אסור לבצע עבודות שיפוץ, תיקון, בנייה והתקנה בבנייני מגורים בימי חול בין השעה 20:00 לשעה 07:00 בבוקר ביום למחרת
בימי מנוחה, האיסור חל בין השעה 17:00 בערב יום המנוחה לשעה 07:00 למחרת יום המנוחה
אין לבצע עבודות שיפוץ, תיקון, בנייה והתקנת מתקנים גם מחוץ לאזור מגורים, אם הרעש גורם הפרעה או מטרד באזור המגורים

תקציר

אסור לבצע עבודות תיקון, שיפוץ, בנייה והתקנת מתקנים הגורמות לרעש בבניין מגורים, בשעות הלילה ובימי מנוחה:

 • בימי חול אין לבצע את העבודות הגורמות לרעש בין השעות 20:00 בערב ל-7:00 למחרת בבוקר.
 • בימי מנוחה אין לבצע עבודות אלו בין השעות 17:00 בערב יום המנוחה ל-7:00 בבוקר למחרת יום המנוחה.
 • איסור זה חל על גם עבודות המבוצעות מחוץ לאזור מגורים, אם הרעש גורם הפרעה או מטרד באזור המגורים.

על מי חלות ההוראות?

 • כל אדם הגר בקרבת מקום העבודות ונפגע ממטרד הרעש או עלול להיפגע ממנו.

מה עושים במקרה של רעש?

 • כדי להפסיק או למנוע הפרעה של מטרד הרעש ניתן לנקוט את הצעדים הבאים:
  • אם גורם הרעש הוא אדם פרטי:
  • פנייה לגורם הרעש בבקשה להפסקת מטרד הרעש.
  • פנייה למשטרת ישראל בבקשה להפסקת מטרד הרעש. במקרים מסוימים המשטרה מוסמכת לקנוס את גורם הרעש (לדוגמה, שוטר מוסמך לקנוס את גורם הרעש אם לפי התרשמותו נגרם רעש חזק מביצוע עבודות תיקון, שיפוץ או התקנת מתקנים בבניין מגורים בין השעות 20:00 ל-7:00 למחרת).
  • הגשת תלונה במשטרה בשל קיומו של מפגע רעש המהווה עבירה פלילית על פי החוק.
 • במקרה שגורם הרעש הוא גוף ציבורי או עסקי:
  • פנייה לגורם הרעש בבקשה להפסקת מטרד הרעש.
  • פנייה לרשות המקומית (רצוי לפנות בכתב ושהפנייה תכיל את מירב הפרטים אודות המטרד ותציין את המקור החוקי לסמכותה של הרשות לפעול).
  • פנייה לממונה על איכות הסביבה ברשות המקומית (רצוי לפנות בכתב ושהפנייה תכיל את רוב הפרטים אודות המטרד ותציין את המקור החוקי לסמכותה של הרשות לפעול).
 • בשני המקרים (כאשר מדובר באדם פרטי או גוף ציבורי/עסקי):
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

 • משטרת ישראל
 • הרשות המקומית.
 • ממונה על איכות הסביבה ברשות המקומית.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים