מטופלים סיעודים אשר העובד הקבוע שאותו הם מעסיקים יצא לחופשה בחו"ל באמצעות "אשרת כניסה חוזרת", רשאים לפנות לכל לשכה פרטית מורשית בבקשה לקבל עובד זר זמני במקומו
המטופל רשאי להעסיק עובד זר זמני רק אם העובד הקבוע יצא לחופשה בחו"ל לתקופה של 21 יום לפחות
עובד זר בעל רישיון עבודה בתחום הסיעוד אשר סיים 51 חודשים מיום כניסתו לישראל אך טרם סיים 63 חודשים והוא פנוי, ללא מעסיק, רשאי לעבוד כעובד מחליף באמצעות הלשכות המורשות
נוהל רשות האוכלוסין וההגירה מס' 9.2.0001 - נוהל לשכות פרטיות להבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים זרים, בענף הסיעוד.


מטופלים סיעודים בעלי רישיון העסקה של עובדים זרים בסיעוד אשר העובד הקבוע המועסק אצלם יצא לחופשה בחו"ל באמצעות "אשרת כניסה חוזרת" לתקופה של 21 יום לפחות, רשאים לפנות לאחת הלשכות המורשות בבקשה לקבל עובד זר זמני במקומו.

 • לפי סעיף 6.2.15 לנוהל 9.2.0001 במקרה בו עובד זר בסיעוד מבקש לצאת לביקור או לחופשה בחו"ל באמצעות"אשרת כניסה חוזרת", הלשכה הפרטית המורשית רשאית לתווך ולרשום עבור המטופל עובד זר חלופי הנמצא בישראל, תוך רישום ההשמה בהתאם לנהלים הרגילים ובתנאי שהעובד הזר הקבוע נעדר לתקופה של לפחות 21 יום.
  • במקרים מיוחדים רשאית הלשכה המורשית לפנות לממונה ברשות האוכלוסין וההגירה ולבקש אישור בכתב להשמה קצרת טווח.
 • עובד זר בעל רישיון עבודה בתחום הסיעוד אשר סיים 51 חודשים מיום כניסתו לישראל אך טרם סיים 63 חודשים והוא פנוי, ללא מעסיק, רשאי לעבוד כעובד מחליף באמצעות הלשכות המורשות, בהתאם לאמור בנוהל 5.3.004 .
  • במקרה זה על המטופלים להצהיר מראש כי הם מודעים לזמניות ההעסקה וכי הם מבינים כי לא תשמע טענה של קשר מיוחד בין העובד לבין המטופל שמטרתה למנוע יציאת העובד הזמני בתום תקופת אשרת הכניסה החוזרת של העובד הקבוע.

מי זכאי?

 • מטופלים סיעודים בעלי רישיון העסקה של עובדים זרים אשר עומדים בכל התנאים הבאים:
  • המטופל הקבוע אותו הם מעסיקים יצא לביקור או לחופשה בחו"ל. (הזכאות אינה חלה אם העובד יצא לחופשה בארץ או נעדר מעבודתו בשל סיבות אחרות).
  • העובד הזר הקבוע נעדר לתקופה של לפחות 21 יום.
  • העובד הקבוע יצא לחופשה בחו"ל כשברשותו אשרת כניסה חוזרת.

תהליך מימוש הזכות

 • על המטופל לפנות לאחת מהלשכות הפרטיות המורשות כדי שתתווך ותרשום עבורו בהתאם לנהלים, עובד זר חלופי הנמצא בישראל.
 • המטופל רשאי למצוא את העובד/ת החלופי בעצמו ולהפנות את העובד לקליטה ורישום באחת מהלשכות המורשות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הרשות מופקדת על הטיפול בשוהים זרים בישראל, ובין היתר אחראית על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אתר הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אחראי על אכיפת זכויות העובדים הזרים המועסקים בישראל
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, כולל גמלת סיעוד שיכולה לשמש להעסקת עובד זר, גביית דמי ביטוח לאומי לעובד הזר ועוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118 אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן ייעוץ והכוונה בנושאי זכויות האזרח וחובותיו, והשירותים הניתנים לו.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים