אסור להעסיק נשים בהיריון מהחודש החמישי ואילך בשעות נוספות או בימי המנוחה השבועית
עובדת בהיריון לא תועסק בעבודת לילה החל מהחודש החמישי להריונה, אם הודיעה למעסיק בכתב כי היא אינה מסכימה לעבוד בלילה
אסור להעסיק בעבודות שהוגדרו כמסוכנות עובדת שהודיעה למעסיק על היותה בהיריון
עובדת שזכויות אלה נשללו ממנה, זכאית להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
למידע נוסף ראו סעיף 10 לחוק עבודת נשים


חוק עבודת נשים קובע הגבלות שונות על העסקת נשים בהיריון.

העסקה בשעות נוספות או בימי המנוחה השבועית

 • אין להעסיק עובדת בהיריון החל מהחודש החמישי בשעות נוספות (השעות שמעבר למכסת השעות ביום עבודה מלא/שבוע עבודה מלא) או בימי המנוחה השבועית.
 • יחד עם זאת, המעסיק יהיה רשאי להעסיק את העובדת בשעות נוספות או במנוחה השבועית, בהתקיים התנאים הבאים:
  1. העובדת הסכימה לכך בכתב.
  2. העובדת מסרה למעסיק אישור רפואי של רופא מומחה ביילוד ובגניקולוגיה, כי אין מניעה להעסיקה בשעות נוספות או במנוחה השבועית.
  3. העסקת העובדת תהיה בהתאם לתנאים המפורטים באישור הרפואי.

העסקה בעבודת לילה

 • אין להעסיק בעבודת לילה עובדת בהיריון החל מהחודש החמישי, בתנאי שהעובדת הודיעה למעסיק בכתב כי היא אינה מסכימה לעבוד עבודת לילה.
 • עבודת לילה היא עבודה שלפחות שעתיים ממנה הן בין השעות 22:00 בלילה ל-06:00 בבוקר.

מי זכאי?

 • כל עובדת הנמצאת בהיריון החל מהחודש החמישי ואילך.

תהליך מימוש הזכות

 • עובדת הנמצאת בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעסיקה.
 • לאחר מסירת ההודעה על-ידי העובדת, או אם נודע למעסיק על ההיריון בדרך אחרת, הזכאות תינתן לעובדת באופן אוטומטי.

הגבלת חשיפה לקרינה מייננת

איסור על העסקה בעבודות מסוכנות

חופשה ללא תשלום

גמלה לשמירת היריון

 • עובדת עשויה להיות זכאית לגמלה לשמירת היריון מהמוסד לביטוח לאומי, אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
  • העובדת נאלצה להיעדר מעבודתה לפחות 30 יום בזמן ההיריון מפני שסביבת העבודה או סוג העבודה מהווים סכנה לה או לעובר.
  • המעסיק לא מצא לעובדת עבודה חלופית.

חשוב לדעת

 • עובדת שזכויות אלה נשללו ממנה על-ידי המעסיק, זכאית להגיש תלונה נגדו ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים