הקדמה:

מקבלי גמלת ילד נכה עשויים להיות זכאים, בהתאם לתנאים שיפורטו, להנחה של 50% בחשבון החשמל בצריכה של עד 400 קוט"ש בחודש
יש לוודא כי מקבל הגמלה בפועל רשום כלקוח בחוזה עם חברת החשמל
למידע נוסף ראו באתר חברת החשמל


הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה, במקרים שיפורטו בהמשך, זכאים להנחה בתשלום חשבון החשמל.

 • ההנחה הניתנת מדי חודש היא בשיעור של 50% עבור צריכה של 400 קילווטים לשעה הראשונים בכל חודש (800 קוט"ש בחשבון דו-חודשי), בתעריף ביתי, בבתים המשמשים למגורים בלבד.

מי זכאי?

 • הזכאות ניתנת בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • ילד המקבל גמלת ילד נכה בשל הצורך בטיפול רפואי מיוחד. בדיקות דם המבוצעות פעמיים ביום בבית או פעם בשבוע מחוץ לבית, אינן נכללות בין הטיפולים הרפואיים המזכים בהנחה.
  • ילד מגיל 3 ומעלה הזכאי לגמלת ילד נכה בשל תלותו בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום. מדובר בזכאות לגמלה בשיעור של 50% למי שתלוי במידה רבה בעזרת הזולת או בשיעור של 188% למי שתלוי לחלוטין בעזרת הזולת.
 • ילד שעונה על תנאי הזכאות ואינו מקבל גמלת ילד נכה כי הוא שוהה אצל משפחת אומנה.

תהליך מימוש הזכות

 • המוסד לביטוח לאומי שולח למקבלי הגמלה הודעה על זכאותם להנחה, וכי מימוש הזכאות מותנה בהעברת פרטיהם לחברת החשמל.
 • מדי חודש מועבר לחברת החשמל קובץ מעודכן ובו שמות הזכאים (אם לא התנגדו להעברת פרטיהם).
 • ההנחה תינתן באופן אוטומטי רק למי שיש לגביו התאמה בין הנתונים הרשומים בחברת החשמל לבין הנתונים המתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי (ההורה הרשום כמקבל הגמלה בפועל). ההנחה ניתנת על פי השם ומספר תעודת הזהות של הזכאי, כפי שהוא רשום בחוזה עם חברת החשמל.
 • מי שעונה על תנאי הזכאות להנחה, אולם ההנחה טרם הופיעה בחשבון החשמל שלו, יתקשר למוקד השירות הטלפוני 103 ויעדכן אצל נציג השירות את פרטיו - שם ומספר תעודת הזהות, בהתאם למספר החוזה (מספר החוזה מופיע בחשבון החשמל). אם החוזה רשום על שמו של אדם אחר, עליו לבקש כי החוזה יועבר על שמו.
 • אם הילד שוהה אצל משפחת אומנה ושמם לא מופיע ברשימת הזכאים, עליהם להנפיק אישור ידני למשפחות אומנה מהמוסד לביטוח לאומי, שעל-פיו הילד זכאי לגמלת ילד נכה, אך אינו מקבלה בשל האומנה.

המשך הזכאות לבוגרים

חשוב לדעת

 • סכום ההנחה המקסימלי הוא כ-101 ש"ח לחודש וכ-203 ש"ח לחשבון דו-חודשי (נכון לינואר 2021).
 • מי שעונים על קריטריונים להנחה בחשבון החשמל יותר מפעם אחת, זכאים להנחה אחת בלבד (בשיעור הגבוה מביניהן).
 • ההנחה מופיעה בחשבון החשמל בפירוט הסעיפים המרכיבים את החשבון בסעיף נפרד הנקרא "הנחה לזכאים". הסעיף מציין את סכום ההנחה שהופחת מהחשבון.
 • בגוף החשבון מפורטים אופן חישוב ההנחה, מספר יחידות קוט"ש (כמות החשמל) שעבורן ניתנה ההנחה והתעריף לקוט"ש.
 • חשבון חשמל לדוגמה (לחצו על התמונה להצגת החשבונית המלאה):

הנחה בחשבון החשמל לזכאים - חלק עליון.jpg

טיפ
 • ניתן לבקש מחברת החשמל לקבל את חשבון החשמל אחת לחודש, במקום אחת לחודשיים.
 • כמו כן, מומלץ לברר במוקד 103 של חברת החשמל אם ישנן אפשרויות נוספות להקלה בדרכי התשלום, כגון:
  • אפשרות לפרוע את תשלום חשבון החשמל באמצעות שוברי תשלום
  • ביצוע הסדרי חוב באמצעות מת"מ בפריסות לתקופות ארוכות
  • הקלה בהסדרי חוב לצרכנים בקשיים כלכליים על-ידי ביטול ריביות ועלויות גבייה.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים