עובדי קבלן כוח אדם שהשלימו שנת עבודה אחת לפחות באותו מקום עבודה או אצל אותו מזמין עבודה או אצל אותה חברת כוח אדם זכאים לדמי הבראה בהתאם לוותק שצברו
לא ניתן לוותר על דמי ההבראה או על חלק מהם
גובה דמי ההבראה במגזר הפרטי הוא 418 ₪ ליום ובמגזר הציבורי 471.4 ₪ ליום
כאשר עובד ממשיך לעבוד באותו מקום אך קבלן כוח האדם מתחלף, הוותק של העובד ממשיך להיצבר לצורך קבלת דמי הבראה
למידע נוסף ראו סעיפים 8.1 ו-8.7 לצו הרחבה בענף אספקת שירותי כוח אדם 2004


אזהרה
ערך זה עוסק בזכאות של עובדים בחברות כוח אדם (קבלני כוח אדם) מכח צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם
 • הוראות צו ההרחבה אינם חלים על עובדי קבלן כוח אדם המועסקים בתחום המחשוב (בתפקידי תחזוקה, פיתוח והטמעה של מערכות מחשוב), עובדים המועסקים במתן שירות סיעוד, עובדים המועסקים בטיפול בנכי מערכת הביטחון מטעם משרד הביטחון ועובדים המועסקים בשירות הציבורי. על עובדים אלה יחולו הוראות הדין הרגיל, לרבות הוראות של הסכמים קיבוצים וצוי הרחבה החלים עליהם, אם חלים עליהם.
 • כמו כן הוראות צו ההרחבה אינם חלים על מי שעובדים בחברות שירות (קבלני שירות). לעובדי קבלני שירות נקבעו זכויות נפרדות - ראו זכויות עובדי ניקיון ותחזוקה או זכויות עובדי שמירה ואבטחה.

עובדי קבלן כוח אדם שהשלימו שנת עבודה אחת לפחות באותו מקום עבודה או אצל אותו מזמין עבודה או אצל אותה חברת כוח אדם זכאים לדמי הבראה בהתאם לוותק שצברו במקום עבודתם.

שימו לב
 • מתשלום דמי ההבראה שמשולם לעובדים בשנת 2024 על המעסיקים להפחית סכום השווה לשווי יום הבראה. עובדים במשרות חלקיות או שעבדו רק בחלק מהשנה ולעובדים מסוימים יופחת סכום נמוך יותר. בנוסף, שווי יום הבראה הוקפא והוא יישאר כפי שהיה בשנת 2023.
 • המעסיקים יעבירו לרשות המיסים את הסכום שהופחת וכן את כל התשלומים שנחסכו מהם כתוצאה מהפחתת הסכומים ומהקפאת שווי יום ההבראה.
 • למידע נוסף ראו הפחתה והקפאה של דמי הבראה בשנת 2024.

מי זכאי?

גובה דמי ההבראה

שימו לב
 • ביום 11.09.2023 נחתם צו הרחבה הקובע שגובה דמי ההבראה במגזר הפרטי לשנת 2023 ,כלומר מיום 01.07.2022 ועד ליום 30.6.2023, יעמוד באופן רטרואקטיבי על 418 ₪ ליום הבראה.
 • עובדים שבמועד החתימה על צו ההרחבה שולמו להם כבר דמי ההבראה לשנת 2023, זכאים לתשלום ההפרש שבין התעריף הישן (378 ₪ ליום הבראה) לתעריף המעודכן (418 ₪ ליום הבראה).
 • למידע נוסף ראו יישום הוראות צו הרחבה בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונופש לשנת 2023, באתר משרד העבודה.

מי זכאי?

 • עובד קבלן שהשלים לפחות שנת עבודה אחת אצל המעסיק (חברת כוח האדם) או אצל מזמין העבודה או באותו מקום עבודה פיזי בו הוא מועסק בפועל.

חישוב מספר ימי ההבראה

 • מספר ימי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק שצבר העובד במקום העבודה.
 • מספר ימי ההבראה לעובדים במגזר הפרטי (במגזר הציבורי מספרם גבוה יותר):
שנות ותק של העובד מספר ימי הבראה
שנה ראשונה 5 ימים
שנה שנייה ושנה שלישית 6 ימים
שנה רביעית עד שנה עשירית 7 ימים
שנה אחת עשרה עד שנה חמש עשרה 8 ימים
שנה שש עשרה עד שנה תשע עשרה 9 ימים
שנה עשרים ואילך 10 ימים
 • דמי ההבראה מחושבים באופן יחסי לפי חלקיות המשרה ובאופן יחסי לתקופת העסקה חלקית במהלך השנה.
דוגמה
עובד שהחל לעבוד במקום עבודה חדש ועבד שנה וחצי בחצי משרה -
 • עבור השנה הראשונה הוא יקבל דמי הבראה עבור יומיים וחצי (5 ימים X‏ 50% משרה).
 • עבור מחצית השנה השנייה הוא יקבל דמי הבראה עבור יום וחצי (6 ימים X‏ 50% משרה X‏ 1/2 שנה).
 • משרה מלאה לעובד חברת כוח אדם במגזר הפרטי היא 175 שעות חודשיות, ובמגזר הציבורי - 182 (החל מחודש אפריל 2018 חודש העבודה עומד על 182 שעות למשרה מלאה. עד למועד זה עמד על 186 שעות חודשיות).
 • לכן, אם מדובר בעובדים שעתיים ששכרם משולם על בסיס מספר השעות שעבדו בפועל:
  • לעובד במגזר הפרטי היקף המשרה יחושב באמצעות חלוקת מספר שעות העבודה החודשיות שעבד ב-175.
  • לעובד במגזר הציבורי היקף המשרה יחושב באמצעות חלוקת מספר שעות העבודה החודשיות שעבד ב-182.
דוגמה
 • עובדת המועסקת 12 שנים בחברת כוח אדם פרטית ועובדת 100 שעות בחודש.
 • מכיוון שזו השנה ה- 12 לעבודתה בחברה, היא זכאית ל- 8 ימי הבראה (על-פי הטבלה שלמעלה).
 • תשלום ליום הבראה במגזר הפרטי הוא בסך 418 ₪.
 • חישוב דמי ההבראה: 1,910.86 = 175 /‏ 100 X ‏418 ₪ X‏ 8 ימי הבראה.
 • העובדת זכאית לתשלום דמי הבראה בסך 1,910.86 ₪ בשנה זו.
דוגמה
 • עובד מועסק 5 שנים בחברת כוח אדם במגזר הציבורי. הוא עובד 160 שעות בחודש.
 • מכיוון שזו השנה החמישית שלו, הוא זכאי ל- 7 ימי הבראה (על-פי הטבלה שלמעלה).
 • תשלום ליום הבראה במגזר הציבורי הוא בסך 471.4 ₪.
 • חישוב דמי ההבראה: 2,900.92 ₪ = 182 /‏ 160 ‏X‏ 471.4 ₪ ‏X‏ 7 ימים.

שמירת זכויות בעת חילופי קבלנים

 • במקרה שהקבלן עוזב והעובד נשאר באותו מקום עבודה, הוותק של אותו עובד במקום העבודה לא מתאפס והוא זכאי לדמי הבראה, חופשה, תוספת ותק, פנסיה, הודעה מוקדמת וכו' לפי הוותק הכולל באותו מקום העבודה הפיזי.

תהליך מימוש הזכות

 • למידע על מימוש הזכות ראו דמי הבראה (פסקת "תהליך מימוש הזכות").

פדיון דמי הבראה (בגין שנים קודמות שבהן לא שולמו דמי הבראה)

 • תביעה לתשלום פדיון דמי הבראה במהלך תקופת העבודה - עובד שלא קיבל דמי הבראה במהלך תקופת עבודתו (או בחלקה) והוא עדיין מועסק אצל אותו מעסיק, זכאי לתבוע את פדיון דמי הבראה עבור 7 השנים שקדמו לשנת עבודתו הנוכחית, נוסף על דמי ההבראה המגיעים לו בשנה השוטפת.
 • תביעה לתשלום פדיון דמי הבראה לאחר סיום תקופת העבודה - עובד שסיים את העסקתו רשאי לתבוע פדיון דמי הבראה עבור 7 השנים שקדמו למועד הגשת התביעה.
 • למידע נוסף ראו פדיון דמי הבראה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים