הקדמה:

ככלל, אין מניעה להעסיק מבקשי מקלט המחזיקים ברישיון שהייה בישראל הנמצא בתוקף
במספר מקרים, שיפורטו בהמשך, אסור להעסיק מבקשי מקלט
מבקשי מקלט זכאים לאותן הזכויות אשר להן זכאים עובדים זרים


ככלל, מלבד במקרים המפורטים בהמשך, אין מניעה להעסיק מבקשי מקלט המחזיקים ברישיון שהייה בישראל הנמצא בתוקף.

 • ניתן להעסיק מבקש מקלט המחזיק רישיון שהייה תקף בישראל.
 • העסקת מבקשי מקלט מתאפשרת גם אם על רישיון השהייה שלהם מופיעות המילים "רישיון זמני זה אינו מהווה רישיון עבודה".
דוגמה
לצפייה בדוגמה לרישיון שהייה המאפשר העסקה של המחזיק בו ראו באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

הגבלות על העסקת מבקשי מקלט

 • קיימים מספר מקרים בהם ישנה הגבלה על העסקת מבקשי מקלט:
  1. אסור להעסיק מבקש מקלט אשר על רישיון השהייה שלו בישראל מופיעות המילים "אינו רשאי לעבוד".
   • יש להבדיל בין רישיון זמני בו נכתב "רישיון זמני זה אינו מהווה רישיון עבודה", אשר ניתן להעסיק את מי שמחזיק בו ללא חשש מפני אכיפה, לעומת רישיון בו נכתב "אינו רשאי לעבוד".
   • דוגמה לרישיון שהייה הכולל את המילים "אינו רשאי לעבוד" ניתן לראות באתר רשות האוכלוסין וההגירה (רישיון שהייה האוסר עבודה).
  2. ישנם מבקשי מקלט אשר על רישיון השהייה שלהם מופיע איסור להתגורר ולעבוד בערים מסוימות (אילת ותל אביב). במקרה כזה, אסור להעסיק את מבקש המקלט באותן ערים, אולם ניתן להעסיקו בכל מקום אחר בישראל.
  3. אסור להעסיק מבקש מקלט אשר שוהה במתקן חולות.
 • נגד מעסיק של מבקש מקלט אשר קיימת הגבלה על העסקתו, ניתן להגיש כתב אישום פלילי ולהטיל עליו קנסות.

מי זכאי?

 • מעסיק המבקש להעסיק מבקש מקלט.

פסקי דין

 • בג"ץ 6312/10 (באתר נבו) - במסגרת העתירה התחייבה המדינה להימנע מאכיפת האיסור על העסקת מבקשי מקלט שלא ניתן לגרשם למדינות מוצאם. כמו כן התחייבה המדינה להודיע 30 יום מראש לפני שתתחיל להפעיל את אכיפת האיסור.

ארגוני סיוע

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע עמותת קו לעובד.