הקדמה:

בימי חול, בין השעה 20:00 לשעה 07:00 ביום למחרת, אסור לבצע בבניין מגורים עבודות שיפוץ, תיקון, בנייה והתקנת מתקנים הגורמות לרעש
בימי מנוחה האיסור חל בין השעה 17:00 בערב יום המנוחה לשעה 07:00 למחרת יום המנוחה
אין לבצע עבודות שיפוץ, תיקון, בנייה והתקנת מתקנים גם מחוץ לאזור מגורים, אם הרעש גורם הפרעה או מטרד באזור המגורים
למידע נוסף ראו תקנות 4 ו-15 לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)


אסור לבצע עבודות תיקון, שיפוץ, בנייה והתקנת מתקנים הגורמות לרעש בבניין מגורים, בזמנים שיפורטו להלן.

 • בימי חול אין לבצע את העבודות הגורמות לרעש בין השעות 20:00 ל-7:00 למחרת.
 • בימי מנוחה אין לבצע עבודות אלו בין השעות 17:00 בערב יום המנוחה ל-7:00 למחרת יום המנוחה.
 • איסור זה חל על גם עבודות המבוצעות מחוץ לאזור מגורים, אם הרעש גורם הפרעה או מטרד באזור המגורים.

מי זכאי?

 • כל אדם הגר בקרבת מקום העבודות ונפגע ממטרד הרעש או עלול להיפגע ממנו.

תהליך מימוש הזכות

 • כדי להפסיק או למנוע הפרעה של מטרד הרעש ניתן לנקוט את הצעדים הבאים:
  • אם גורם הרעש הוא אדם פרטי:
  • פנייה לגורם הרעש בבקשה להפסקת מטרד הרעש.
  • פנייה למשטרת ישראל בבקשה להפסקת מטרד הרעש - במקרים מסוימים המשטרה מוסמכת לקנוס את גורם הרעש (לדוגמה, שוטר מוסמך לקנוס את גורם הרעש אם לפי התרשמותו נגרם רעש חזק מביצוע עבודות תיקון, שיפוץ או התקנת מתקנים בבניין מגורים בין השעות 20:00 ל-7:00 למחרת).
  • הגשת תלונה במשטרה בשל קיומו של מפגע רעש המהווה עבירה פלילית על פי החוק.
 • במקרה שגורם הרעש הוא גוף ציבורי או עסקי:
  • פנייה לגורם הרעש בבקשה להפסקת מטרד הרעש.
  • פנייה לרשות המקומית (רצוי לפנות בכתב ושהפנייה תכיל את מירב הפרטים אודות המטרד ותציין את המקור החוקי לסמכותה של הרשות לפעול).
  • פנייה לממונה על איכות הסביבה ברשות המקומית (רצוי לפנות בכתב ושהפנייה תכיל את מירב הפרטים אודות המטרד ותציין את המקור החוקי לסמכותה של הרשות לפעול).
 • בשני המקרים (כאשר מדובר באדם פרטי או גוף ציבורי/עסקי):

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

 • משטרת ישראל
 • הרשות המקומית.
 • ממונה על איכות הסביבה ברשות המקומית.


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים