עובדים עצמאים עשויים לקבל במקרים מסוימים פיצוי מהביטוח הלאומי על כספים שחייב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) לא שילם להם תמורת עבודתם
בין עובדים אלה נכללים מדריכים, מרצים ועובדים במקצועות שונים בעולם התרבות


עצמאים או פרילנסרים לא זכאים בדרך כלל לפיצוי כספי מהביטוח הלאומי על כספים שלא קיבלו עבור עבודתם ממי שהזמין מהם שירות (או התחייב לשלם עבורו) ) ונמצא בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).

מי זכאי?

 • עובדים עצמאים שעונים על 2 התנאים הבאים:

1. המקצוע שלהם מופיע בצו הביטוח הלאומי

דוגמה
מורים, מדריכים או מרצים שעוסקים בהדרכה או לימוד והסכם העבודה שלהם נערך מראש לתקופה של 3 חודשים לפחות או לסדרה של לפחות 7 הרצאות/שיעורים.
דוגמה
אומנים (שחקנים, זמרים, קוסמים, רקדנים וכו') שמופיעים, מבדרים ומנחים ויש להם הסכם להופיע במשך 3 חודשים לפחות או למשך 5 הופעות לפחות.
דוגמה
מורי דרך שמקבלים תשלום עבור הדרכה בטיול שמאורגן על-ידי מוסדות, גופים ציבוריים ומשרדי נסיעות. החל מ-01.09.2020 נכללים גם מורי דרך עם רכב אשכול.
דוגמה
החל מ-01.09.2020 - עובדים בעולם התרבות, למשל: תאורנים, צלמים, מקליטים, עורכים, מלבישים, מאפרים ועוזרי הפקה שהסכם העבודה שלהם נערך לתקופה של 3 חודשים או לסדרה של לפחות 5 ימי הפקה, ואם מדובר בעבודה באמצעי התקשורת הציבוריים- הסכם של לפחות 3 ימי הפקה בחודש.

2. מזמין השירות (או מי שהתחייב לשלם עבורו) נמצא בהליכי חדלות פירעון וטרם שילם עבור העבודה

 • במקרה שהליכי הפירוק או חדלות הפירעון של מזמין השירות נפתחו אחרי 15.09.2019, העצמאים עשויים להיות זכאים לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי אם מתקיימים 2 התנאים הבאים:
  1. מזמין השירות (או מי שהתחייב לשלם עבורו) קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.
  2. מזמין השירות (או מי שהתחייב לשלם עבורו) חייב לעצמאי כספים עבור עבודתו.
 • במקרה שהליכי הפירוק או פשיטת הרגל של מזמין השירות נפתחו לפני 15.09.2019, העצמאים עשויים להיות זכאים לפיצוי מהביטוח הלאומי אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. בית המשפט המחוזי הוציא צו פשיטת רגל נגד מזמין השירות (או מי שהתחייב לשלם עבורו) או הוציא צו לפירוק חברה, או צו לפירוק שותפות או לפירוק אגודה שיתופית או עמותה.
  2. מונה נאמן או מפרק למזמין השירות (או למי שהתחייב לשלם עבורו) מטעם בית המשפט המחוזי.
  3. פרטי תביעתו של העצמאי אושרו על ידי הנאמן של פושט הרגל או על ידי המפרק של החברה.

תהליך מימוש הזכות

ערעור

 • מי שתביעתם נדחתה יכולים לערער לבית המשפט:
  • אם מי שהתחייב לשלם עבור השירות הוא תאגיד (חברה או שותפות) יש להגיש את הערעור לבית המשפט המחוזי שהתאגיד רשום או פועל באזור שיפוטו.
  • אם מי שהתחייב לשלם עבור השירות הוא יחיד (עוסק מורשה או עוסק פטור) יש להגיש את הערעור לבית משפט השלום שהעוסק רשום או פועל במחוז של אזור שיפוטו (או לבית משפט השלום בירושלים אם אין מחוז מתאים).
 • יש להגיש את הערעור לבית המשפט בתוך 45 ימים מקבלת התשובה על הדחייה.
 • העתק של הערעור יועבר למי שמונה כנאמן ליישום הליכי חדלות הפירעון.
 • הנאמן יגיש לבית המשפט את החלטתו המנומקת בנושא הערעור בתוך 15 ימים מהיום שהועבר לו העתק הערעור.

זכויות נוספות

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
ג'וינט ישראל - תבת אתר
הקליניקה למיסוי מוניציפלי אתר אוניברסיטת רייכמן, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת"ד 167 הרצליה, 4610101 09-9602910
יוזמות עתיד אתר טשרניחובסקי 3, רמלה 050-7814416
עמותת גבהים- עמותה לקליטת עלייה אתר רח' השרון 13, רעננה 09-7904723
עמותת חמישים פלוס-מינוס אתר רחוב שלונסקי 52, תל אביב
עמותת תמך אתר רח' יפו 216, ירושלים 9438307 02-5423822
קרן שמש אתר רח' יוסף קארו 18, בית רוז (קומה 2) תל-אביב 03-5613343

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים