הקדמה:

מקבלי גמלת ילד נכה עשויים להיות זכאים, בהתאם לתנאים שיפורטו, להנחה של 50% בחשבון החשמל בצריכה של עד 400 קוט"ש בחודש
יש לוודא כי מקבלי הגמלה בפועל רשומים כלקוח בחוזה עם חברת החשמל
למידע נוסף ראו באתר חברת החשמל


הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה, במקרים שיפורטו בהמשך, זכאים להנחה בתשלום חשבון החשמל.

 • ההנחה הניתנת מדי חודש היא בשיעור של 50% עבור צריכה של 400 קילווטים לשעה הראשונים בכל חודש (800 קוט"ש בחשבון דו-חודשי), בתעריף ביתי, בבית המשמש למגורי הילד/ה.

מי זכאי?

 • הזכאות ניתנת בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • ילדים המקבלים גמלת ילד נכה בשל הצורך בטיפול רפואי מיוחד. בדיקות דם המבוצעות פעמיים ביום בבית או פעם בשבוע מחוץ לבית, אינן נכללות בין הטיפולים הרפואיים המזכים בהנחה.
  • ילדים מגיל 3 ומעלה הזכאים לגמלת ילד נכה בשל תלות בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום. מדובר בזכאות לגמלה בשיעור של 50% למי שתלויים במידה רבה בעזרת הזולת או בשיעור של 188% למי שתלויים לחלוטין בעזרת הזולת.
 • ילדים שעונה על תנאי הזכאות ואינם מקבלים גמלת ילד נכה כי הם שוהים אצל משפחת אומנה.

תהליך מימוש הזכות

 • המוסד לביטוח לאומי שולח למקבלי הגמלה הודעה על זכאותם להנחה, וכי מימוש הזכאות מותנה בהעברת פרטיהם לחברת החשמל.
 • מדי חודש מועבר לחברת החשמל קובץ מעודכן ובו שמות הזכאים (אם לא התנגדו להעברת פרטיהם).
 • ההנחה תינתן באופן אוטומטי רק למי שיש לגביהם התאמה בין הנתונים הרשומים בחברת החשמל לבין הנתונים המתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי (ההורה הרשום כמקבל הגמלה בפועל). ההנחה ניתנת על פי השם ומספר תעודת הזהות של הזכאים, כפי שהם רשומים בחוזה עם חברת החשמל.
 • מי שעונים על תנאי הזכאות להנחה, אולם ההנחה טרם הופיעה בחשבון החשמל שלהם, יתקשרו למוקד השירות הטלפוני 103 ויעדכנו אצל נציג השירות את פרטיהם (שם ומספר תעודת הזהות), בהתאם למספר החוזה (מספר החוזה מופיע בחשבון החשמל). אם החוזה רשום על שם של אדם אחר, עליהם לבקש כי החוזה יועבר על שמם.
 • אם הילד/ה שוהה אצל משפחת אומנה ושמם לא מופיע ברשימת הזכאים, עליהם להנפיק אישור ידני למשפחות אומנה מהמוסד לביטוח לאומי, שעל-פיו הילד/ה זכאי/ת לגמלת ילד נכה, אך לא מקבל/ת אותה בשל האומנה.

המשך הזכאות לבוגרים

 • למקבלי גמלת ילד נכה שהגיעו לגיל 18 ו-3 חודשים, נבדקת הזכאות במוסד לביטוח לאומי לקצבת נכות כבוגרים.
 • אם ייקבע כי הם זכאים לקצבת שירותים מיוחדים בשיעור של 105% לפחות, יועברו פרטיהם לחברת החשמל, כזכאים להנחה.
 • במקרה זה, כדי שתתקבל ההנחה בחשבון החשמל, יש לרשום את החוזה בחברת החשמל על שמם (שם+מספר תעודת זהות).
 • אם אין ביכולתם של הזכאים להנחה לבקש בעצמם את העברת החוזה על שמם, יש לשלוח פקס אל חברת החשמל למספר 03-7131899.
 • בפקס יש לרשום כי מבקשים להעביר את החוזה על השם של הזכאי/ת להנחה, ולציין את הפרטים הבאים:
  • מספר החוזה (מופיע בחשבון החשמל)
  • שם מלא ומספר ת"ז של הזכאי/ת להנחה (מקבל/ת הגמלה/הקצבה)
  • מספר טלפון (של הזכאי/ת או של בן משפחה)
  • שם וחתימה של הלקוח הנוכחי הרשום בחוזה
 • אם ישנו צו מינוי אפוטרופוס, יש לצרף צילום.
 • אם קיימת הוראת קבע לתשלום ומעוניינים להשאיר אותה, יש לציין זאת בבקשה.
 • לאחר שליחת הבקשה יש להמתין כ-10 דקות ולהתקשר למוקד 103 כדי לוודא שהפקס התקבל.
 • הבקשה תטופל במהלך כשני ימי עבודה.
הערת עריכה
עדכון סכום ההנחה ב"חשוב לדעת" הוא לפי התעריף הנוכחי - 50% מהתעריף הביתי לקוט"ש כולל מע"מ (כתוב באגורות) 400X
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 20:52, 2 באוגוסט 2017 (IDT)

חשוב לדעת

 • סכום ההנחה המקסימלי הוא כ-101 ש"ח לחודש וכ-203 ש"ח לחשבון דו-חודשי (נכון לינואר 2021).
 • מי שעונים על קריטריונים להנחה בחשבון החשמל יותר מפעם אחת, זכאים להנחה אחת בלבד (בשיעור הגבוה מביניהן).
 • ההנחה מופיעה בחשבון החשמל בפירוט הסעיפים המרכיבים את החשבון בסעיף נפרד הנקרא "הנחה לזכאים". הסעיף מציין את סכום ההנחה שהופחת מהחשבון.
 • בגוף החשבון מפורטים אופן חישוב ההנחה, מספר יחידות קוט"ש (כמות החשמל) שעבורן ניתנה ההנחה והתעריף לקוט"ש.
 • חשבון חשמל לדוגמה (לחצו על התמונה להצגת החשבונית המלאה):

הנחה בחשבון החשמל לזכאים - חלק עליון.jpg

טיפ
 • ניתן לבקש מחברת החשמל לקבל את חשבון החשמל אחת לחודש, במקום אחת לחודשיים.
 • כמו כן, מומלץ לברר במוקד 103 של חברת החשמל אם ישנן אפשרויות נוספות להקלה בדרכי התשלום, כגון:
  • אפשרות לפרוע את תשלום חשבון החשמל באמצעות שוברי תשלום
  • ביצוע הסדרי חוב באמצעות מת"מ בפריסות לתקופות ארוכות
  • הקלה בהסדרי חוב לצרכנים בקשיים כלכליים על-ידי ביטול ריביות ועלויות גבייה.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים