הקדמה:

עובד שכיר, אשר ניתן למעסיקו צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), רשאי להגיש תביעת חוב בגין כספים שלא שולמו לו על-ידי המעסיק כגון: שכר עבודה ופיצויי פיטורים
במקרים מסוימים גם עובדים עצמאים שלא קיבלו את התשלום עבור עבודתם עקב חדלות פירעון של מזמין העבודה או השירות, יוכלו להגיש תביעת חוב לביטוח לאומי בגין תשלומים אלה
את תביעת החוב יש להגיש באופן מקוון דרך אתר המוסד לביטוח לאומי, בתוך 6 חודשים מהיום שפורסמה הודעה על מתן צו פתיחת ההליכים לחייב (המעסיק)
הגשת תביעת החוב לא כרוכה בתשלום
למידע נוסף ראו תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורין באתר המוסד לביטוח לאומי
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.
שימו לב! בשלב זה, המידע בדף זה הינו חלקי, מתעדכן באופן שוטף ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.
הערת עריכה
בדף הזה בגוב מדובר על תביעת חוב של עובדים בעמותה בפירוק ששונה מזו של עובד בחברה/מעסיק אחר. מצד שני בערך פיצויים לעובדים במקרה של פירוק או פשיטת רגל של מעסיק רשום במי זכאי שגם עובדים של עמותה יכולים.
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 09:47, 27 בינואר 2020 (IST)

עובד שכיר, אשר נגד מעסיקו ניתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (כונה בעבר "פשיטת רגל"/"פירוק חברה"), רשאי להגיש תביעת חוב בגין סכומים להם הוא זכאי בגין עבודתו, שלא שולמו לו, כגון: שכר עבודה ופיצויי פיטורים.

 • את תביעת החוב יש להגיש באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, בתוך 6 חודשים מהיום שפורסמה הודעה על מתן צו פתיחת ההליכים לחייב (המעסיק).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • יש למלא טופס מקוון (אינטרנטי) לתביעת חוב עובדים באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • יש לפעול על-פי ההוראות וההנחיות שבטופס ולוודא כי, בין היתר, צורפו:
  • מסמכים ואסמכתאות אודות החוב.
  • העתק המחאה (שיק) של התובע/העובד או אישור מהבנק על ניהול חשבון.
  • שלושה תלושי שכר אחרונים.
  • מכתב פיטורין.
  • אישור על גובה ההפקדות לפיצויי פיטורים (אם יש לעובד פטור חלקי או מלא ממס הכנסה- יש לצרף אישור מתאים).
  • ייפוי כח- חתום ומאומת על-ידי עורך-דין (רק במקרה שהתביעה מוגשת על-ידי מיופה כח).
הערת עריכה
האם צריך תצהיר? כמו בתביעת חוב "רגילה"?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 16:09, 16 באוקטובר 2019 (IDT)
שימו לב
 • יש להזין בטופס תביעת החוב כתובת דוא"ל, אליה יישלחו אישורי שליחה וקבלה של טופס תביעת החוב.
 • יש לוודא כי בטופס מוזנים פרטים מדויקים של המעסיק ואת מספר תיק חדלות הפירעון, אותם ניתן לאתר במערכת איתור מידע על תיקי חדלות פירעון.

שלבי ההליך

 • לאחר שליחת טופס תביעת החוב באופן תקין, תופיע על המסך הודעה על הצלחת תהליך השליחה.
 • לאחר מכן, תשלח לכתובת הדוא"ל שצוינה בטופס תביעת החוב הודעה על שליחת התביעה, בצירוף העתק של תביעת החוב (לא מדובר באישור על קליטת תביעת החוב).
 • טופס תביעת החוב יועבר למערכת של הממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי) לצורך קליטתו והמשך טיפול.
 • לאחר קליטת טופס תביעת החוב במערכת הממונה, תישלח לכתובת הדוא"ל שצוינה בטופס, הודעה על קליטת התביעה בצירוף פרטיו של בעל התפקיד (הנאמן או המנהל המיוחד).
 • בתיקי פשיטת רגל שנפתחו לפני ה- 15.09.2019- אם בעל התפקיד החליט לאשר את תביעת החוב, היא תועבר למוסד לביטוח לאומי (תחום זכויות עובדים) אשר יבחן אותה וישלם לעובד את הגמלה, ככל והוא זכאי לכך.
 • בתיקי חדלות פירעון (פשיטת רגל) שנפתחו אחרי ה-15.09.2019- תביעת החוב לא תיבדק על-ידי בעל התפקיד והטיפול יתבצע במוסד לביטוח לאומי בלבד.
הערת עריכה
מה סכום הגמלה? איך זה מחושב? מה קורה אם הגורם המטפל לא אישר את התביעה? יכול להיות מצב שהמוסד לביטוח לאומי לא ישלם גמלה אם ימצא לאחר ה"בחינה" שלא עומדים בתנאים וכו'?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 16:43, 16 באוקטובר 2019 (IDT)
הערת עריכה
בטופס המקוון מופיע כי זה מועבר לבעל תפקיד ואז למוסד לביטוח לאומי ואחרי שיחה עם עו"ד הילה גולברי מסרה לי שיש הבדל בין הלפני ואחרי ה 15.9 ובהתאם תוקן (גם רשום בגוב)
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:34, 20 במאי 2020 (IDT)
הערת עריכה
האם ניתן לערער על החלטת בעל התפקיד? לאן? תוך כמה זמן? ומה קורה אם רוצים לערער על הקביעה של המוסד לביטוח לאומי?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 16:43, 16 באוקטובר 2019 (IDT)

חשוב לדעת

גורם ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים