הקדמה:

חייב שקיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) נדרש, בין היתר, להגיש דוח תקופתי על הכנסותיו והוצאותיו
בתקופה שבין מתן הצו לפתיחת הליכים (השלב הראשון בהליכים) לבין מתן הצו לשיקום כלכלי (השלב האחרון בהליכים), יש להגיש את הדוח כל חודשיים
בתקופה שבין מתן הצו לשיקום כלכלי ועד לקבלת ההפטר (סיום ההליכים), יש להגיש את הדוח כל שישה חודשים
אזהרה
דף זה מתייחס להליכי חדלות פירעון כשסכום החובות גבוה מ-153,152.17 ₪ (נכון ל-2022)

חייב שקיבל צו לפתיחת הליכים (השלב הראשון בהליכי חדלות פירעון), נדרש לעמוד בתנאים מסויימים כדי שיוכל לקבל צו לשיקום כלכלי (השלב האחרון בהליכים) ולאחר מכן הפטר (פטור מחובות) ובכך לסיים את ההליכים.

 • אחד מהתנאים, הוא הגשת דוחות כלכליים תקופתיים, שמפרטים את ההכנסות וההוצאות שלו ושל בני המשפחה שגרים איתו.
 • הדוחות מוגשים לממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי), ככלל, באמצעות מערכת מקוונת (ממוחשבת), אלא אם החייב לא מיוצג ואז הוא יכול להגיש את הדוחות באופן ידני.
הערת עריכה
לבדוק מה הפרוצדורה כאשר מדובר בהליכי הוצל"פ, אותו כנ"ל
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:27, 12 בינואר 2020 (IST)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • את הדוח המלא (בצירוף כל המסמכים הנדרשים) יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי באמצעות מערכת מקוונת.
  • בתקופה שבין מתן הצו לפתיחת הליכים לבין מתן הצו לשיקום כלכלי, יש להגיש את הדוח כל חודשיים.
  • בתקופה שבין מתן הצו לשיקום כלכלי ועד לסיום ההליכים וקבלת ההפטר (אם יינתן), יש להגיש את הדוח כל שישה חודשים.
שימו לב
 • חייב לא מיוצג יכול להגיש את הדוח גם באופן ידני (חייב מיוצג נדרש להגיש את הדוח באופן מקוון).
 • על החייב להגיש 2 העתקים מהדוח המלא (בצירוף כל המסמכים הנדרשים) בסניף המחוז של הממונה על הליכי חדלות פירעון שבו מתנהל התיק. העתק אחד יישאר אצל הממונה והשני יימסר לחייב עם חותמת אישור הגשה.
הערת עריכה
לא מצוין האם צריך להגיש 2 העתקים (כמו בהגשת תביעת חוב ידנית או בקשה לצו), ההגיון אומר שצריך להביא שני עותקים, שאחד יישאר אצל החייב. כרגע השארתי את זה כשני העתקים- לבדוק עם שני/הילה. ומה אם החייב רוצה להשלים מסמכים לדוח? או בקשה להארכת מועד הגשה? עד מתי צריך להגיש את הדוחות?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 12:01, 14 בנובמבר 2019 (IST)

מילוי הדוח והגשתו

 • יש להוריד טופס דוח הכנסות והוצאות ולשמור אותו במחשב.
 • כעת יש לפתוח את הטופס השמור במחשב, למלא אותו בהתאם להנחיות ולספק, בין השאר, את הפרטים והמידע הבאים:
  • מספר תיק: מספר תיק חדלות הפירעון המתנהל אצל הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
  • פרטי התקשרות: כתובת המגורים העדכנית ומספר הטלפון של החייב.
  • תלושי שכר: תלושי השכר של החייב, בן זוגו והילדים הבגירים (מעל גיל 18) המתגוררים עם החייב.
  • פירוט ההכנסות, כגון: הכנסה מפנסיה, הכנסה משכר דירה, קצבה מהמוסד לביטוח לאומי (של החייב ושל בני המשפחה המתגוררים עמו) וכו'.
  • פירוט ההוצאות, כגון: שכירות, תשלום משכנתא, הוצאות אחזקת בית (הוצאות חשמל, מים, ארנונה, טלפון, כבלים, חינוך, מוצרי מזון, הוצאות רכב וכו').
  • חייב שעובד כעצמאי-נדרש לצרף לדוח גם את דיווחיו לרשויות המס (מע"מ ומס הכנסה).
 • לאחר סיום מילוי כל הפרטים הנדרשים בדוח, יש לשמור אותו במחשב ולאחר מכן להדפיס אותו.
 • לדוח המודפס יש לצרף העתקים של המסמכים המעידים על ההכנסות וההוצאות ולסרוק את הדוח והמסמכים לקובץ אחד בפורמט PDF (פי.די.אפ).
 • יש להכנס למערכת המקוונת באתר הממונה וללחוץ על התיבה "הגשת דוחות דו חודשיים".
 • בחלון שיפתח, יש להזין את מספר התיק והמחוז המטפל וללחוץ על "אישור".
 • בדף שיפתח, יש לבחור ב"הגשת דוחות" ולאחר מכן ב"דוח הכנסות והוצאות דו חודשי/דוחות מפרק".
 • בסיום, יש לצרף את הקובץ השמור במחשב (הדוח יחד עם המסמכים) וללחוץ על "שליחה".
הערת עריכה
בתלושי שכר לא רשום שצריך לצרף אותם, אז לא ברור מה הכוונה (למה זה לא כחלק מההכנסות?)
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:09, 14 בנובמבר 2019 (IST)

שלבי ההליך

 • לאחר השליחה, הדוח יועבר באופן אוטומטי לנאמן.
  • הנאמן וכן הממונה רשאים לפנות לחייב בדרישה להשלמת מסמכים או למסירת פרטים ומידע נוספים.
הערת עריכה
ומה כוללת הבדיקה? איך החייב יכול לעקוב אחרי זה? מה יכולה להיות בעיה בבדיקה?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 14:52, 14 בנובמבר 2019 (IST)

חשוב לדעת

 • בני-זוג (שמקיימים משק בית משותף) שנמצאים שניהם בהליך חדלות פירעון, רשאים להגיש דוח אחד משותף, שחתום על-ידי שניהם. יש להקפיד להגיש את הדוח בכל אחד מהתיקים.
 • ברגע שניתן הצו, מלבד חובת ההגשה של הדוחות התקופתיים, על החייב לעמוד במשך תקופת ההליכים גם בחובת תשלום חודשי, לעמוד בתנאי ההגבלות שהוטלו עליו, לשתף פעולה עם הנאמן וכו'.
 • ניתן לאתר פרטים אודות תיקי חדלות פירעון ופשיטת רגל באמצעות מערכת מקוונת (אינטרנטית).
 • לפנייה לממונה בנושאים כלליים ולשליחת מסמכים – יש למלא טופס פנייה מקוון ולצרף את המסמכים הנדרשים.
 • יש לוודא שעל המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחידי שנתמך במילוי והגשת הדוח.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067 , בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.

גורם ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים