחת אומנה).
   • הריון החל מהחודש החמישי.
   • במקרה שמדובר בילד מנישואים קודמים, על ההורה להיות בעל משמורת בלעדית מתוקף פסק דין.
  3. מתקיים לגביהם אחד מהמצבים הבאים:
   • הם מקבלים הבטחת הכנסה לפחות שנתיים ברציפות.
   • הם מתקיימים מהכנסה מעבודה, או מכל הכנסה אחרת, ובנוסף מהשלמת הכנסה במשך 12 חודשים לפחות.
שימו לב
החל מיום 01.04.2020 גם מי שלא מקבל קצבת הבטחת הכנסה יכול להוכיח מיצוי כושר השתכרות לצורך זכאות לדיור ציבורי.
ביהמ"ש קבע כי הסעיף בנוהל משרד הבינוי והשיכון המאפשר הוכחת מיצוי יכולת השתכרות רק באמצעות קבלת הבטחת הכנסה יבוטל בתוך שנה מיום 01.04.2019.

תהליך מימוש הזכות

המתנה לדירה בדיור הציבורי
תיתכן אפשרות לקבל סיוע מוגדל בשכר דירה עבור דירה ששוכרים בזמן ההמתנה
במהלך מגוריהם בדיור הציבורי הדיירים זכאים לתיקון ליקויים שונים בדירה


 • תוקף הזכאות לדיור ציבורי הוא שנתיים, כל עוד לא הפכו הזכאים לבעלי דירה או בעלי חלק בדירה.

חשוב לדעת

 • הזכאות כפופה לחקירה כלכלית שבה נמצא כי אין סתירה בין הנתונים שהוצגו לבין הנתונים שעלו בחקירה שעורך משרד הבינוי והשיכון.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללת ספיר.