מקבלי גמלת ילד נכה עשויים להיות זכאים להנחה של 50% בחשבון החשמל בצריכה של עד 400 קוט"ש בחודש, בהתאם לתנאים שיפורטו
יש לוודא כי מקבלי הגמלה בפועל רשומים כלקוח בחוזה עם חברת החשמל
למידע נוסף ראו באתר חברת החשמל


הורים לילדים שמקבלים גמלת ילד נכה זכאים להנחה חודשית בתשלום חשבון החשמל, במקרים שיפורטו בהמשך.

 • ההנחה היא בשיעור של 50% לצריכה של 400 קילוואט־שעה הראשונים בכל חודש (800 קוט"ש בחשבון דו-חודשי) בתעריף ביתי, בבית שבו מתגוררים הילדים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • המוסד לביטוח לאומי שולח למקבלי הגמלה הודעה על זכאותם להנחה, וכי מימוש הזכאות מותנה בהעברת פרטיהם לחברת החשמל.
 • מדי חודש מועבר לחברת החשמל קובץ מעודכן עם שמות הזכאים (אם לא התנגדו להעברת פרטיהם).
 • ההנחה תינתן באופן אוטומטי רק למי שיש לגביהם התאמה בין הנתונים הרשומים בחברת החשמל לבין הנתונים שמתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי (ההורה הרשום כמקבל הגמלה בפועל). ההנחה ניתנת על פי השם ומספר תעודת הזהות של הזכאים, כפי שהם רשומים בחוזה עם חברת החשמל.
 • מי שעונים על תנאי הזכאות וההנחה לא הופיעה בחשבון החשמל שלהם, יתקשרו למוקד השירות הטלפוני 103 וימסרו לנציגי השירות את השם ומספר תעודת הזהות בהתאם למספר החוזה (מספר החוזה מופיע בחשבון החשמל). אם החוזה רשום על שם אדם אחר, עליהם לבקש שהחוזה יועבר על שמם.
 • אם הילדים שוהים אצל משפחת אומנה ושמם לא מופיע ברשימת הזכאים, יש לקבל אישור ידני למשפחות אומנה מהמוסד לביטוח לאומי שלפיו הילד/ה זכאי/ת לגמלת ילד נכה ולא מקבל/ת אותה בגלל האומנה.

המשך הזכאות לבוגרים

 • למקבלי גמלת ילד נכה שהגיעו לגיל 18 ו-3 חודשים, נבדקת הזכאות לקצבת נכות כבוגרים.
 • אם תיקבע להם זכאות לקצבת שירותים מיוחדים בשיעור 112% לפחות, פרטיהם יועברו לחברת החשמל כזכאים להנחה.
 • במקרה זה, כדי שתתקבל ההנחה בחשבון החשמל יש לרשום את החוזה בחברת החשמל על שמם (שם+מספר תעודת זהות).
 • אם אין ביכולתם של הזכאים להנחה לבקש בעצמם את העברת החוזה על שמם, יש לשלוח פקס אל חברת החשמל למספר 03-7131899.
 • בפקס יש לרשום כי מבקשים להעביר את החוזה על השם של הזכאי/ת להנחה, ולציין את הפרטים הבאים:
  • מספר החוזה (מופיע בחשבון החשמל)
  • שם מלא ומספר ת"ז של הזכאי/ת להנחה (מקבל/ת הגמלה/הקצבה)
  • מספר טלפון (של הזכאי/ת או של בן משפחה)
  • שם וחתימה של הלקוח הנוכחי הרשום בחוזה
 • אם ישנו צו מינוי אפוטרופוס, יש לצרף צילום.
 • אם קיימת הוראת קבע לתשלום ומעוניינים להשאיר אותה, יש לציין זאת בבקשה.
 • לאחר שליחת הבקשה יש להמתין כ-10 דקות ולהתקשר למוקד 103 כדי לוודא שהפקס התקבל.
 • הבקשה תטופל במהלך כשני ימי עבודה.

חשוב לדעת

 • סכום ההנחה המקסימלי הוא כ-123 ₪ לחודש וכ-246 ₪ לחשבון דו-חודשי (נכון לפברואר 2024).
 • מי שעונים על קריטריונים להנחה בחשבון החשמל יותר מפעם אחת, זכאים להנחה אחת בלבד (בשיעור הגבוה מביניהן).
 • ההנחה מופיעה בחשבון החשמל בפירוט הסעיפים המרכיבים את החשבון בסעיף נפרד הנקרא "הנחה לזכאים". הסעיף מציין את סכום ההנחה שהופחת מהחשבון.
 • בגוף החשבון מפורטים אופן חישוב ההנחה, מספר יחידות קוט"ש (כמות החשמל) שעבורן ניתנה ההנחה והתעריף לקוט"ש.
 • חשבון חשמל לדוגמה (לחצו על התמונה להצגת החשבונית המלאה):

הנחה בחשבון החשמל לזכאים - חלק עליון.jpg

טיפ
 • ניתן לבקש מחברת החשמל לקבל את חשבון החשמל אחת לחודש, במקום אחת לחודשיים.
 • כמו כן, מומלץ לברר במוקד 103 של חברת החשמל אם ישנן אפשרויות נוספות להקלה בדרכי התשלום, כגון:
  • אפשרות לפרוע את תשלום חשבון החשמל באמצעות שוברי תשלום
  • ביצוע הסדרי חוב באמצעות מת"מ בפריסות לתקופות ארוכות
  • הקלה בהסדרי חוב לצרכנים בקשיים כלכליים על-ידי ביטול ריביות ועלויות גבייה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים