חייב שקיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) נדרש, בין היתר, להגיש דוח תקופתי על הכנסותיו והוצאותיו
בתקופה שבין מתן הצו לפתיחת הליכים (השלב הראשון בהליכים) לבין מתן הצו לשיקום כלכלי (השלב האחרון בהליכים), יש להגיש את הדוח כל חודשיים
בתקופה שבין מתן הצו לשיקום כלכלי ועד לקבלת ההפטר (סיום ההליכים), יש להגיש את הדוח כל שישה חודשים
אזהרה
דף זה מתייחס להליכי חדלות פירעון כשסכום החובות גבוה מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024)
שימו לב
 • בעקבות מצב החירום ומלחמת "חרבות ברזל", הממונה על הליכי חדלות פירעון פרסם נוהל דחוף ובמסגרתו הוחלט לדחות:
  • את התשלום החודשי שעל חייבים לשלם בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2023.
  • את מועד הגשת הדו״חות הדו-חודשיים (הכנסות והוצאות) שיש להגיש בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2023.
 • הנוהל מתייחס לחייבים יחידים (לא תאגידים) בכל הארץ בהליכי חדלות פירעון שמנוהלים על ידי הממונה.
 • למידע נוסף ראו הודעת הממונה על הליכי חדלות פירעון

חייב שקיבל צו לפתיחת הליכים (השלב הראשון בהליכי חדלות פירעון), נדרש לעמוד בתנאים מסויימים כדי שיוכל לקבל צו לשיקום כלכלי (השלב האחרון בהליכים) ולאחר מכן הפטר (פטור מחובות) ובכך לסיים את ההליכים.

 • אחד מהתנאים, הוא הגשת דוחות כלכליים תקופתיים, שמפרטים את ההכנסות וההוצאות שלו ושל בני המשפחה שגרים איתו.
 • הדוחות מוגשים לממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי), ככלל, באמצעות מערכת מקוונת (ממוחשבת), אלא אם החייב לא מיוצג ואז הוא יכול להגיש את הדוחות באופן ידני.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • את הדוח המלא (בצירוף כל המסמכים הנדרשים) יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי באמצעות מערכת מקוונת.
  • בתקופה שבין מתן הצו לפתיחת הליכים לבין מתן הצו לשיקום כלכלי, יש להגיש את הדוח כל חודשיים.
  • בתקופה שבין מתן הצו לשיקום כלכלי ועד לסיום ההליכים וקבלת ההפטר (אם יינתן), יש להגיש את הדוח כל שישה חודשים.
שימו לב

מילוי הדוח והגשתו

 • יש להוריד טופס דוח הכנסות והוצאות ולשמור אותו במחשב.
 • כעת יש לפתוח את הטופס השמור במחשב, למלא אותו בהתאם להנחיות ולספק, בין השאר, את הפרטים והמידע הבאים:
  • מספר תיק: מספר תיק חדלות הפירעון המתנהל אצל הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
  • פרטי התקשרות: כתובת המגורים העדכנית ומספר הטלפון של החייב.
  • תלושי שכר: תלושי השכר של החייב, בן זוגו והילדים הבגירים (מעל גיל 18) המתגוררים עם החייב.
  • פירוט ההכנסות, כגון: הכנסה מפנסיה, הכנסה משכר דירה, קצבה מהמוסד לביטוח לאומי (של החייב ושל בני המשפחה המתגוררים עמו) וכו'.
  • פירוט ההוצאות, כגון: שכירות, תשלום משכנתא, הוצאות אחזקת בית (הוצאות חשמל, מים, ארנונה, טלפון, כבלים, חינוך, מוצרי מזון, הוצאות רכב וכו').
  • חייב שעובד כעצמאי-נדרש לצרף לדוח גם את דיווחיו לרשויות המס (מע"מ ומס הכנסה).
 • לאחר סיום מילוי כל הפרטים הנדרשים בדוח, יש לשמור אותו במחשב ולאחר מכן להדפיס אותו.
 • לדוח המודפס יש לצרף העתקים של המסמכים המעידים על ההכנסות וההוצאות ולסרוק את הדוח והמסמכים לקובץ אחד בפורמט PDF (פי.די.אפ).
 • יש להכנס למערכת המקוונת באתר הממונה וללחוץ על התיבה "הגשת דוחות דו חודשיים".
 • בחלון שיפתח, יש להזין את מספר התיק והמחוז המטפל וללחוץ על "אישור".
 • בדף שיפתח, יש לבחור ב"הגשת דוחות" ולאחר מכן ב"דוח הכנסות והוצאות דו חודשי/דוחות מפרק".
 • בסיום, יש לצרף את הקובץ השמור במחשב (הדוח יחד עם המסמכים) וללחוץ על "שליחה".

שלבי ההליך

 • לאחר השליחה, הדוח יועבר באופן אוטומטי לנאמן.
  • הנאמן וכן הממונה רשאים לפנות לחייב בדרישה להשלמת מסמכים או למסירת פרטים ומידע נוספים.

חשוב לדעת

 • בני-זוג (שמקיימים משק בית משותף) שנמצאים שניהם בהליך חדלות פירעון, רשאים להגיש דוח אחד משותף, שחתום על-ידי שניהם. יש להקפיד להגיש את הדוח בכל אחד מהתיקים.
 • ברגע שניתן הצו, מלבד חובת ההגשה של הדוחות התקופתיים, על החייב לעמוד במשך תקופת ההליכים גם בחובת תשלום חודשי, לעמוד בתנאי ההגבלות שהוטלו עליו, לשתף פעולה עם הנאמן וכו'.
 • ניתן לאתר פרטים אודות תיקי חדלות פירעון ופשיטת רגל באמצעות מערכת מקוונת (אינטרנטית).
 • לפנייה לממונה בנושאים כלליים ולשליחת מסמכים – יש למלא טופס פנייה מקוון ולצרף את המסמכים הנדרשים.
 • יש לוודא שעל המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחידי שנתמך במילוי והגשת הדוח.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067 , בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורם ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים