משפחה שמתקיימת מהבטחת/השלמת הכנסה עשויה להיות זכאית לדיור ציבורי אם לאחד מהילדים נקבעו 100% נכות


משפחה שיש לה ילד/ה עם נכות קבועה בשיעור 100% עשויה להיות זכאית לדירה בדיור הציבורי בהתאם לתנאים שיפורטו.

מי זכאי?

 • הורים (כולל זוגות נשואים, ידועים בציבור או הורים עצמאיים) לילד/ה עם נכות קבועה בשיעור 100% שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם חסרי דירה.
  2. מלבד לילד הנכה יש להם לפחות עוד ילד אחד, כאשר היריון מהחודש החמישי (20 שבועות) גם ייחשב כילד.
  3. הם מתקיימים מהבטחת הכנסה שנתיים ברציפות לפני הגשת הבקשה, או מתקיימים משכר/הכנסה אחרת עם השלמת הכנסה כמשפחה במשך 12 החודשים שלפני הגשת הבקשה.
  4. סך הכנסות המשפחה לא עולה על ההכנסה המזכה (9,211 ₪ בחודש). בין ההכנסות לא יילקחו בחשבון גמלת ילד נכה, קצבת ילדים ותשלומים נוספים שמפורטים בנוהל משרד הבינוי והשיכון.
 • ילדים מוגדרים כרווקים חסרי דירה עד גיל 21 שנתמכים על-ידי ההורים, כולל ילדים מאומצים וילדים בפנימייה, במעונות סטודנטים, בקיבוץ ובצבא, אבל לא ילדים שנמצאים במשפחת אומנה או נמצאים באופן קבוע במסגרת חוץ ביתית.
שימו לב

תהליך מימוש הזכות

פנייה לוועדת חריגים למי שלא עונים על תנאי הזכאות וערעורים
המתנה לדירה בדיור הציבורי
ניתן לקבל סיוע מוגדל בשכר דירה לדירה ששוכרים בזמן ההמתנה
החלפת דירה בגלל אי-התאמה (במידת הצורך)


 • למי שממתינים לדירה בדיור הציבורי, תעודת הזכאות שהוציאו תהיה תקפה למשך 4 שנים.
 • אם כעבור 4 שנים לא יימצא להם פתרון דיור עליהם לחדש את הזכאות בהתאם לכללים.

חשוב לדעת

 • אם הנכות שנקבעה לילד/ה היא על רקע אוטיזם המשפחה תהיה זכאית לדירה בקומה שנייה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים