גובה שכר הטרחה שעורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס וחברות למיצוי זכויות רשאים לגבות עבור סיוע או ייצוג בתביעה לקבלת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי מוגבל על-פי חוק
לא ניתן לגבות סכום גבוה יותר מהקבוע בחוק, גם לא בהסכמת תובע הגמלה
תשלום שכר טרחה מותנה בהצלחת התביעה
מי שנגבו ממנו סכומים הגבוהים מהמותר על-פי חוק, יכול להגיש תביעה להחזרת הסכום העודף, ולקבל ייצוג חינם מהסיוע המשפטי
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי וכן בדף המידע


החוק קובע הגבלה על גובה שכר הטרחה שניתן לגבות עבור סיוע או ייצוג בתביעה לקבלת גמלה מהמוסד לביטוח לאומי, לגבי סיוע או ייצוג שהוסכם עליהם החל מה-05.12.2015 ואילך.

 • ההגבלות הן על שכר טרחה עבור כל סוג של סיוע או ייצוג: סיוע שניתן על ידי חברות למיצוי זכויות, רואי חשבון ויועצי מס, וייצוג על ידי עורכי דין.
 • תשלום שכר טרחה מותנה בהצלחת התביעה.
 • שכר הטרחה המירבי שניתן לגבות מותנה בגובה הגמלה שתתקבל כתוצאה מהתביעה.
 • לא ניתן לגבות סכום גבוה יותר מהקבוע בחוק, גם אם תובעי הגמלה הסכימו לשלם אותו.
 • מי שנגבו ממנו סכומים הגבוהים מהמותר על פי חוק, יכול להגיש תביעה להחזרת הסכום העודף.
 • מי שקיבל סיוע או ייצוג מגוף כלשהו לצורך הגשת תביעה לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי ואותו גוף הגיש נגדו תביעה לתשלום שכר טרחה, יוכל לקבל ייצוג חינם מהסיוע המשפטי.

מי זכאי?

 • כל אדם השוכר שירותי סיוע מחברת מיצוי זכויות, רואה חשבון או יועץ מס, או ייצוג מעורך דין לצורך תביעה לקבלת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי.

גובה שכר הטרחה שניתן לגבות עבור סיוע או ייצוג בתביעה

 • גובה שכר הטרחה שניתן לגבות מושפע ממספר גורמים:
  1. גובה הגמלה:
   • שכר הטרחה שניתן לגבות מותנה בגובה הגמלה שתתקבל בפועל.
   • בנוסף, אחוז שכר הטרחה שניתן לגבות משתנה כאשר הגמלה שתתקבל מוגדרת כגמלה בסכום נמוך (בסכום שלא עולה על 1,360 ₪ בחודש, נכון ל-2024) או גמלה שוות ערך לגמלה בסכום זה.
   • אם לא מתקבלת כל גמלה, לא ניתן לגבות תשלום מלבד לדמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024).
  2. היקף הטיפול בתביעה:
  3. דמי פתיחת תיק:
   • בעת חתימת ההסכם על הייצוג או הסיוע הצדדים יכולים לבחור באחת משתי חלופות תשלום: האחת כוללת דמי פתיחת תיק, והשנייה ללא דמי פתיחת תיק. בהתאם, אחוז שכר הטרחה שייגבה מהגמלה משתנה (כמפורט בטבלה שלמטה).
   • דמי פתיחת תיק לא יעלו על 907 ₪, נכון לשנת 2024.
  4. קבלת גמלה קודמת או שינוי בגמלה: אם לפני הגשת התביעה קיבל המבוטח גמלה כלשהי מהמוסד לביטוח לאומי וכתוצאה מהגשת התביעה הוא זכאי לגמלה בסכום אחר או לגמלה אחרת, הדבר עשוי להשפיע על גובה שכר הטרחה.
אחוזי שכר הטרחה שניתן לגבות על פי סוג הטיפול בתביעה
סוג הטיפול בתביעה שכר הטרחה המירבי כאשר סכום הגמלה עולה על 1,360 ₪ בחודש שכר הטרחה המירבי כאשר נקבעה גמלה בסכום נמוך (עד 1,360 ₪ בחודש) הערות
סיוע או ייצוג בתביעה שאינו כולל ייצוג והופעה של עורך דין בוועדה רפואית, בוועדת עררים או בתביעה בבית הדין לעבודה
(בדרך כלל, מדובר בסיוע על ידי חברת מיצוי זכויות)
11.25% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024)
או
12.25% מהגמלה
10.25% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024)
או
12.25% מהגמלה
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • גובה שכר הטרחה עשוי להשתנות אם המבוטח קיבל גמלה כלשהי לפני הגשת התביעה. לפירוט ראו בהמשך דף זה.
ייצוג של עורך דין בוועדה רפואית או בוועדה רפואית לעררים 13.75% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024)
או
15% מהגמלה
12.75% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024)
או
15% מהגמלה
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • גובה שכר הטרחה עשוי להשתנות אם המבוטח קיבל גמלה כלשהי לפני הגשת התביעה. לפירוט ראו בהמשך דף זה.
ייצוג של עורך דין שכולל סיוע משפטי בהגשת התביעה מול המוסד לביטוח לאומי וייצוג בבית הדין לעבודה 24% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024)
או
25.5% מהגמלה
23% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024)
או
25.5% מהגמלה
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • גובה שכר הטרחה עשוי להשתנות אם המבוטח קיבל גמלה כלשהי לפני הגשת התביעה. לפירוט ראו בהמשך דף זה.
 • אין הגבלה על גובה שכר הטרחה אותו ניתן לגבות עבור ייצוג בבית הדין לעבודה לשם קבלת קצבה רטרואקטיבית ליותר מ-12 חודשים.
ייצוג של עורך דין הכולל ייצוג והופעה בבית הדין לעבודה, כשעורך הדין לא ייצג את המבוטח מול המוסד לביטוח לאומי 12% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024)
או
13.5% מהגמלה
11% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024)
או
13.5% מהגמלה
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • גובה שכר הטרחה עשוי להשתנות אם המבוטח קיבל גמלה כלשהי לפני הגשת התביעה. לפירוט ראו בהמשך דף זה.
 • אין הגבלה על גובה שכר הטרחה אותו ניתן לגבות עבור ייצוג בבית הדין לעבודה לשם קבלת קצבה רטרואקטיבית ליותר מ-12 חודשים.
סיוע או ייצוג בתביעה כאשר לפי נוהלי הביטוח הלאומי לא נדרש לזמן את התובע להתייצב לפני ועדה רפואית, למשל תביעות במסלול המהיר או מקרים מסוימים של קביעת נכות לחולי סרטן דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024) דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024)
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
סיוע או ייצוג בבדיקה מחדש, בערר או בערעור ביוזמת המוסד לביטוח לאומי, כאשר המסייע או המייצג הוא אותו מסייע או מייצג שטיפל בתביעה לקבלת הקצבה דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (2,400 ₪ נכון ל-2024) דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (2,400 ₪ נכון ל-2024)
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • אם המסייע או המייצג לא טיפל גם בתביעה לקבלת הקצבה, אין הגבלה על גובה שכר הטרחה אותו ניתן לגבות.
סיוע או ייצוג בתביעה להיוון (קבלת מענק חד פעמי במקום קצבה) בלבד, כאשר המסייע או המייצג לא טיפל גם בתביעה לקבלת הקצבה דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024)

חישוב שכר הטרחה

 • שכר הטרחה יחושב על-פי הגמלה שמתקבלת בפועל, למשך עד 60 חודשים.
דוגמה
 • משפחה הגישה תביעה לגמלת ילד נכה בסיוע חברת מיצוי זכויות, ושילמה 907 ₪ דמי פתיחת תיק.
 • התביעה התקבלה ונקבעה גמלת ילד נכה בסך 2,000 ₪ לחודש.
 • חברת מיצוי הזכויות רשאית לגבות 11.25% מהגמלה למשך 60 חודשים (ראו טבלה לעיל).
 • כלומר, ב-60 החודשים הראשונים של קבלת הגמלה (5 שנים), ישלם התובע לחברת מיצוי הזכויות 225 ₪ בכל חודש (11.25% מ-2,000 ₪)
 • חישוב 60 החודשים לצורך קביעת שכר הטרחה יהיה מתחילת קבלת הגמלה, גם אם זו התקבלה עוד לפני הגשת התביעה או אישורה, כולל גמלה זמנית הנובעת מאותו אירוע.
דוגמה
 • משפחה הגישה תביעה לקבלת גמלת ילד נכה באמצעות עורך דין שייצג את המשפחה בוועדה הרפואית, ללא תשלום דמי פתיחת תיק.
 • הוועדה קבעה כי המשפחה זכאית ל-36 חודשים גמלת ילד נכה זמנית בסך 1,800 ₪, ולאחריהם לגמלה בסך 1,300 ₪.
 • עורך הדין רשאי לגבות 15% מהגמלה בכל חודש, כבר מהגמלה הזמנית (ראו טבלה לעיל).
 • כלומר, מתוך 36 חודשי הגמלה הזמנית, יגבה עורך הדין 270 ₪ בכל חודש (15% מ-1,800 ₪), וב-24 החודשים שלאחר מכן יגבה עורך הדין 195 ₪ (15% מ-1,300 ₪).
 • אם המוסד לביטוח לאומי קיזז חוב שהתובע חייב לו מול הגמלה, כך שהגמלה שניתנה בפועל קטנה מזו שנקבעה, הדבר לא ישפיע על חישוב שכר הטרחה, והוא יחושב לפי הזכאות לגמלה ולא לפי הגמלה ששולמה בפועל עקב הקיזוז.
דוגמה
 • הורה הגיש תביעה לגמלת ילד נכה בסיוע חברת מיצוי זכויות, ושילם דמי פתיחת תיק.
 • בעקבות התביעה, נקבעה לילדו של התובע גמלה בסך 1,900 ₪ לחודש.
 • בשל חוב של התובע למוסד לביטוח לאומי, הגמלה הראשונה קוזזה והועברו לו בפועל 50 ₪ בלבד.
 • שכר הטרחה לא ייפגע כתוצאה מהקיזוז, והתובע יצטרך להעביר לחברת מיצוי הזכויות את מלוא שכר הטרחה באותו חודש, בסך 213.75 ₪ (11.25% מ-1,900 ₪).

חישוב שכר הטרחה במקרים בהם התובע קיבל גמלה לפני שהגיש את התביעה

כאשר התובע קיבל גמלת ילד נכה לפני הגשת התביעה

 • אם לפני אישור התביעה שולמה לתובע גמלת ילד נכה, ובעקבות התביעה הוגדלה הגמלה, שכר הטרחה יחושב על-פי ההפרש בין הגמלה החדשה לגמלה הקודמת ששולמה.
דוגמה
 • למשפחה שולמה גמלת ילד נכה בסך 1,000 ₪ בחודש.
 • בעקבות החמרה במצבו של הילד, פנתה המשפחה לחברת מיצוי זכויות והגישה תביעה להגדלת הגמלה, מבלי ששילמה דמי פתיחת תיק.
 • התביעה התקבלה והגמלה הוגדלה ל-2,100 ₪ בחודש.
 • שכר הטרחה לה זכאית חברת מיצוי הזכויות יחושב על-פי ההפרש בין הגמלאות, כלומר לפי גמלה חודשית על סך 1,100 ₪.
 • חברת מיצוי הזכויות תוכל לגבות 12.25% מהגמלה למשך 60 חודשים (ראו טבלה לעיל), כלומר 134,75 ₪ בחודש למשך 5 שנים.
 • אם לאחר סיום הסיוע או הייצוג של חברת מיצוי הזכויות או עורך הדין החמיר מצבו של הילד והגמלה החודשית גדלה מבלי שנעשתה עבודה נוספת על-ידי חברת מיצוי הזכויות או עורך הדין, שכר הטרחה יחושב כפי שהיה בהתאם להחלטת הזכאות בתביעה בה נתקבל הסיוע או הייצוג.
דוגמה
 • משפחה הגישה תביעה לקבלת גמלת ילד נכה באמצעות עורך דין ונקבעה גמלה על סך 1,400 ₪ לחודש.
 • שכר הטרחה של עורך הדין שייצג את המשפחה בוועדה הרפואית עומד על 15% מהגמלה, כלומר 210 ₪ למשך 60 חודשים.
 • כעבור שנתיים הוחמר מצבו של הילד, והמשפחה הגישה, באופן עצמאי וללא סיוע, תביעה חדשה, בעקבותיה הגמלה הוגדלה ל-1,800 ₪ בחודש.
 • שכר הטרחה של עורך הדין לא ישתנה, ויישאר 210 ₪ למשך 36 חודשים נוספים.

כאשר התובע קיבל גמלת הבטחת הכנסה לפני הגשת התביעה

 • אם לפני הגשת התביעה שולמה למבוטח גמלת הבטחת הכנסה וכתוצאה מהתביעה הוא מקבל גמלת ילד נכה בנוסף לגמלת הבטחת הכנסה, לשכר הטרחה יתווסף תשלום סכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024).
דוגמה
 • למבוטח שולמה גמלת הבטחת הכנסה בסך 1,200 ₪.
 • המבוטח פנה אל עורך דין שייצג אותו בתביעה לקבלת גמלת ילד נכה, כולל ייצוג בוועדה הרפואית, ללא תשלום דמי פתיחת תיק.
 • התביעה התקבלה ונקבעה גמלת ילד נכה בסך 1,400 ₪.
 • שכר הטרחה יהיה 907 ₪ ו-15% מהקצבה (210 ₪) למשך 60 חודשים בכל חודש (ראו טבלה לעיל).
 • אם לפני הגשת התביעה שולמה למבוטח גמלת הבטחת הכנסה, וגמלת הבטחת ההכנסה הופסקה בעקבות קביעת הזכאות לגמלת ילד נכה, שכר הטרחה יחושב על-פי ההפרש בין הגמלאות, ויתווסף תשלום סכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024).
דוגמה
 • למבוטח שולמה גמלת הבטחת הכנסה בסך 1,800 ₪.
 • המבוטח פנה לעורך דין שייצג אותו בתביעה לקבלת גמלת ילד נכה, כולל ייצוג בוועדה הרפואית, ללא תשלום דמי פתיחת תיק.
 • התביעה התקבלה ונקבעה גמלת ילד נכה בסך 2,400 ₪.
 • בעקבות קבלת גמלת הילד הנכה, נמצא שהתובע כבר אינו זכאי לגמלת הבטחת ההכנסה שקיבל, וזו הופסקה.
 • שכר הטרחה יהיה 907 ₪ ו-15% מההפרש בין הגמלאות (15% מ-600 ₪, שהם 90 ₪) למשך 60 חודשים בכל חודש.

כאשר התובע קיבל גמלה אחרת שאינה גמלת הבטחת הכנסה ואינה גמלת ילד נכה לפני הגשת התביעה

 • אם לפני התביעה שולמה לתובע גמלה אחרת, שאינה גמלת הבטחת הכנסה ואינה קצבת נכות כללית, ולאחר אישור התביעה הופסקה הגמלה הקודמת, שכר הטרחה יחושב על-פי ההפרש בין הגמלה החדשה לגמלה שהופסקה.
דוגמה
 • למבוטח שולמה גמלה כלשהי על סך 1,400 ₪.
 • אותו מבוטח הגיש, באמצעות חברת מיצוי זכויות, תביעה לקבלת גמלת ילד נכה, ושילם דמי פתיחת תיק בסך 907 ₪.
 • התביעה התקבלה ונקבעה גמלת ילד נכה בסך 2,200 ₪
 • בעקבות קבלת גמלת הילד הנכה, נמצא שהתובע כבר אינו זכאי לגמלה הקודמת שקיבל, וזו הופסקה.
 • שכר הטרחה לה זכאית חברת מיצוי הזכויות יחושב על-פי ההפרש בין הגמלאות, כלומר לפי קצבה חודשית על סך 600 ₪.
 • חברת מיצוי הזכויות תוכל לגבות 10.25% מהגמלה למשך 60 חודשים (ראו טבלה לעיל), כלומר 61.5 ₪ בחודש למשך 5 שנים.

הגבלת מועדי גביית תשלומי שכר הטרחה

 • החוק מגביל את המועדים בהם ניתן לגבות את שכר הטרחה.
 • ככלל, מלבד דמי פתיחת תיק, שכר הטרחה ישולם רק לאחר קבלת הגמלה בפועל מהמוסד לביטוח לאומי.
 • אם אושר תשלום גמלה רטרואקטיבי לתקופה שקדמה להגשת התביעה, ניתן לשלם את שכר הטרחה בהסדר הבא:
  • תשלום אחד של עד 60% מסכום הגמלה ששולמה רטרואקטיבית.
  • תשלומים חודשיים של היתרה, בשיעור של עד 25% מהגמלה החודשית לכל תשלום.
 • למידע נוסף על מועדי תשלום שכר הטרחה ראו הגבלת מועדי תשלום שכר טרחה עבור סיוע או ייצוג בתביעה לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • חובה לערוך הסכם בכתב, שבו יפורטו סוג הגמלה הנתבעת, גובה שכר הטרחה ופרטים נוספים.
 • במקרה של הפרת הזכות ניתן להגיש תביעה לבית הדין לעבודה נגד חברה למיצוי זכויות או עורך דין שגבו שכר טרחה המפר את ההגבלות לקבלת החזר של הסכום העודף ששולם.

הפסקת תשלום במקרה של פטירה

חשוב לדעת

 • ניתן להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי גם באופן עצמאי ללא ייצוג או סיוע, או בעזרת גופים וארגונים המסייעים ללא תשלום. לפרטים נוספים, ראו סיוע חינם בתביעות נכות מהמוסד לביטוח לאומי.
 • ייתכנו מקרים מסוימים שבהם מספר תביעות המוגשות לביטוח לאומי ייחשבו כתביעה אחת לצורך חישוב שכר הטרחה, כך שהתובע יהיה זכאי לשלם שכר טרחה עבור תביעה אחת בלבד גם אם הגורם המסייע (עו"ד, מרכז מיצוי זכויות וכיו"ב) סייעו לו במספר תביעות. למידע נוסף ראו גביית שכר טרחה אחד עבור סיוע או ייצוג במספר תביעות מול המוסד לביטוח לאומי.
 • סכומי שכר הטרחה הקבועים אינם כוללים מע"מ, כלומר בנוסף לסכום האמור ייגבה מהלקוח מע"מ.
 • שכר הטרחה משולם עבור העבודה שמעניק עורך הדין, יועץ המס, רואה החשבון או חברת מיצוי הזכויות, ואינו כולל הוצאות אחרות, כגון: אגרות, חוות דעת מומחים, עלויות דואר, צילומי מסמכים וכו', אותן עשוי הלקוח להידרש לשלם בנוסף לתשלום שכר הטרחה.
 • תשלום שכר טרחה, מלבד דמי פתיחת תיק, מותנה בהצלחת התביעה.
 • כל אדם שנתבע על ידי חברת מיצוי זכויות, רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין לתשלום שכר טרחה עבור סיוע או ייצוג בתביעה לגמלה מול המוסד לביטוח לאומי, זכאי לסיוע משפטי בחינם מהאגף לסיוע משפטי ללא תלות בהכנסה.
 • בערעור על החלטות המוסד לביטוח לאומי לבית הדין לעבודה ניתן לקבל סיוע משפטי מטעם משרד המשפטים ללא תלות בהכנסה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים