הקדמה:

בעלי דירה שמכרו את זכויותיהם בדירה במסגרת פרויקט פינוי ובינוי עשויים להיות זכאים להנחה בתשלום הארנונה על הדירה החלופית שקיבלו, ב- 5 השנים הראשונות למגוריהם בדירה החדשה
ההנחה ניתנת עבור השטח שנוסף לבעלי הדירה בדירתם החדשה לעומת שטח הדירה שפינו
ההנחה תינתן לבעל דירה שהכנסתו הממוצעת אינה עולה על ההנחה החודשית הממוצעת הקבועה בתקנות, לפי מספר הנפשות המתגוררות בדירה.
על בעל דירה שעומד בתנאים לקבלת ההנחה לא תחול העלאה בתשלומי הארנונה במהלך 5 שנים, גם אם השתנה התעריף על ידי הרשות המקומית.
למידע נוסף, ראו הנחה לסוגי נכסים באתר משרד הפנים


בעל דירה שקיבל את דירתו תמורת מכירת זכויותיו בדירה אחרת במתחם פינוי ובינוי, עשוי להיות זכאי להנחה בתשלום הארנונה על הדירה החלופית שקיבל.

 • ההנחה תינתן עבור שטח הדירה השווה להפרש שבין השטח בדירה החלופית לבין השטח של דירת המגורים הקודמת.
 • תקופת הזכאות להנחה היא עד תום 5 שנים מהמועד שבו החלה גביית הארנונה על הדירה החלופית.
 • שיעורי ההנחה:
  • עד תום שנתיים - 100%
  • בשנה השלישית - 75%
  • בשנה הרביעית - 50%
  • בשנה החמישית - 25%
דוגמה
 • בעל דירה ששטחה 75 מ"ר מכר את זכויותיו בדירה במסגרת פרויקט פינוי ובינוי.
 • תמורת דירתו הישנה הוא קיבל דירה חדשה ששטחה 125 מ"ר (כלומר ההפרש בין שטחי הדירות הוא 50 מ"ר).
 • על 50 מ"ר מדירתו החדשה הוא זכאי להנחה בשיעור של 100% בשנתיים הראשונות, 75% בשנה השלישית, 50% בשנה הרביעית ו-25% בשנה החמישית.

מי זכאי?

 • בעל דירה שקיבל את הדירה תמורת מכירת זכויותיו בדירה אחרת במתחם פינוי ובינוי (כולל מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי).
 • בעל דירה שהכנסתו החודשית הממוצעת אינה עולה על ההכנסה החודשית הממוצעת המפורטת בטבלה.

הכנסה חודשית ממוצעת

מספר נפשות המתגוררות בנכס הכנסה חודשית ממוצעת ב-₪ בשנת הכספים הקודמת לשנת הבקשה
1 15,000 ₪
2 22,500 ₪
3 26,100 ₪
4 29,703 ₪
5 36,798 ₪
6 43,896 ₪
7 50,994 ₪
8 58,092 ₪
9 65,190 ₪

תהליך מימוש הזכות

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

 • הרשות המקומית אינה מחויבת לתת את ההנחה והיא רשאית לקבוע תנאים שונים לקבלתה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים