הקדמה:

בעלי דירה שמכרו את זכויותיהם בדירה במסגרת פרויקט פינוי ובינוי עשויים להיות זכאים להנחה בתשלום הארנונה על הדירה החלופית שקיבלו, ב- 4 השנים הראשונות למגוריהם בדירה החדשה
ההנחה תינתן עבור השטח שנוסף בדירתם החדשה לעומת שטח הדירה שפינו
מתן ההנחה נתון לשיקול דעתה של הרשות המקומית והיא אינה מחויבת להעניק אותה
הרשות המקומית רשאית לקבוע תנאים שונים לקבלת ההנחה
למידע נוסף, ראו הנחה לסוגי נכסים באתר משרד הפנים


בעל דירה שקיבל את דירתו תמורת מכירת זכויותיו בדירה אחרת במתחם פינוי ובינוי, עשוי להיות זכאי להנחה בתשלום הארנונה על הדירה החלופית שקיבל.

 • ההנחה תינתן עבור שטח הדירה השווה להפרש שבין השטח בדירה החלופית לבין השטח של דירת המגורים הקודמת.
 • תקופת הזכאות להנחה היא עד תום 4 שנים מהמועד שבו החלה גביית הארנונה על הדירה החלופית.
 • שיעורי הההנחה לכל אחת מ- 4 השנים:
  • בשנה הראשונה - 100%
  • בשנה השנייה - 75%
  • בשנה השלישית - 50%
  • בשנה הרביעית - 25%
דוגמה
 • בעל דירה ששטחה 75 מ"ר מכר את זכויותיו בדירה במסגרת פרויקט פינוי ובינוי.
 • תמורת דירתו הישנה הוא קיבל דירה חדשה ששטחה 125 מ"ר (כלומר ההפרש בין שטחי הדירות הוא 50 מ"ר).
 • על 50 מ"ר מדירתו החדשה הוא זכאי להנחה בשיעור של 100% בשנה הראשונה, 75% בשנה השנייה, 50% בשנה השלישית ו-25% בשנה הרביעית.

מי זכאי?

 • בעל דירה שקיבל את הדירה תמורת מכירת זכויותיו בדירה אחרת במתחם פינוי ובינוי (כולל מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי).

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, על מנת לברר פרטים לגבי הזכאות להנחה והאישורים הנדרשים לקבלתה.

חשוב לדעת

 • הרשות המקומית אינה מחויבת לתת את ההנחה והיא רשאית לקבוע תנאים שונים לקבלתה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים